ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


PAGALBA MOKINIAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), MOKYTOJAMS

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Pagalbos mokiniui tvarkos aprašas

DIRBANTYS SPECIALISTAI:

Vyr. specialioji pedagogė - Liuda Eitutienė

Kabinetas: 36.
El. p.: liudvise2@gmail.com
Darbo laikas
Veiklos sritys

Socialinė pedagogė - Jurgita Baniūnienė

Kabinetas: 19.
El. p.: j.baniuniene@gmail.com
Darbo laikas
Veiklos sritys

Traupio skyriaus Socialinė pedagogė - Jurgita Verikienė

Darbo laikas


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020