ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


SAVIVALDA

KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TARYBA

1. Lijana Bilotienė, anglų kalbos vyr.mokytoja - darbo tarybos pirmininkė;
2. Dovilė Čeberekaitė, fizikos vyr. mokytoja - darbo tarybos sekretorė;
3. Jolita Jakeliūnienė, valytoja - darbo tarybos narė.

∾ Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos–daugiafuncio centro darbo tarybos veiklos reglamentas


Mokyklos taryba

∾ Mokyklos tarybos nuostatai
∾ Mokyklos tarybos veiklos planas 2019 m.
∾ Mokyklos tarybos sudėtis

Tarybos pirmininkė - mokytoja Janina Sereičikienė
Kontaktai: 8-699-15620, janinaser@gmail.com

Tarybos sekretorė - mokytoja Vanda Baliuckienė


Metodinė taryba

∾ Metodinė tarybos veiklos planas 2018 m.
∾ Metodinė tarybos veiklos planas 2017 m.

∾ Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2018 m.
∾ Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2017 m.
∾ Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės veiklos planas 2018 m.
∾ Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės veiklos planas 2017 m.
∾ Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės veiklos planas 2018 m.
∾ Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės veiklos planas 2017 m.
∾ 5 - 12 klasių auklėtojų metodinės tarybos veiklos planas 2017-2018 m. m.

Metodinės tarybos sudėtis 2017—2018 m. m.:

1. Loreta Mikalauskienė – matematikos mokytoja metodininkė – Metodinės tarybos pirmininkė
2. Ledina Baronienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
3. Roma Bikelienė – chemijos mokytoja metodininkė - Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė
4. Nijolė Kvieskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos posėdžių sekretorė
5. Rasa Jurelienė – biologijos mokytoja metodininkė – Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė


Mokinių taryba

∾ Mokinių tarybos veiklos planas 2018-2019 m. m.

Mokinių tarybos sudėtis 2018—2019 m. m.:

1. Ignas Repečka 10 kl. - mokinių tarybos pirmininkas
2. Kornelija Pečiulytė 10 kl.
3. Augustė Simanonytė 10 kl.
4. Simona Adomonytė 10 kl.
5. Raminta Vaicekavičiūtė 10 kl.
6. Geistautė Imbrasaitė 9 kl.
7. Reda Maleško 9 kl.
8. Dovilas Strolia 9 kl.
9. Viltė Klevinskaitė 9 kl.
10. Vaiva Galinytė 8 kl.
11. Orinta Pečiulytė 8 kl.

Dovilė Mikučionienė - fizikos mokytoja, mokinių tarybos kuratorė.
El. paštas: dovileceberekaite@gmail.com


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2019