ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Daugiafunkciame centre gyventojams teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

1. Laisvalaiko organizavimas antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.00 val. iki 20.00 val.
Laisvalaikio organizatorė Modesta Micukaitė.

2. Dušo paslaugos pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
Budėtoja Jolita Jakeliūnienė.

3. Savitarnos skalbyklos paslauga pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
Budėtoja Jolita Jakeliūnienė.

Už vieną skalbimą (iki 10 kg skalbinių) be skalbimo priemonių ir džiovinimo - 4,50 Eur.
Už dušo paslaugą (1 kartas iki 0,5 val.) - 3,00 Eur.
Už treniruoklių salės paslaugą (1 kartas iki 1,5 val.) - 2,00 Eur.
Įkainiai nustatyti Anykščių r. tarybos sprendimu 2020-06-25 Nr.1-TS-196.

Treniruoklių salės paslaugos besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams - nemokamos.


VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato steigėjas Anykščių rajono savivaldybės taryba.

(1-TS-187 2019-05-23) Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Prašymas dėl vaiko priėmimo

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „PELĖDŽIUKAI"

(3-5 metų vaikai)

Auklėtoja Zinaida Kvieskienė
Auklėtojos padėjėja Dalia Liauterienė

Laisvų vietų skaičius bus patikslintas rugsėjo mėn.

Ikimokyklinio ugdymo programa

∾ Pasikeitė kainos už vaikų maitinimą (Anykščių r. savivaldybės tarybos sprendimas)
∾ Anykščių r. savivaldybės tarybos sprendimas 1-TS-285

Darželyje nuo spalio 2 d., pirmadieniais, nuo 9.50 val. iki 10.35 val., aktų salėje vyksta vaikų fizinio aktyvumo būrelis „Vaikų sportas“. Užsiėmimus veda mokytoja Miglė Stankūnaitė.


PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

(6 metų vaikai)

Auklėtoja Rita Vanagaitė

Laisvų vietų skaičius bus patikslintas rugsėjo mėn.

Grupės darbo laikas
I–V 8.10 – 12.10

Dienotvarkė

Priešmokyklinėje ugdymo grupėje vaikai:

* mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;
* pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus;
* patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;
* stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi.
* Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengvai susirasti draugų, subręsti mokymuisi.

Siekiant šių tikslų ugdomos tokios kompetencijos:

* MENINĖ KOMPETENCIJA — galėjimas įsivaizduoti, pajusti, kurti, stebėti.
* KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas klausyti, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti.
* SOCIALINĖ KOMPETENCIJA — gebėjimas gyventi ir būti greta, kartu.
* SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti.
* PAŽINIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas tyrinėti ir atrasti pasaulį.
* ŽAIDIMAS — pagrindinė veiklos forma ugdant.

Priešmokyklinės grupės auklėtiniams nuo spalio 2 d., pirmadieniais, nuo 8.55 val. iki 9.40 val. aktų salėje vyksta sporto būrelis „Sportuokime kartu“.

Priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdoma naudojant „OPA PA!“ ugdymo priemonių komplektą. Daugiau informacijos apie „OPA PA!“

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos.

Internetinė svetainė tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, ir pedagogams: ikimokyklinis.lt

Ką svarbu žinoti priešmokyklinukų tėvams? Informacija

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Daugiau informacijos čia.

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas.

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas aprašas.


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020