ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


KORUPCIJOS PREVENCIJA

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

- raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafuncis centras, P. Cvirkos 35, 29260 Kavarskas, Anykščių r.
- el. paštu kavarsko.pagrindine@gmail.com

Kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafuncio centro pedagogę Lijaną Bilotienę.
Tel. Nr. (8 381) 55 144

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

∾ Antikorupcijos programa
∾ Privačių interesų deklaracija (direktorės L. Daugėlienės)

∾ STT karštoji linija

∾ Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020