ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENOS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020 m. gruodžio 7 – gruodžio 22 d.

I. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, pradinio ugdymo mokiniams:

2020 m. gruodžio 7–gruodžio 22 dienomis ugdymas vykdomas mokykloje.

II. 5–12 klasių mokiniams:

2020 m. gruodžio 7–gruodžio 22 dienomis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

III. Traupio skyriaus 5–10 klasių mokiniams:

2020 m. gruodžio 11, 15 dienomis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, kitomis dienomis – mokykloje.

Mokyklos administracijos informacija
2020-12-04


PROJEKTAS LYDERIŲ LAIKAS 3

Mūsų mokykla nuo 2019 m. dalyvauja nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“ (Nr.09.4.2-ESFA-V-715-03-0001). Šis projektas – tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės projektą: www.lyderiulaikas.lt/lt/component/content/arcticle/4577. Savivaldybės tema: „Pasidalinta mokytojų, mokinių ir tėvų atsakomybė, siekiant geresnių mokinio pasiekimų“. Mokyklos tema: „Savivaldaus mokymo(si) strategijos diegimas 7 ir 8 klasėse ir mokytojų, mokinių ir tėvų atsakomybės pasidalinimas, siekiant individualios mokinio pažangos“.
Daugiau apie projektą

Mokyklos administracijos informacija
2020-11-30


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 17 d.

I. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir 1–4 klasių mokiniams:

2020 m. lapkričio 30–gruodžio 17 dienomis ugdymas vykdomas mokykloje.

II. 5–10 klasių mokiniams:

2020 m. lapkričio 30–gruodžio 4 dienomis ir gruodžio 14–17 dienomis 9–10 klasių mokiniams ugdymas vykdomas mokykloje, o 5–8 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu;

2020 m. gruodžio 7–11 dienomis 5–8 klasių mokiniams ugdymas vykdomas mokykloje, o 9–10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.

III. Traupio skyriaus 5–10 klasių mokiniams:

2020 m. gruodžio 3, 11, 15 dienomis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, kitomis dienomis – mokykloje.

IV. 11–12 klasių mokiniams:

12 klasės mokiniams 2020 m. lapkričio 30–gruodžio17 dienomis ugdymas vykdomas mokykloje.

11 klasės mokiniams 2020 m. lapkričio 30–gruodžio 4 dienomis ir gruodžio 14–gruodžio 18 dienomis ugdymas vykdomas mokykloje, o gruodžio 7–gruodžio 11 dienomis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

Mokyklos administracijos informacija
2020-11-30


INFORMACIJA DĖL MAISTO DAVINIO PAKETŲ KARANTINO METU
(GAUNANTIEMS NEMOKAMĄ MAITINIMĄ)

INFORMACIJA DĖL MAISTO DAVINIO PAKETŲ KARANTINO METU
(GAUNANTIEMS NEMOKAMĄ MAITINIMĄ) 5 – 12 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, karantino laikotarpiu maitinimas bus organizuojamas atiduodant maisto davinius. Davinių atidavimas už lapkričio mėn. nuotolinio mokymo dienas (kiekvienos klasės dienų skaičius skirsis) planuojamas 2020 m. lapkričio 25 d. – lapkričio 27 d. Laikas bus suderintas su kiekviena šeima. Gyvenantys Kavarsko mieste davinius atsiims mokykloje. Gyvenantiems kitose vietovėse daviniai bus pristatomi geltonuoju autobusu šiuo maršrutu:

Vilkatėnai – Šeriai – Luciūnai – Žemieji Svirnai – Riklikai – II Svirnai - I Svirnai – Girelė – Šoveniai – Janušava – Repšėnai – Bebrūnai – Zaviesiškis – Vaivadiškis.

Jei kils klausimų ar neaiškumų, kreipkitės tel. nr. 861848201

Mokyklos administracijos informacija
2020-11-12


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO
Š. M. LAPKRIČIO 9 D. IKI LAPKRIČIO 13 D.:

- ikimokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- priešmokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- pailginta mokymosi grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- 1-4 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 5-8 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 9-12 klasių mokinių ugdymas vyks nuotoliniu būdu,


- Traupio skyriaus 5-10 klasių mokinių ugdymas įprastu būdu mokykloje vyks 9 d., 10 d., 12 d. ir 13 d., o nuotoliniu -11 d.


-------------------

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO
Š. M. LAPKRIČIO 16 D. IKI LAPKRIČIO 20 D.:

- ikimokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- priešmokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- pailginta mokymosi grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- 1-4 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 5-8 klasių mokinių ugdymas vyks nuotoliniu būdu,

- 9-12 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,


- Traupio skyriaus 5-10 klasių mokinių ugdymas įprastu būdu mokykloje vyks 16 d., 17 d., 19 d. ir 20 d., o nuotoliniu - 18 d.


-------------------

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO
Š. M. LAPKRIČIO 23 D. IKI LAPKRIČIO 27 D.:

- ikimokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- priešmokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- pailginta mokymosi grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- 1-4 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 5-8 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 9-12 klasių mokinių ugdymas vyks nuotoliniu būdu.


- Traupio skyriaus 5-10 klasių mokinių ugdymas įprastu būdu mokykloje vyks 23 d., 24 d., 26 d. ir 27 d., o nuotoliniu- 25 d.


-------------------

Visą informaciją dėl pamokų organizavimo 5-12 klasių mokiniams mokytojai pateiks per Tamo ar kitu sutartu su mokiniais būdu.
Mokytojai konsultuos mokinius naudodamasi vaizdo konferencijų programą Zoom, jei klasė tą dieną ar savaitę dirbs nuotoliniu būdu.

Pamokų laikas nesikeičia.

Pagalbą mokiniams soc. pedagogė ir spec. pedagogė teiks įprastu būdu mokykloje.
Mokykloje kaukės nuo 6 m. mokiniams ir visai mokyklos bendruomenei – privalomos!
Mokinių pavėžėjimo laikas toks, koks buvo spalio mėn.


Neformaliojo švietimo (būrelių veikla): ikimokyklinės ugdymo grupės. priešmokyklinės ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniams kontaktiniu būdu vienu metu tik vienos klasės mokiniams (nemaišant skirtingų klasių mokinių).

Jeigu bus pasikeitimų dėl ugdymo proceso organizavimo, informaciją teiksime e. dienyne TaMo ir mokyklos tinklapyje. Prašome kasdien sekti informaciją.

Informacija PDF faile

Direktorės Loretos Daugėlienės informacija
2020-11-06


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO Š. M. LAPKRIČIO 3 D. IKI LAPKRIČIO 6 D.:

- ikimokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- priešmokyklinė ugdymo grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- pailginta mokymosi grupė dirbs įprastu būdu mokykloje,

- 1-4 klasių mokinių ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje,

- 5-12 klasių mokinių ugdymas vyks nuotoliniu būdu.


-------------------

5-12 klasių mokiniams mokytojai pateiks per Tamo ar kitu sutartu su mokiniais būdu. Mokytojai konsultuos mokinius naudodamasi vaizdo konferencijų programą Zoom.

Pamokų laikas nesikeičia.

Pagalbą mokiniams soc. pedagogė ir spec. pedagogė teiks taip: 1-4 klasių mokiniams pamokose, o 5-8 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.

Pradinių klasių mokytojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų žiniai!

Lapkričio 3-6 d. mokinių pavėžėjimo laikas:
   Maželiai 7.20 val. (būti stotelėje)
   Janušava 7.22 val.
   Budriai, Šoveniai 7.40 val.
   Šeriai 7.30 val.
   Svirnai 7.45 val.

Neformaliojo švietimo (būrelių veikla): ikimokyklinės ugdymo grupės. priešmokyklinės ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniams kontaktiniu būdu vienu metu tik vienos klasės mokiniams (nemaišant skirtingų klasių mokinių), 5-12 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.

Jeigu bus pasikeitimų dėl ugdymo proceso organizavimo, informaciją teiksime e. dienyne TaMo ir mokyklos tinklapyje. Prašome kasdien sekti informaciją.

Direktorės Loretos Daugėlienės informacija
2020-10-30


NETRADICINĖ PAMOKA

Spalio 16 d. 7 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka „Pagalvosi – sužinosi“ vyko miesto bibliotekoje. Mokytoja Ona Buinevičienė ir bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė paruošė įvairias užduotis. Septintokai, susiskirstę į tris grupes, turėjo įvardyti grybus, atpažinti vaistažoles, parašyti lietuviškų muzikos instrumentų pavadinimus, atspėti rašytojų slapyvardžius. Jie knygose ieškojo patarlių, minė ir spėliojo mįsles. Nors daugiausia taškų surinko vienos grupės mokiniai, tačiau už pastangas buvo apdovanoti visi. Pamoka buvo naudinga, nes praplėtė mokinių žinias, praturtino žodyną, paskatino ieškoti išminties savo tautosakoje. Ačiū bibliotekininkei Žydrūnei už nuoširdų bendradarbiavimą.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2020-10-23


KONFERENCIJA „MOKYKLŲ EDUKACINĖS ERDVĖS IR UGDYMO PROCESAS“

Spalio 15 d. vyko tradicinė konferencija „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Atsižvelgiant į situaciją šalyje ir pasaulyje, ji surengta nuotoliniu būdu, neįprastai. Renginį inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas.

Anykščių rajono savivaldybės meras, gamtininkas, Traupio botanikos sodo kūrėjas ir Traupio skyriaus biologijos mokytojas ekspertas Sigutis Obelevičius pristatė dalyviams, kokia turi būti mokyklos aplinka, kad joje klestėtų biologinė įvairovė. Mokytojai, mokyklos bendruomenė gali pasinaudoti pačiomis įvairiausiomis galimybėmis turtinant aplinką, stebint ir fiksuojant joje klestinčius organizmus. Pranešėjas pamokė, kaip rinkti ir interpretuoti biologinės įvairovės duomenis mokyklos aplinkoje.

Trumpąjį pranešimą „Literatūros takas Traupio botanikos sode“ skaitė Traupio skyriaus vedėja Janina Palikevičienė. Ji pristatė mokyklos integruotą edukacinę erdvę, kurioje gali vykti ne tik literatūros, geografijos ar dailės pamokos, bet ir bendruomenės kultūriniai renginiai.

Vykstant konferencijai mokyklą pasiekė ir apdovanojimas – „2020 metų mokyklų edukacinių erdvių nugalėtojo“ lentelė. Visą konferencijos medžiagą (pristatymą ir vaizdo pranešimus) galima rasti LMNŠC svetainėje.

mokyklos administracijos informacija
2020-10-17


KAI PRABYLA ISTORIJA

Buvo toks laikotarpis Lietuvos istorijoje, kai caro valdžia, siekdama nutautinti lietuvius, sunaikinti jos istorinę atmintį, buvo uždraudusi knygas, spaudą lietuviškais rašmenimis. Tuo metu ir atsirado Lietuvoje profesija, kurios nebuvo jokioje kitoje šalyje- knygnešiai. Jų veikla vyko ir Anykščių apylinkėse. Griežionėliuose gyvenę šviesuoliai Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai organizavo knygnešių veiklą mūsų krašte. Apie tai galima sužinoti ne iš knygų, o apsilankius jų sodyboje, kur vyksta edukacinės pamokos „Slėpk knygas – darys kratas“. Šioje sodyboje apsilankė ir mūsų mokyklos 6-8 klasių mokiniai, kuriuos moko Ledina Baronienė ir Ona Buinevičienė.
Buvo įdomu išgirsti pasakojimą apie bibliotekininką St. Didžiulį ir rašytoją L. Didžiulienę, jų veiklą, platinant lietuvišką žodį. Mokiniai pamatė, kur buvo slepiamos knygos, pavartė to laikotarpio knygeles, spaudos leidinius, pamėgino parašyti žąsies plunksna, o žandarais persirengę mokiniai mėgino surasti paslėptas knygas. Vėliau gidės Jūratės visi buvo pavaišinti žolelių arbata su medumi, obuoliais, morkomis, sausainukais. Išeinant galima buvo pasirinkti įvairių vaistažolių, gėlių sėklų. Širdingai dėkojame vaišingajai gidei Jūratei Pačinskienei už tokį nuoširdžią ir naudingą pamoką.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2020-10-15


GERUMO NEBŪNA PER DAUG

Gerumo niekada nebūna per daug. Išmokti dalytis gerumu padeda rašytojo Jono Biliūno memorialiniame muziejuje- sodyboje organizuojamos gerumo pamokėlės. Vienoje iš jų spalio 7 d. dalyvavo ir mūsų mokyklos 4-5 klasių mokiniai. Jiems buvo įdomu susipažinti su rašytojo gyvenimu, kūryba, kurioje ir teigiamas gerumas, užuojauta silpnesniam, skatinama nieko neskriausti. Mokiniai pasigėrėjo medžio skulptūromis, vaizduojančiomis rašytojo kūrinių veikėjus, pasivažinėjo ratukais, pasidžiaugė gražia rudeniška gamta. Ši išvyka tapo tikra dvasios atgaiva.

Mokytojos Marijos Vaškevičienės informacija
2020-10-08


EKONOMIKOS PAMOKA PINIGŲ MUZIEJUJE

Mūsų mokyklos IV klasės mokiniai vyko į Pinigų muziejų. Lietuvos banko specialistė mokinius supažindino su Lietuvos pinigų istorija. Buvo įdomu sužinoti, kad pirmieji pinigai buvo gintaras ir brangiųjų žvėrelių kailiai. Plėtojantis mainams ir užsienio prekybai juos pakeitė sidabro lydiniai, kurie buvo lazdelės formos. Mokiniams buvo suteikta galimybė, pakėlus telefono ragelį, išklausyti banko darbuotojo informaciją, kaip galima greitai gauti tikslias žinias apie pasaulio pinigus, BVP, infliaciją. Išklausę teorinę dalį, mokiniai atsakė į testo klausimus.
Išvyka buvo naudinga, nes mokiniai sužinojo visą pinigų istoriją nuo seniausių iki šių dienų.

Ekonomikos mokytojos Janinos Sereičikienės informacija
2020-10-07


DĖL MOKYKLOS VEIKLOS SPALIO 12 D.

Mieli mokiniai, tėveliai (globėjai),

Spalio 11 d., sekmadienį, vyksiančių LR Seimo rinkimų metu mokykloje veiks rinkimų apylinkė. Po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui, prieš prasidedant ugdymo procesui, jos turi būti išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos. Daugiau informacijos dokumente:

Mokyklos administracijos informacija
2020-10-08KVIETIMAS IŠSIRINKTI GERIAUSIĄ METŲ MOKYTOJĄ

Vadovaudamiesi Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-258 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu kviečiame iki 2020 m. rugsėjo 28 d. 15 val. teikti kandidatūras Geriausio metų mokytojo vardui ir premijai gauti. Vardo nominacijos premijos dydis – 4 MMA.

Kandidatūras turi teisę siūlyti švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, savivaldybės administracija. Kandidatūras gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Kandidatūros (dokumentai) teikiamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos „Vienam langeliui“. Teikime nurodomas mokytojo vardas, pavardė, mokomasis dalykas, mokytojo nuopelnai, už kuriuos galėtų būti paskirta premija, pateikiamos nuopelnus patvirtinančių dokumentų kopijos.

Pridedama: Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
Vedėja Jurgita Banienė
Tel. 54 293, el. paštas jurgita.banienė@anyksciai.lt
2020-09-10


RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Rudeniškai gražų rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į mokyklos kiemą. Juos į mokyklą pakvietė skambutis. Pakiliai nusiteikusių mokinių, tėvelių ir mokytojų veiduose švietė šypsenos. Visi linksmai šurmuliavo mokyklos kieme. Šiemet jis pirmąkart nuskambėjo 11 pirmokų, nedrąsiai žengiantiems mokyklos koridoriais. Juos į pirmąją pamoką palydėjo 13 abiturientų.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams tarė mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė, mero patarėja Donata Sabaliauskaite, Kavarsko seniūnė Šarūnė Kalibataitė, Kavarsko parapijos klebonas Nerijus Vyšniauskas, abiturientų auklėtoja Irena Bilotienė ir pirmokų mokytoja Gražina Kastantinavičienė. Visiems linkėta sėkmės ir gražių akimirkų mokykloje. Mokytojai ir mokiniai buvo apdovanoti už puikius praėjusių mokslo metų pasiekimus, konkursų, olimpiadų laimėjimus.

Šių metų šventės tema - spalvotas pasaulis.

Šventiškai nusiteikę 1-12 klasių mokiniai nešė spalvotas saules ir jomis papuošė paradinių durų kolonas, taip pat skaitė palinkėjimus, eilėraščius, mintis apie mokyklinį gyvenimą.

Pradėjome kelionę. Tegul ji būna sėkminga, tegu rugsėjo pirmosios varpelis pažadina atradimų ir tobulėjimo džiaugsmą!

Mokyklos administracijos informacija
2020-09-08


DARŽOVIŲ PUOTA

Daržas mokyklos kieme? O taip! Kavarsko pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai džiaugėsi derliumi. Išaugo daug daržovių. Daugeliui vaikų sunku buvo įsivaizduoti, jog darže augančios daržovės yra valgomos. Mokiniai manė, kad morkos yra tokios, kokias perkame prekybos centre. Išaugintas daržoves padovanojome šeimai, kuriai reikalinga socialinė parama.

Mokytojos Janinos Sereičikienės informacija
2020-09-04


APIE MOKYMOSI MOKYKLOJE YPATUMUS, ESANT ŠALYJE EKSTREMALIAI SITUACIJAI

Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Pagrindinės apsaugos priemonės:

Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. , atvirose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomas 1 metro atstumas, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

Mokymosi vieta:

- šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei yra paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos;
- specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse;
- dalis pamokų specializuotų dalykų kabinetuose bus organizuojama dvi pamokos iš eilės;
- mokiniai nesinaudos bendrąja rūbine, rūbų kabyklos bus šalia kabinetų.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

- Įėjimas į mokyklą organizuojamas taip:
    darželis – per miesto bibliotekos įėjimą
    0-4 kl. – pro seno pastato duris
    5-12 kl. – pro pagrindines duris

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

- ugdymo programoms įgyvendinti mokykla turi skirti tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
- dalis pamokų bus organizuojama dvi pamokos iš eilės;
- atsižvelgiant į oro sąlygas pamokos bus vedamos lauke.

Mokinių maitinimas:

- mokyklos valgykloje klasės maitinsis atskiru laiku;
- kartu pietaus tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
- valgykloje bus sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;
- maistas atsinešamas iš namų, valgomas mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
- mokyklos valgykloje bus užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Mokinių vežiojimas:

- mokiniai mokykliniame autobuse sėdės saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
- mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvės kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
- mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
- mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-31ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Sekite naujienas apie 2020-2021 mokslo metų organizavimo tvarką Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje.

Operacijų vadovo sprendimai

Rekomendacijos

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-27


KABINETŲ RODYKLĖ

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-27


KAVARSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Už vieną skalbimą (iki 10 kg skalbinių) be skalbimo priemonių ir džiovinimo - 4,50 Eur.
Už dušo paslaugą (1 kartas iki 0,5 val.) - 3,00 Eur.
Už treniruoklių salės paslaugą (1 kartas iki 1,5 val.) - 2,00 Eur.
Įkainiai nustatyti Anykščių r. tarybos sprendimu 2020-06-25 Nr.1-TS-196.
---
Visos paslaugos bus teikiamos nuo rugsėjo 2 d.
Skalbimo ir dušo paslaugos - kasdien nuo 8.00 iki 12.00 val.
Treniruoklių salės paslaugos - antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais.
Treniruoklių salės paslaugos besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams - nemokamos.

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-27


MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-27


68 LAIDOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

Kavarsko mokyklos 68 laidos abiturientų išleistuvės, kaip įprastai, vyko Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Čia buvo įteikti brandos atestatai. Ceremonija įvyko rugpjūčio 14 d.

Mokyklos administracijos informacija
2020-08-19


Senesnės naujienos archyve


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020