ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


SAVIVALDA

KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TARYBA

1. Lijana Bilotienė, anglų kalbos vyr.mokytoja - darbo tarybos pirmininkė;
2. Dovilė Mikučionienė, fizikos vyr. mokytoja - darbo tarybos sekretorė;
3. Jolita Jakeliūnienė, valytoja - darbo tarybos narė.

∾ Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos–daugiafuncio centro darbo tarybos veiklos reglamentas


Mokyklos taryba

∾ Mokyklos tarybos nuostatai
∾ Mokyklos tarybos veiklos planas 2021 m.
∾ Mokyklos tarybos sudėtis

Tarybos pirmininkė - mokytoja Janina Sereičikienė
Kontaktai: 8-699-15620, janinaser@gmail.com

Tarybos sekretorė - mokytoja Vilma Kriaučiūnienė


Metodinė taryba

∾ Metodinė tarybos veiklos planas 2020 m.
∾ Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2021 m.
∾ Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės veiklos planas 2021 m.
∾ Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės veiklos planas 2021 m.

Metodinės tarybos sudėtis 2020—2021 m. m.:

1. Loreta Mikalauskienė – matematikos mokytoja metodininkė – Metodinės tarybos pirmininkė
2. Ledina Baronienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
3. Vilma Kriaučiūnienė – matematikos ir IT mokytoja metodininkė - Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė
4. Aldona Gribauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos posėdžių sekretorė
5. Rasa Jurelienė – biologijos mokytoja metodininkė – Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė


Mokinių taryba

∾ Mokinių tarybos nuostatai
∾ Mokinių tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m.

Mokinių tarybos sudėtis 2020—2021 m. m.:

1. I. Repečka IV kl. - mokinių tarybos pirmininkas
2. K. Pečiulytė IV kl. - mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja
3. R. Vaicekavičiūtė IV kl. - mokinių tarybos sekretorė
4. A. Simanonytė IV kl. - narys
5. D. Strolia III kl. - narys
6. R. Maleško III kl. - narys
7. G. Imbrasaitė III Kl. - narys
8. O. Pečiulytė 10 kl. - narys
9. V. Galinytė 10 kl. - narys
10. R. Sargūnaitė 9 kl. - narys
11. L. Jakučionytė 9 kl. - narys
12. R. Juraitė 8 kl. - narys
13. A. Juras 8 kl. - narys

Jurgita Baniūnienė - socialinė pedagogė, mokinių tarybos kuratorė.
El. paštas: j.baniuniene@gmail.com


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020