ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30
MŪSŲ MOKYKLA – AKTYVI MOKYKLA

2019 metai mūsų mokyklos bendruomenei buvo prasmingi, nes tapome pripažinta nacionaliniu lygmeniu „Aktyvia mokykla“. Fizinio ugdymo mokytojai ir visuomenės sveikatos specialistė pildė paraišką apie įvykusias veiklas bei ugdymo(si) sąlygas mokykloje ir teikė ją Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai. Komisija 2019 metų gruodžio 10 d. priėmė sprendimą ir suteikė mūsų mokyklai „Aktyvios mokyklos statusą“. Tai džiuginantis įvertinimas. Siekėme statuso ir pripažinimo, o nuveikti darbai ir mokinių pasiekimai - tikras to įrodymas. Šis pripažinimas įpareigoja ir toliau tęsti sveikatos stiprinimo veiklas mokykloje.

Administracijos informacija
2020-01-08


Aktyvios mokyklos pripažinimas


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020