ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


TĖVŲ ŠVIETIMAS

INFORMACIJA DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Anykščių r. sav. tarybos Sprendimas dėl Anykščių r. sav. tarybos 2019 m. Kovo 28 d. sprendimo nr. 1-TS-86 „Dėl Anykščių r. sav. paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-02-07


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO APRAŠO PAKEITIMO

Anykščių r. sav. tarybos Sprendimas dėl Anykščių r. sav. tarybos 2019 m. Sausio 31 d. sprendimo nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių r. sav. mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-02-07


INFORMACIJA DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINUKŲ IŠLAIKYMĄ

Anykščių r. sav. tarybos Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo

2020-01-03


INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ

LR Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

2019-09-06


LANKOMUMOS TVARKA

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (naujas, galioja nuo 2019-10-01)


NAUJOJO VAIKŲ MAITINIMO APRAŠO IŠAIŠKINIMAS

Informacija apie naujojo vaikų maitinimo aprašo išaiškinimą, pasikeitimus, kas laukia vaikų maitinime nuo rugsėjo 1 d.

2018-05-27


Knygelė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėveliams ir globėjams. Tikimės, kad ji padės rasti atsakymus: kas yra lytiškumas, ko mokykloje apie lytiškumą mokosi pradinių klasių mokiniai, koks tėvų vaidmuo ugdant vaiko lytiškumo raišką, kur rasti naudingos informacijos.

2018-02-06


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO

Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi maršrutiniais autobusais mokinių nemokamo važiavimo tvarka.
Informacinis lapelis

2017-12-07


LR ŠMM informacija skirta tėvams

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais

Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: rekomendacijos tėvams

Taisyklės ir ribos

Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai

Apie vaikų savižudybes

Apie vaikų rūkymą

Patarimai tėvams auginantiems paauglius

101 pagyrimas vaikams

Kaip užauginti kūrėją

Į pirmą klasę be baimės

Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba.


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020