ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


DOKUMENTŲ ŠABLONAI

Čia pateikiami įvairūs dokumentų pildymo šablonai tekstų redaktoriaus formatu.

Ilgalaikis planas
Individualus ugdymosi planas
Klasės auklėtojo veiklos planas
Modulio programa
Mokinio individualus ugdymosi planas
Mokinio mokymosi poreikių įsivertinimas
Neformaliojo ugdymo programa
Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos planas


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020