ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. nr:
  (8 381) 55 144

Faksas:
  (8 381) 55 140

El. paštas:   kavarsko.pagrindine@gmail.com


NAUJIENOS

Dėmesio! Nuo 2017-01-23 pamokos pagal naują tvarkaraštį.

Tvarkarasščiai


Istorinės atminties aidai Kavarsko mokykloje

Uždekime ir mes žvakelę žuvusiems
Kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklą...

Tokiu devizu buvo nuspalvinta Kavarsko pagrindinės mokyklos Sausio 13-osios diena. 8.00 val. visi mokyklos langai nušvito nuo žvakių liepsnelių kaip amžinos atminties ženklas. Vėliau visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo aktų salėje vykusioje Sausio 13-osios įvykių prisiminimo pamokoje. Jos metu skaidrėmis, dainomis, eilėmis buvo išsakyta mintis, kad svarbiausia kiekvienos tautos vertybė yra laisvė ir kad niekas negali nugalėti tautos, turinčios tokį siekį. Mokytoja Vanda Baliuckienė savo pasakojimu nukėlė į tuos rūsčius 1991 m. sausio įvykius, kai beginklė Lietuva sugebėjo pasipriešinti okupantų tankams ir automatams. Abiturientai, Samanta Baranauskaitė ir Vaidas Molis, viso jaunimo vardu išsakė ryžtą ginti savo šalies idealus. Renginys, kurį parengė mokytojos, Ona Buinevičienė ir Loreta Mikalauskienė, palietė kiekvieno jame dalyvavusio širdį. Apie tai turime kalbėti, nes istorinė atmintis neturi senaties.

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti

Daugiau informacijos čia


Kalėdinio renginio „Skrido angelo daina, puošta svajonėm...“, vykusio gruodžio 23 dieną, akimirkos. Renginyje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai.

1 / 21

2 / 21

3 / 21

4 / 21

5 / 21

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre buvo vykdomas projektas „Skverbiamės į gabiųjų pasaulį“ finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano priemonę 6.1.2.06. (Gabių vaikų užimtumo didinimas).
Mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Kompiuterinė grafika“ ir „Kompiuterinių žaidimų kūrimas“, kūrė filmuką „Mūsų bibliotekos“. Pasibaigus projektui visi mokiniai gavo padėkas ir atminimo dovanėles, o labiausiai pasižymėję buvo apdovanoti specialiais prizais.
Dėkojame mokymų vadovei, Loretai Mikalauskienei, už suteiktas mokiniams žinias!


Senesnės naujienos archyve


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2017