ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENOS

BIRŽELIO MĖNESIO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Birželio mėnesio Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo veiklų planas

2018-06-01


MOKYKLOS GARBĖ 2018

Birželio 1 d. įvyko „Mokyklos garbė 2018“. Šiemet džiaugiamės savo mokinių aktyvia veikla ir iniciatyvomis, puikiais pasiekimais mokykloje ir už jos ribų, pavyzdingu elgesiu ir bendruomeniškumu, pažangos siekiu ir pastangomis moksle.
Labai džiugu, kad šiemet net 43 mokinius apdovanojome „Mokyklos garbė 2018“ medaliais, o jų tėvelius, globėjus padėkomis už rūpestingą ir kantrų vaikų auklėjimą.
Garbės šventės dalyviai plojimais palydėdavo kiekvieną, žengiantį pasiimti apdovanojimo. Gėlėmis, drugeliais išpuoštoje salėje tvyrojo nuoširdumas, pagarba ir pakili nuotaika.
Visi šventės dalyviai turėjo progą pasigėrėti mokinių vaidyba, šokiais, dainomis ir eilėmis.
Dalyvauti šioje šventėje kiekvienam mokiniui - didelė garbė ir paskatinimas ne tik siekti dar geresnių mokymosi rezultatų, siekti dar didesnės pažangos, būti dar aktyvesniu, pavyzdingesniu, bet ir labiau pasitikėti savimi, gerbti save ir kitus.
Nutilo apdovanojimų šurmulys, bet pakili nuotaika mokykloje dar jaučiama ir visi jau pradeda galvoti apie kitų metų „Mokyklos garbės“ šventę. Ar ji bus? Tikėkimės, kad taip.

Dėkojame šventės režisierei O. Buinevičienei, mokytojoms I. Spundzevičienei, D. Gilienei, G. Venslauskaitei, L. Mikalauskienei.

Administracijos informacija
2018-06-05

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4DIENINĖ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA

Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre įgyvendinamas projektas, dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Šimtmečio vaikystė“, finansuojama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Vaikų užimtumo didinimas“.

Stovyklos įgyvendinimo trukmė 5 dienos

Stovyklos pradžia 2018-06-04

Stovyklos pabaiga 2018-06-08

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams turiningai pailsėti, pažinti savo krašto istoriją ugdant meninius gebėjimus ir saviraišką.

Projekto vykdytojos: L. Eitutienė ir J. Baniūnienė

2018-06-01


DĖMESIO!

Mokinius ir jų tėvus informuojame, kad nuo birželio 1 dienos dėl didelių karščių į mokyklą galima eiti be uniformos. Prašome vilktis tvarkingą ir patogią aprangą. Mokiniams laikantiems patikras ir egzaminus uniforma privaloma.

Administracijos informacija
2018-05-31


MAKARONŲ TILTŲ STATYBA

Turbūt dauguma žino, kad makaronus galima ne tik valgyti, bet ir kurti įvairius paveikslėlius, žaisliukus. Tačiau vienas įdomesnių makaronų panaudojimo būdų - tiltų konstravimas. 8 ir 9 klasių mokiniai sukonstravo tiltus kurie atlaikė 300 g, 450 g ir net 3 kg 450 g apkrovą.

Informacija Fizikos mokytojos D .Mikučionienės
2018-05-31

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4VYČIO KELIONĖ Į KAVARSKĄ

Vyčio kelionė į Kavarską buvo ilga. Prasidėjo tuoj po mūsų valstybės šimtmečio sukakties vasario 16-ąją. Tuomet vaikai, lankantys neformalaus švietimo programos „Keramika – asmenybės ugdymas meno kalba“ užsiėmimus, organizuojamus VšĮ Atvertos langinės ir kuriems vadovauja ir veda dailės mokytoja Kristina Striukienė Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkciame centre, važiavo į Vilniaus Nacionalinį muziejų Valdovų rūmus.

Ten iš molio kūrė Vyčio atspaudą. Pavasario saulei sušildžius žemę vėl keliavo į muziejų ir tęsė pradėtų darbelių kūrimą, padengiant juos glazūra. Kai Kavarsko vaikų Vyčiai buvo išdegti, padengti spalvinga glazūra ir dar sykį užgrūdinti kaitrioje ugnyje, jie tapo tikriausiais meno kūriniais. Kiekvienas skirtingas, kiekvienas savaip spalvingas ir nepakartojamas.

Juos bus galima pamatyti parodoje Kavarsko bibliotekoje. Pasidžiaukite vaikų kūrybiškumu, kruopštumu ir išradingumu, o ypač kantrybe, nes jos vaikams labai daug reikėjo, o ypač kol sulaukė ir galėjo patys pamatyti savo visiškai pabaigtus kūrinėlius. Vaikų rankomis sukurti darbeliai džiugins ir stebins jų šeimas, bendramokslius, kavarskiečius. Nustebsite, pamatę, kokie jie visi puikūs ir nepakartojami. Kuriantys mažieji kavarskiečiai verti pagyrimo ir pasididžiavimo.

Informacija VšĮ Atvertos langinės vadovės R. Stanevičienės
2018-05-30

1 / 3

2 / 3

3 / 3ĮDOMIEJI EKSPERIMENTAI

8 klasės mokiniai pakvietė priešmokyklinės grupės vaikus į pamoką apie vandenį ir atmosferą. Mažiesiems pristatė keletą eksperimentų. Parodė, kaip greičiau išpilti vandenį iš butelio, kaip vanduo gali lipti popieriumi. Taip pat žiūrėjo, koks vanduo, karštas ar šaltas, nusidažo greičiau. Parodė, kad apvertus stiklinę su vandeniu - jis neišbėga. Dėkojame mokinėms už pasiruošimą.

Informacija mokytojos D. Mikučionienės
2018-05-31

1 / 3

2 / 3

3 / 3GRUPĖS „PELĖDŽIUKAI“ AUKLĖTINIŲ IŠVYKA

Gražų ketvirtadienio rytą mūsų ikimokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ auklėtiniai išsiruošė į ekskursiją. Kai kuriems ji buvo pirmoji ir labai laukta. Mažieji aplankė Puntuko akmenį, o po to smagiai leido laiką Anykščių labirintų parke.

Informacija mamos D. Mikučionienės
2018-05-30

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKA LAUKE

Gegužės 28 d. 5 klasės mokiniai turėjo Informacinių technologijų pamoką lauke. Su mokiniais diskutavome apie trimačius objektus bei „gyvus" piešinius. Mokiniai gavo atspausdintus lapus, kuriuos turėjo nuspalvinti ir vėliau tie piešiniai atgijo, juos užfiksavus su telefono kamera per „Quiver" programėlę. Pamoką lauke užbaigėme nuotaikingu žaidimu „Robotukai".

Ačiū mokiniams už smagią pamoką.

Informacija mokytojos Irmos Stasiukaitienės
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4SMAGI 1 IR 2 KLASIŲ MOKINIŲ IŠVYKA

Gegužės 25 d. 1-2 klasių mokiniai keliavo po Anykščių kraštą. Mokiniai apsilankė Niūronyse, Arklio Muziejuje, kur jodinėjo su poniu arkliuku. Mokinius nustebino Puntuko akmens dydis, apverstas namelis. Senojo siauruko geležinkelio stotyje pirmą kartą pabandė vairuoti dreziną. Kelionės pabaigoje keliautojai pasistiprino pica.

Informacija mokytojos Marijos Vaškevičienės
2018-05-29


PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS IŠVYKA Į ANYKŠČIUS

Penktadienį, gegužės 25 d., priešmokyklinės grupės vaikučiai aplankė rašytojos Bronės Buivydaitės sodybą-muziejų, susipažino su rašytojos gyvenimu ir kūrybos dvasia, iš popieriaus lankstė drugelius, o sodybos kiemelyje žvejojo.
Vėliau vaikai dalyvavo pažintinėje programoje „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...". Vaikučiai sužinojo apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, drabužius bei papuošalus. Programos metu susipažino su vienos didžiausių Rytų Europoje medinių pilių istorija, apžiūrėjo pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, viduramžių ginklus, buities daiktus. Papilio kiemelyje išbandė pilies kasybos meną: šaudė iš lanko, mėtė ietis, ieškojo lobio, bandė užkurti ugnį skiltuve ir titnagu, virė čiobrelių arbatą. Išvykos metu vaikai įgavo daug įvairiapusiškos patirties ir žinių.

Informacija auklėtojos Ritos Vanagaitės
2018-05-29

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS

Gegužės 23 d. iš pat ryto Kavarsko mokyklos 66 laidos abiturientai kėlė iš miego Kavarsko miesto gyventojus originaliai išpuoštų automobilių signalų garsais.

Šiemet Kavarsko mokyklos abiturientai dovanojo mokyklai puikią dovaną, ypatingai gražų rododendrą, kurį rūpestingai patys ir pasodino.

Šiandien paskutinis mokyklinis skambutis nuskambėjo 18 dvyliktokų. Dvylika įdomių, kupinų ieškojimų ir atradimų vaikystės ir jaunystės metų prabėgo akimirksniu. Abiturientus Paskutinio skambučio proga sveikino mokyklos direktorė L. Daugėlienė, Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas, klasės auklėtoja D. Mikučionienė, pirmoji mokytoja J. Sereičikienė, abiturientės mama A. Simaškienė. Visi linkėjo didelės sėkmės laikant brandos egzaminus, pasitikėjimo savimi, turėti tikslą, siekti savo svajonės. Pradinių klasių mokytoja priminė, kaip dvyliktokai atrodė prieš dvylika metų, jų vaikystės svajones. Jaunesnieji mokiniai parengė pasirodymus, dešimtokai labai gražiai papuošė abiturientų klasę. Visiems labai patiko pirmokų ir ketvirtokų nuoširdūs pasirodymai. Smagią dainą abiturientams sudainavo vienuoliktokai, o abiturientai įteikė vienuoliktokams testamentą. Gražią šventę užbaigė nuostabus ir užburiantis abiturientų valsas.

Sėkmės, mielieji abiturientai, išskleidę sparnus skrydžiui į savarankišką gyvenimą!

Administracijos informacija
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4RAJONINĖ ANGLŲ KALBOS VIKTORINA „SMART KIDS“ PRADINUKAMS

Gegužės 22 dieną mūsų mokykloje vyko rajoninė anglų kalbos viktorina „Smart Kids“. Į popietę sugužėjo 2-4 klasių mokinių komandos iš Anykščių A. Vienuolio progimnazijos, Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazijos ir Traupio pagrindinės mokyklos. Šventę pradėjo I-os klasės mokiniai, kurie sušoko 2 šokius: „Katins juods“ ir „Lėlė pirmokėlė“, vėliau žiūrovus pasveikino mūsų mokyklos trečiokai su skanduote „The News is on TV“.
Kiekviena komanda buvo paruošusi po namų darbą - prisistatymą. Mokiniai viktorinos metu atliko įvairias skaitymo, rašymo, klausymo ir kūrybines užduotis anglų kalba. Komandų kapitonai miklino liežuvius tardami angliškas greitakalbes. Renginys neprailgo, nes po užduočių sekė angliškų vaikiškų dainelių dainavimas. Viktoriną vedė anglų kalbos mokytoja Rasa Šukienė.
Visi renginio dalyviai ir žiūrovai buvo linksmai nusiteikę, lietingą popietę praleidę su anglų kalba.

Informacija mokytojos Rasos Šukienės
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4NAUJOJO VAIKŲ MAITINIMO APRAŠO IŠAIŠKINIMAS

Informacija apie naujojo vaikų maitinimo aprašo išaiškinimą, pasikeitimus, kas laukia vaikų maitinime nuo rugsėjo 1 d.

2018-05-27


GAMTOS PAŽINIMO KONKURSAS

Gegužės 11 d. Traupio pagrindinėje mokykloje vyko gamtos pažinimo konkursas. Džiaugiamės šio konkurso nugalėtoja, 6 klasės mokine, Fausta Bagočiūnaite užėmusia I-ąją vietą. Taip pat sveikiname 4 klasės mokinį Elvijų Kisielių užėmusį prizinę, II-ąją vietą.
Faustą konkursui parengė mokytoja Rasa Jurelienė, o Elvijų - Janina Sereičikienė.
Dėkojame už puikius rezultatus mokiniams ir mokytojams.

Administracijos informacija
2018-05-23


INFORMACIJA ČIKURAKU SPINTELIŲ NAUDOTOJAMS

Artėjant mokslo metų pabaigai, norime priminti svarbią informaciją spintelių naudotojams. Tiems moksleiviams, kurie toliau nesinaudos ČikuRaku spintele (baigė mokyklą, keičia ar kt.), apie sutarties nutraukimą būtina pateikti duomenis - paslaugos.cikuraku.lt

Kad raktų grąžinimas vyktų sklandžiai ir neapkrautų mokyklos administracijos, visus sugrįžusius raktus (jei pasiektų administraciją ar auklėtojus) prašome įmesti į ČikuRaku pašto dėžutę esančią prie spintelių (turi matytis spintelės numeris).

Primename, kad jei ČikuRaku spintele naudositės ir kitais mokslo metais (2018/2019), sutartis prasitęs automatiškai (nieko papildomai daryti nereikia). Raktas Jums lieka tas pats, o rugsėjo pradžioje sąskaitą už naujus mokslo metus gausite el. paštu ir rasite spintelėje.

SVARBU! Jei nuspręsite šia paslauga nesinaudoti (pvz.: baigiate mokyklą) prašome užpildyti duomenis - pagalba.cikuraku.lt
Nepranešus apie pageidavimą atsisakyti spintelės, mokestis už spintelės nuomą bus skaičiuojamas toliau.

Daugiau informacijos http://www.cikuaku.lt/mokyklai/dazniausiai-uzduodami-klausimai.

ČikuRaku komanda linki gerų artėjančių atostogų!

2018-05-23


2018-05-22


4 KLASĖS MOKINIŲ IŠVYKA PRIE JŪROS

2018 m. gegužės 19 dieną linksmai nusiteikę leidomės į kelionę vakarų kryptimi. Susitikimas su jūra buvo nuostabus. Bėgome prie vandens, krykštavome, tik, deja, buvo žvarbokas vėjas, neleido patirti vandens malonumų.

Aplankėme Jūrų muziejų, delfinariumą. Stebėjome delfinų pasirodymą. Patyrėme daug puikių emocijų. Susipažinome su jūros vartais bei Olando kepure. Stebėjome jūros grožį, vandens bangavimą nuo aukšto skardžiaus. Prisirinkome apvalių akmenukų, radome mažų gintarėlių.

Džiaugiamės puikia pažintine išvyka, dėkojame savo mokytojai Janinai bei Manto ir Elvijaus mamytėms, kurios rūpinosi mūsų saugumu.

4 klasės mokiniai
2018-05-21

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9TURININGA DIENA

Gegužės 18 d. 3 klasės mokiniai išvyko į kelionę. Diena pasitaikė labai gera. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje Jono Biliūno tėviškėje. Mokiniai klausėsi pasakojimo apie rašytojo Jono Biliūno vaikystę, svajones, kūrybą. Antroji išvykos dalis buvo pramoginė. 3 klasės mokiniai pramogavo Labirintų parke. Mokiniams išvyka labai patiko.

3 klasės auklėtoja A. Gribauskienė
2018-05-21

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 92018-05-20


PILIETIŠKUMO MOKYKLA: SĄMONINGUMAS, AKTYVUMAS, DALYVAVIMAS

Mokykloje surengtas renginys „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“), kurį įgyvendina VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“.
Šio projekto koordinatorė Anykščių rajone Daiva Žiogienė vedė 4 val. 7-8 klasių mokiniams. Renginio metu moksleiviams buvo suteikta daugiau žinių apie aktyvų pilietiškumą, ugdomos lyderystės ir iniciatyvumo kompetencijos, stiprinant bendruomeniškumą, savanorystę ir veiksmingą dalyvavimą pilietinėse veiklose. Moksleiviai aktyviai diskutavo aktualiomis vietos bendruomenės temomis, mokėsi naujų būdų kaip spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus. Tikimasi, kad šio užsiėmimo metu moksleiviams buvo suteikta ne tik daugiau žinių, reikalingų priimti savarankiškai sprendimus, bet ir paskatino jaunus žmones aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose ar užsiimti savanoriška veikla, o svarbiausia sustiprino pasitikėjimą savimi ir kvietė tapti neabejingais.

2018-05-17

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4GEROS NAUJIENOS IŠ FUTBOLIUKO TURNYRO ANYKŠČIUOSE!

Iš Anykščių rajono mažojo futboliuko sugrįžo ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių komanda su 3 vietos taure, medaliais ir prizais. Valio!

2018-05-17

1 / 2

2 / 2AŠ ŠIRDYJE LABAI MYLIU SAVO MAMĄ...

Gegužės 4 d. Kavarsko pagrindinėje mokykloje vyko šventė, skirta pagerbti motinas, padėkoti už jų begalinį gerumą ir meilę.
Programoje dalyvavo beveik visi priešmokyklinukai ir 1-10 klasių mokiniai. Jie šoko, dainavo, skyrė gražiausius posmus mamoms, atsidėkodami už meilę, kantrybę, širdies šilumą.
Scenoje klasė keitė klasę, ir kiekvieni atlikėjai vis kitokiu būdu, kitais žodžiais ar daina išreiškė meilę ir pagarbą motinoms. Visus sužavėjo ir mokyklos lėlių teatro „Žiogelis“ atliktas „Skrybėlių maršas“. O viską vainikavo programos pabaigoje nuskambėjusi daina „Aš širdyje labai myliu savo mamą“, kurią dainavo visi atlikėjai.
Visos mamos buvo apdovanotos gėlėmis.
Gražius ir jausmingus žodžius tarė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rima Tubienė, kurios paraginti mokiniai tarė tokius brangius visoms mamoms žodžius: „Mama, aš tave labai myliu“.
Už įdomų, jautrų ir turiningą koncertą padėkos žodžių susilaukė ir renginio organizatorės. Tai pradinukų mokytojos R. Vanagaitė, M. Vaškevičienė, A. Gribauskienė, N. Kvieskienė , muzikos mokytoja I. Spundzevičienė, lėlių teatro vadovė L. Eitutienė, lietuvių kalbos mokytoja O. Buinevičienė. Renginį vedė Martyna ir Augustė.

2018-05-14

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14Senesnės naujienos archyve


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2018