ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJA

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. mokykloje diegiama ir vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa

Apie OLWEUS programą

* Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

* LR ŠMM Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

* LR Seimo narės Dovilės Šakalienės ir komandos paruoštas lankstinukas apie smurto prieš vaikus atpažinimą ir veiksmus atpažinus


Kampanija „BE PATYČIŲ“ - tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija (ankstesnis pavadinimas „Nustok tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiame kurti saugesnę aplinką ne tik ugdymo įstaigose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, norime atkreipti dėmesį į šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.

www.bepatyciu.lt

El. knyga „Patyčių prevencija mokyklose“
Elektroninės patyčios ir jų prevencija

„Vaikų linijos“ informacija:

* visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus):
* galimos patyčių prevencinės veiklos:
* veiklos klasėse:
* mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias:
* patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais:
* patyčių situacijų sprendimo galimybės:
* reagavimo į patyčias principai:
* pokalbio su nukentėjusiuoju gairės:
* kaip įtraukti patyčių stebėtojus:
* reagavimas į el. patyčias:
* pokalbiai su vaikų tėvais:
* pokalbio su skriaudėjais gairės:
* kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais:
* informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:
* informacija tėvams:


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020