ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENOS

IŠRINKTA KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TARYBA

2018 m. vasario 21 d. įvyko rinkimai į Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 83,02 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų.

Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinta trijų asmenų Darbo taryba:
1. Jolita Jakeliūnienė, valytoja;
2. Lijana Bilotienė, anglų kalbos vyr.mokytoja;
3. Dovilė Čeberekaitė, fizikos vyr. mokytoja.

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:
1. Ilona Strumilienė, logopedė;
2. Danguolė Tidikienė, vyr. buhalterė.

Darbo tarybos rinkimų komisija
2018-02-21


NUOTRAUKŲ KONKURSAS „AKIMIRKOS, SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI“

Anykščių rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba organizuoja knuotraukų konkursą „Akimirkos, skirtos Lietuvos valstybės šimtmečiui“.
Kviečiame dalyvauti! Nuotraukų konkurso nuostatai

2018-02-19


KAVARSKO MOKYKLA MINI LIETUVOS ŠIMTMETĮ

Kavarsko pagrindinės mokyklos bendruomenė nutarė paminėti Lietuvos šimtmetį surengdama akciją „Su Lietuvos vardu lūpose ir širdy“. Tris dienas šurmuliavo mokykla puošdama, dainuodama, skirdama Lietuvai gražiausius posmus. Nuo vasario 12 dienos kasdien vyko įvairi veikla. Mokytojos V. Baliuckienės suorganizuoti 5-7 klasių mokiniai savo žinias apie Lietuvą parodė viktorinoje „Ką žinau apie Lietuvą“, vasario 13 dieną mokiniai puošė kabinetus, kitas mokyklos erdves. Aštuntokai su klasės auklėtoja paruošė plakatą, kur surašė 100 žodžių Lietuvai, kitų klasių mokiniai kūrė knygas, į kurias surašė 100 iškilių Lietuvos asmenybių. Vasario 14 dieną vyko mokytojų I. Spundzevičienės ir O. Buinevičienės surengtas koncertas „Dainuoju Lietuvą“, kuriame skambėjo dainos, eilės apie Lietuvą, šokėjai atliko tautinius šokius. Ir nors dalį numatytų darbų įgyvendinti sutrukdė gripo epidemija, visų nuotaika išliko pakili. Mokyklos atlikėjai taip pat dalyvavo iškilmingame Kavarsko Lietuvos šimtmečio minėjimo koncerte.

Ši akcija – tai gražus ir prasmingas mokinių, jų auklėtojų, visų mokytojų pastangų rezultatas.

Tačiau su Vasario 16 diena veikla nesibaigia. Todėl mokyklos bendruomenė ir toliau atliks prasmingus darbus, skirtus Lietuvos šimtmečiui.

2018-02-16

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 162018-02-15


ATMINTINĖ ABITURIENTUI

Švietimo ir mokslo ministerija parengė „Atmintinę abiturientui“. Joje – visa informacija apie šių metų brandos egzaminus ir priėmimą į profesines bei aukštąsias mokyklas. Čia abiturientai galės rasti tikslią ir naujausią informaciją.

Atsisiųsti atmintinę

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija
2018-02-14


INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis (VRP): nuo 102 Eur padidėjo iki 122 Eur. Šis rodiklis apsprendžia teisę į socialinę paramą mokiniams. Mokinys turi teisę į nemokamus pietus, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur), o atitikus sąlygas, nustatytas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-94 patvirtinto tvarkos aprašo 5.2.1 – 5.2.6 papunkčiuose, ir kai VRP yra mažesnės nei 2 VRP dydžiai (244 Eur).

Negavę nemokamo maitinimo dėl per didelių pajamų, gali kreiptis iš naujo. Atitikus nustatytas sąlygas, bus skirtas nemokamas maitinimas iki mokslo metų pabaigos.

Anykščių r. Švietimo skyriaus informacija
2018-02-12


DĖMESIO!

Dėl padidėjusio mokinių sergamumo 2018 m. vasario 13-15 dienomis ugdymas mokykloje nebus vykdomas priešmokyklinės grupės ir 1-5 klasių mokiniams. Tamo dienyne bus paskelbtos užduotys atlikti mokiniams namuose.

Primename, kad vasario 19-23 dienomis - visiems mokiniams žiemos atostogos.

Administracija
2018-02-12


DĖMESIO!

Vadovaudamasi Anykščių rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos profilaktikos ir epidemijos komplikacijų priemonių plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-71, 3.7 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad mokyklos nelanko daugiau nei 30 proc. mokinių, serga mokytojai
nutraukiamas 2018 m. vasario 8-9 dienomis ugdymo procesas priešmokyklinio, pradinio. pagrindinio ugdymo mokiniams, taip pat Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus mokiniams.

Administracija
2018-02-07


MOKINIŲ PASIEKIMAI RAJONO OLIMPIADOSE

2018 m. sausio 12 d. vyko rajono mokinių biologijos olimpiada. Mūsų mokyklos 12 klasės mokinė Kristina Navickaitė užėmė III vietą. Mokinės biologijos mokytoja Rasa Jurelienė.
Sausio 19 d. vyko rajono mokinių chemijos olimpiada. 9 klasės mokinė Augustė Simanonytė užėmė II vietą, o 9 klasės mokinė Kornelija Pečiulytė – III vietą. Mokinių chemijos mokytoja Roma Bikelienė.
Sveikiname olimpiadų prizininkes!

2018-01-30


PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ PILIETINĖJE INICIATYVOJE „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

2018-01-22


MAŽIEJI TYRĖJAI

Mažieji tyrėjai, 5 klasės mokiniai. Per gamtos pamoką gamino kriauklių ir sraigių kiautų atspaudus. Aiškinosi, kaip susidaro fosilijos, mokėsi bendradarbiauti ir padėti vienas kitam.

2018-01-23

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8VAIKŲ DARBŲ PARODOS „GRAŽI GRAŽI, ŠALELE LIETUVOS ESI“

NUOSTATAI

2018-01-19


LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

2018 m. sausio 13 rytą, sukanka 27 metai, kuomet didžioji Lietuvos žmonių dalis didvyriškai išreiškė savo siekį būti laisvėje, galią būti savimi, galią kurti ir tobulėti, galią pasipriešinti Sovietų Sąjungos smurtui ir siekiui atimti laisvę.

Mokykloje sausio 12 dieną buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Renginio akimirkos nuotraukose.

Administracija
2018-01-18

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9SKELBIAMI RINKIMAI Į KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TARYBĄ

  Darbo taryba renkama mokyklos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesus, tarpininkauja tarp mokyklos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu sprendžiant mokyklos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu, mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V2- „Dėl darbo tarybos komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija:
  1. Jurgita Baniūnienė, socialinė pedagogė;
  2. Vaidutis Zlatkus, kūno kultūros mokytojas;
  3. Nijolė Kvieskienė, pradinio ugdymo mokytoja.
     Rinkimų komisija nustatė, kad mokykloje Darbo tarybos rinkimai vyks 2018-02-21
     Kandidatų registravimas vyks iki 2018-02-06

  Kandidatais į Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai – sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Darbo tarybos nariais.
  Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Darbo tarybą.

  Remiantis Darbo kodekso 170 str. 1 d. 1 p. bus sudaryta Darbo taryba iš 3 narių.

Registracijos prašymo forma
2018-01-16


SAUSIO 13 D. – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Ją minėsime sausio 12 d., penktadienį.

1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“:

7.55 val. – mokytojai ir mokiniai renkasi į klases, įžiebiamos žvakelės;
8.00-8.10 val. – deginamos žvakelės, mokytojai su mokiniais kalba apie Sausio 13-osios įvykius – savo ar artimųjų, pažįstamų, mokinių tėvų ar giminaičių prisiminimus, išgyvenimus.
8.10 val. – žvakelės užgesinamos.

2. Literatūrinė kompozicija „Sausio 13-osios laužai“:

8.15 val. – 5-12 klasių mokiniai ir visi mokytojai susirenka mokyklos aktų salėje.

2018-01-11


NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. IŠMOKA VAIKUI – VISIEMS VAIKAMS

2018 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti skurdą ir pajamų nelygybę.

Daugiau informacijos čia

Dažniausiai užduodami klausimai

2018-01-02


KALĖDOS DARŽELYJE

Gruodžio 22 d. „Pelėdžiukų“ grupėje vyko pati gražiausia ir laukiamiausia vaikučių šventė - Kalėdos. Ruošdamiesi Kalėdų šventei vaikučiai išmoko eilėraštukų, dainelių, žaidimų, auklėtojos Zinaida ir Rita, ir tėveliai puošė grupės patalpas. Todėl šventė buvo graži. Vaikai pasipuošė įvairiais personažais. Į šventę atvyko Kalėdų senelis, kuriam vaikai deklamavo, dainavo, o paskui pakvietė kartu pažaisti. Šventės metu vaikučiams grojo ir kartu daineles dainavo muzikos mokytoja Ingrida Spundzevičienė. Kalėdų senelis atvyko su dideliu dovanų maišu, todėl vaikai labai džiaugėsi. Išdalinęs dovanas, Kalėdų senelis pažadėjo grįžti ir kitais metais.

2017-12-23

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16PRIEŠKALĖDINĖ SUSIKAUPIMO POPIETĖ „BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖS BELAUKIANT“

Gruodžio 20 d. Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciniame centre įvyko mokyklos ir Kavarsko bendruomenės organizuota susikaupimo popietė „Betliejaus žvaigždės belaukiant“. Angelai, degančios žvakės ir šventiškai papuošta eglė visus nuteikė kalėdiniams apmąstymams apie didžiausias vertybes: Ramybę, Tikėjimą ir Meilę. O šiuos jausmus mums suteikia Viltis, kuri ateina į mūsų širdis su kūdikėlio Jėzaus gimimu. Todėl visi posmai, kuriuos deklamavo Fausta, Augustė, Martyna ir Lina, giesmės, atliktos mokyklos ansamblio, dainos, kurias padainavo bendruomenės vokalinis kvartetas (L. Kuojienė, D. Kastečkienė, A. Sudeikis, A. Varanavičius), kaip tik ir sukūrė šventišką stebuklo laukimo nuotaiką. Viltingus žodžius tarė ir mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė bei bendruomenės pirmininkė Laimutė Kuojienė. Po renginio visi dalyviai pasivaišino arbata, kava, sultimis, ragavo kūčiukų, šventinio pyrago. Renginys pavyko dėl to, kad buvo organizuotas ne vieno, o daugelio žmonių. Renginį režisavo Ona Buinevičienė, dainų mokyklos ansamblį išmokė mokytoja Ingrida Spundzevičienė, kvietimais, salės puošyba, vaišėmis rūpinosi Liudmila Eitutienė ir Jurgita Baniūnienė.
Nuoširdžiai dėkojame Renatai ir Remigijui Šinkūnams už Kalėdų eglę ir vaišes.
Tokios pat šventės sielai tikimės ir kitais metais.

2017-12-23

1 / 19

2 / 19

3 / 19

4 / 19

5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19Žiemos (Kalėdų) atostogos prasideda 2017-12-27, baigiasi 2018-01-03.RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Gruodžio 15 d. Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje vyko rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Konkurse sėkmingai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės. 6 kl. mokinė Luka Jakučionytė 5-6 kl. mokinių grupėje užėmė 1 vietą, 8 kl. mokinė Viltė Klevinskaitė 7-8 kl. mokinių grupėje džiaugėsi užėmusi 3-ią vietą. Konkurse dalyvavo ir sėkmingai pasirodė 9 kl. mokinė Augustė Simanonytė.

Rusų k. mokytoja Irena Bilotienė
2017-12-18

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4INTEGRUOTOS PAMOKOS - 7-8 IR 9-10 KLASIŲ MŪŠIAI

Gruodžio 15 d. mokykloje savaitės paskutines pamokas 7-8 ir 9-10 klasių mokiniai, pasidaliję į komandas dalyvavo mokyklos „auksinių“ protų trijų turų mūšiuose. Tai buvo integruotos pamokos, jungiančios biologijos, chemijos, matematikos, fizikos, IT, istorijos ir geografijos dalykų žinias, o kartu ir ugdančios mokinių bendrąsias ir socialines kompetencijas. Vos per 30 min. komandos turėjo rasti 30 atsakymų į klausimus. Taigi komandai reikėjo per 1 min. rasti vieningus sprendimus kartais į labai gerai žinomus, bet paslaptingai pateiktus klausimus. Mokiniai svarstė, kam skirta Pyragų diena, koks kasdien valgomas augalas kažkada buvo specialiai saugomas sargybos karališkajame darže, kad sukeltų susidomėjimą, kokia temperatūra aukštesnė, žaibo ar Saulės kamuolio, apie LITUANICA, juoko dujas, tikrus ir kompiuterinius virusus bei vitaminus ir dar daug visokių klausimų apie tyrinėjimus ir atradimus, apie kasdienius dalykus, po cheminiais simboliais ar fizikiniais dydžiais paslėptus... Nereikėjo specialios komisijos, nes teisingus atsakymus mokiniai sužinojo iš karto po kiekvieno turo. Sudėjo komandos taškus, išrinko aktyviausius atsakinėtojus, tačiau ne tai buvo svarbiausia. Mokiniai daug naujo sužinojo ir pasimatavo, ką jau žino. Matematikos mokytojos Rima Tubienė ir Loreta Mikalauskienė įteikdamos aktyviausiems atšvaitus, simboliškai palinkėjo būti matomais šviesuoliais ir tamsoje, o dėl neatsakytų klausimų kartėliui numalšinti įteikė visoms komandoms po saldų prizą.

2017-12-18

1 / 13

2 / 13

3 / 13

4 / 13

5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE

Biblioteką aplankė mūsų pirmokai. Tapo naujais skaitytojais, sužinojo bibliotekos teikiamas paslaugas ir taisyklės. Biblioteka įsigijo naujų, įdomių knygų.

Bibliotekos informacija
2017-12-15

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7DAILIOJI PLUNKSNA

Gruodžio 14 d. 12 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko kūrybinio dailyraščio konkursas „Dailioji plunksna". Jame dalyvavo 5-10 klasių mokiniai. Tradiciniu tapusiu renginiu siekiama ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetinio rašymo įgūdžius. I-ąją vietą laimėjo Vanesa Kazlauskaitė (8 klasė), II -ąją Fausta Bagočiūnaitė (6 klasė), III -ąją Raminta Adomonytė (10 klasė). Konkursą organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ledina Baronienė ir meninio skaitymo būrelio vadovė Onutė Buinevičienė.

2017-12-15

1 / 3

2 / 3

3 / 3MES - ŠAUNUOLIAI!

Mes - pailgintos dienos grupės lankytojai. Nors esame maži, bet jau išmokome užsirišti batelius, kruopščiai paruošti namų užduotis, skaityti knygutes, mergaitės išmoko dailiai susipinti kaseles. Štai kokie mes šaunuoliai! Mūsų mokytoja Liudmila Eitutienė

2017-12-15

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7VIKTORINA „GAMTA - VISŲ NAMAI“

Š. m. gruodžio 7 d. 3-4 kl. mokiniai dalyvavo Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje organizuotoje viktorinoje „Gamta-visų namai“. Mokiniai demonstravo pažinimo įgūdžius, draugiškai sprendė užduotis. Nugalėjo draugystė ir žinios, pagarba ir meilė gamtai. Mokinius viktorinai parengė mokytoja Liudmila Eitutienė.

2017-12-15

1 / 15

2 / 15

3 / 15

4 / 15

5 / 15

6 / 15

7 / 15

8 / 15

9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15KALĖDINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS

VŠĮ „Sveikatos oazė“ vyko kalėdinės plaukimo varžybos. Jose dalyvavo sporto centro auklėtiniai bei Anykščių rajono mokyklų mokiniai. Mūsų mokyklai atstovavo 2 kl. mokinių komanda (2 klasės mokytoja Nijolė Kvieskienė). Visi dalyviai apdovanoti medaliais bei saldžiais prizais. Dėkojame organizatoriams už gerą renginį.

2017-12-14

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 42017-12-13


TURININGA DEŠIMTOKŲ VIEŠNAGĖ VILNIUJE

10 klasės mokiniai fizikos pamoką praleido netradicinėje aplinkoje - Technikos ir energetikos muziejuje. Apžiūrėjo muziejaus eksponatus, išklausė gido pasakojimų apie šiluminės elektrinės istoriją, veikimo principą. Turiningai laiką praleido interaktyvioje salėje. Na, ir žinoma, aplankė Vilniaus Kalėdų eglę.

Dėkojame mokytojoms Dovilei Čeberekaitei ir Miglei Stankūnaitei už puikią pažintinę išvyką.

2017-12-08

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO

Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi maršrutiniais autobusais mokinių nemokamo važiavimo tvarka.
Informacinis lapelis

2017-12-07


FUTBOLO VARŽYBOS

Gruodžio 6 d. A. Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko berniukų futbolo varžybos. Mūsų 6 ir 7 klasių mokinių komanda laimėjo III vietą. Komandą sudarė: Arnas Mackonis 6 kl., Lukas Nimčiuk 6 kl., Lukas Kličius 6 kl., Aigaudas Ražinskas 7 kl., Deivydas Čiukšys 7 kl., Nedas Samulaitis 7kl., Vėjas Tarolis 7 kl.

Šaunuoliai!

2017-12-07


PADĖKA

Mokykla gavo padėką už dalyvavimą 2017 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. moksleivių žiemos edukacineje viktorinoje „Ateities mokslininkai“

2017-12-05


PASAULINĖS AIDS DIENOS MINĖJIMAS

Gruodžio 1-ąją dieną, paminint Pasaulinę AIDS dieną, mūsų mokyklos 8-12 klasių komandos dalyvavo viktorinoje - protmūšyje „AIDS: geriau žinoti“. Viktorinos metu mokiniai susipažino su naujausiais statistiniais duomenimis, susijusiais su ŽIV ir AIDS paplitimu Lietuvoje bei pasaulyje.
Prisiminė ŽIV perdavimo kelius bei būdus, kurie užkirstų kelią šio viruso plitimui. Viktoriną organizavo biologijos mokytoja Rasa Jurelienė.

2017-12-01

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8Senesnės naujienos archyve


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2018