ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. nr: (8 381) 55 144

Faksas: (8 381) 55 140

El. paštas:   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     11.00     -     11.45
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENOS

Dvylikos metų darbus apvainikavusi šventė

Liepos 14-osios vakarą Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientams buvo iškilmingai įteikti brandos atestatai. Šiemet Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrių baigė 13 abiturientų.

Tai buvo įspūdinga 12 metų darbus apvainikavusi šventė. Pilna žmonių bažnyčia plojimais pasitiko į bažnyčią įeinančius abiturientus.

Bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, skirtos gimnazijos abiturientams išleistuvių proga. Šv. Mišias aukojo klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas. Studentų himną „Gaudeamus igitur“ išeinantiems į savarankišką gyvenimą dovanojo bažnyčios choras.

Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Regina Drūsienė ir skyriaus vedėja Loreta Daugėlienė.

Buvo paminėta, kad net 3 abiturientai iš valstybinių brandos egzaminų gavo aukštesniuosius pasiekimų įvertinimus (86-99): Greta Simaškaitė iš lietuvių kalbos ir literatūros, Eglė Leonovaitė iš chemijos, Mindaugas Balamutas iš anglų kalbos ir matematikos.

Du abiturientai buvo apdovanoti rajono mero Kęstučio Tubio padėkomis už puikius valstybinių brandos egzaminų rezultatus: Mindaugas Balamutas už informacinių technologijų egzamino aukščiausią įvertinimą - 100, Eglė Leonovaitė už chemijos egzamino aukštą balą. Mero padėkas bei dovanas įteikė ir sveikinimo žodį tarė Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė.

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas abiturientams įteikė padėkas ir atminimo dovanėles už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą.

Jautrius atsisveikinimo žodžius kalbėjo auklėtojos Vanda Baliuckienė ir Vilma Kriaučiūnienė. Tėvų vardu gero kelio abiturientams linkėjusi Aurelija Simaškienė, patarė jiems eiti tiesiai link tikslo ir nesiblaškyti.

Brandos atestatus įteikė direktorė Regina Drūsienė. Direktorė padėkos raštais apdovanojo Gretą Simaškaitę už gerą mokymąsi (Gretos metiniai įvertinimai - 10), Eglę Leonovaitę ir Mindaugą Balamutą už puikius konkursų ir olimpiadų rezultatus bei Samantą Baranauskaitę ir Deimantą Valeikį už aktyvią mokyklinę ir popamokinę veiklą.

Šventinį renginį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Buinevičienė. O susirinkusieji gėlėmis ir plojimais išreiškė, kokia svarbi visiems ši šventė.

„Norėtųsi iš širdies palinkėti į platų gyvenimo kelią išeinantiems jaunuoliams, kad jų troškimai ir siekiai pildytųsi, o gerais darbais ir pasiekimais didžiuotųsi ne tik jie patys, bet ir visi mūsų krašto žmonės,“- baigiantis šventei nuskambėjo linkėjimai jauniesiems kavarskiečiams.

Kavarsko pagrindinė mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Loreta Daugėlienė


KVIETIMAS


Priėmimas į 11 klasę visą vasarą

Tel nr. (8 381) 55 144

Priėmimo tvarka:
1. Pateikiamas prašymas
2. Sveikatos pažyma

Mūsų mokyklos privalumai:
1. Mažos klasės (ne daugiau nei 15 mokinių), todėl skiriamas didelis individualus dėmesys kiekvienam mokiniui, jo pažangai.
2. Labai geri rezultatai (PUPP, dalykinių olimpiadų, konkursų, egzaminų).
3. Dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, kvalifikuoti pagalbos mokiniui specialistai.

Prašymo forma2017 m. pažymėjimų įteikimas dešimtokams

2017 m. birželio mėn. Kavarsko mokykloje, direktorės kabinete buvo įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai 10 klasės mokiniams. Mokinius sveikino mokyklos direktorė ir klasės auklėtoja, kurios pasidžiaugė gerais mokinių pasiekimais, egzaminų rezultatais, jų ryžtu mokytis toliau. Sveikinimo ceremonijoje dalyvavo ir dešimtokų artimieji. Šiemet 10 klasių sėkmingai baigė 8 mokiniai.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4Pažintinė kelionė Aukštaitijos nacionaliniame parke

Graži, saulėta birželio 20-0ji. Mes, trečios klasės mokiniai, būsimieji ketvirtokai vykstame į pažintinę kelionę po Aukštaitijos nacionalinį parką.
Aplankome Stelmužės ąžuolą. Tai seniausias, storiausias Lietuvos medis. Iš mokytojos pasakojimo sužinome, kad ąžuolo drevėje rasti žmogaus griaučiai, prancūziškas šautuvas, kad čia užklysdavo Lietuvos kunigaikščiai, kryžiuočiai, kalavijuočiai.
Iš Zarasų važiuojame link Ignalinos. Čia aplankome vienintelį Lietuvos valstybės saugomą Ginučių vandens malūną, kopiame į Ladakalnio viršūnę. Prisirenkame pilnas saujas akmenukų ir užkopę į piliakalnio viršūnę, pilame prie ąžuolo, kad išsipildytų mūsų norai, atiduodame pagarbą Lados deivei – Didžiajai Motinai, viso pasaulio gimdytojai.
Iš Ignalinos pajudame link Molėtų. Lankomės Medžioklės ir žūklės muziejuje. Didelį įspūdį paliko žvėrių iškamšos ir kalbančios žuvys. Kopiame į Mindūnų apžvalgos bokštą. Grožimės gamtos vaizdais.
Puiku, daug sužinojome, pamatėme. Džiaugiamės turiningomis atostogomis.

Trečiokai

1 / 46

2 / 46

3 / 46

4 / 46

5 / 46

6 / 46

7 / 46

8 / 46

9 / 46

10 / 46

11 / 46

12 / 46

13 / 46

14 / 46

15 / 46

16 / 46

17 / 46

18 / 46

19 / 46

20 / 46

21 / 46

22 / 46

23 / 46

24 / 46

25 / 46

26 / 46

27 / 46

28 / 46

29 / 46

30 / 46

31 / 46

32 / 46

33 / 46

34 / 46

35 / 46

36 / 46

37 / 46

38 / 46

39 / 46

40 / 46

41 / 46

42 / 46

43 / 46

44 / 46

45 / 46

46 / 46Pavasarinis krosas

Gegužės 23 d. 5-10 klasių mokiniai vyko į Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos atviro pavasarinio kroso „Bėk kartu su Anykščių unija“ varžybas. Ačiū visiems dalyviams, laimėtojai šį kartą yra:

5 klasės mokinė Skaiva Jekaitytė laimėjo III vietą!
6 klasės mokinys Simas Bagačius laimėjo II vietą!
8 klasės mokinė Vestina Navikaitė laimėjo II vietą!
8 klasės mokinys Justinas Kamarauskas laimėjo I vietą!
9 klasės mokinys Tomas Kisielius laimėjo I vietą!
10 klasės mokinys Karolis Varnas laimėjo II vietą!

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11Paskutinis skambutis

„Nuostabus dalykas yra kelionė, rašė poetas Alfonsas Nyka Niliūnas, - kuomet visas didelis pasaulis yra tavo ir visi tikslai yra ne kur kitur, bet vien tik tavyje; kuomet kiekvienas rytas nuplauna viską ir kuomet vėl gali viską pradėti iš naujo.“

Į tokią kelionę, paskutinį kartą paskambinę mokykliniu skambučiu, palydėjome 13 abiturientų. Tesipildo toje kelionėje Kavarsko seniūno, Kavarsko klebono, tėvų, mokyklos direktorės, auklėtojų, vienuoliktokų, dešimtokų ir pirmokų palinkėjimai: surasti save, žinoti tikslą, neišsigąsti vėjo gūsių, būti atidiems savo pakeleiviams, o po daugelio metų su malonumu grįžti čia, į mokyklą, kur ir prasidėjo kiekvieno skrydis. Geros kelionės!

Mokyklos administracija
Nuotraukose 65 laidos šventės akimirkos

1 / 28

2 / 28

3 / 28

4 / 28

5 / 28

6 / 28

7 / 28

8 / 28

9 / 28

10 / 28

11 / 28

12 / 28

13 / 28

14 / 28

15 / 28

16 / 28

17 / 28

18 / 28

19 / 28

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

27 / 28

28 / 28Enjoy English!

Gegužės 17 d. mūsų mokyklos 8 klasės 5 mokiniai vyko į Anykščių Antano Vienuolio progimnaziją, kurioje vyko mokyklų komandinis konkursas „Enjoy English“. Komandos kapitonas Ignas Repečka su visais komandos nariai puikiai atstovavo mokyklą. Ypač gerai pasisekė ir vertintojų simpatijas gavo mūsų mokyklos prisistatymas laisva forma - parodija. Džiugu, kad mokyklos komanda užėmė III vietą. Sveikiname! Mokinius konkursui parengė anglų kalbos mokytoja Lijana Bilotienė

1 / 3

2 / 3

3 / 3Senesnės naujienos archyve


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2017