ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


KARJEROS UGDYMAS

∾ 2020-2021 m. m. ugdymo karjerai programa

Pagrindinės ugdymo karjerai darbo grupės funkcijos:

1. teikti karjeros paslaugas (informavimo, konsultavimo) ir priemones (į(si)vertinimo), mokiniams mokykloje – konsultuoti mokinius ir jų grupes karjeros klausimais, kartu su klasės auklėtoju ir/ar karjeros konsultantu organizuoti užsiėmimus, profesinio veiklinimo renginius ir kitas priemones mokyklos mastu, teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją mokiniams;

2. koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą mokykloje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą, organizuoti darbus ir veiklas su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais, konsultantais, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus bei teikti kitas karjeros paslaugas mokiniams;

3. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje.

Mokytojų, klasių auklėtojų ugdymo karjerai funkcijos karjeros paslaugų srityje:

1. integruoja ugdymą karjerai į savo dėstomus dalykus, ugdo karjeros kompetencijas susijusias su savo dėstomu dalyku; ugdo karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas;

2. pagal savo veiklos sritį tam tikru mastu prisideda prie karjeros specialistams numatytų veiklų/funkcijų atlikimo;

3. padeda, skiria ypatingą dėmesį mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra žemas.

Nauja metodinė medžiaga karjeros ugdymui

1. Parengta nauja metodinė priemonė karjeros konsultantams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais. Leidinį atsisiųsti galima2. Siekiant ugdymo karjerai temą integruoti į istorijos, lietuvių kalbos ar visuomeninės geografijos ar kitas pamokas Švietimo mainų paramos fondas inicijuoja istorinių asmenybių CV rengimą (daugiau informacijos - www.istoriniaicv.lt). Jeigu turite idėjų, kokių Lietuvai nusipelniusių asmenybių gyvenimų aprašymus būtų galima pristatyti mokiniams įvairių pamokų metu, išreikškite savo nuomonę šioje trumpoje apklausoje iki rugsėjo 16 d.Naudingos nuorodos karjeros ugdymui

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė - www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui - www.lamabpo.lt

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija - www.smm.lt

Studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan. - www.aikos.smm.lt

Mokymo įstaigos, studijų programos - www.studijos.lt

Kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams - www.kalba.lt

Learning Opportunities and Qualifications in Europe - ec.europa.eu/ploteus

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje - http://www.euroguidance.lt

Naudinga informacija - www.stojimai.lt


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020