ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovs komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
nuo 2017 m. rugsėjo mėn.


Vaiko gerovės komisijos planas 2020 metams
Traupio skyriaus Vaiko gerovės komisijos planas 2020 metams

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 metams
Vaiko gerovės komisijos planas 2017 metams

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

– rūpintis saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, orientuotu į vaiko sėkmę, gerą savijautą, brandą,
– organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
– organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Loreta Daugėlienė – direktorė (komisijos pirmininkė, atsakinga už krizių valdymą);

Jurgita Baniūnienė - socialinė pedagogė (komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo sritis);

Nariai:

Rasa Jurelienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė (atsakinga psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Liudmila Eitutienė – specialioji pedagogė (atsakinga už įtraukiojo ugdymo sritį);

Rima Bagočiūnienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Janina Palikevičienė – Traupio skyriaus vedėja (atsakinga už Traupio skyriaus VGK veiklą);

Jurgita Verikienė – Traupio skyriaus socialinė pedagogė (atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo sritis);

Rasa Šukienė – Traupio skyriaus mokytoja (atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Pranas Tyla – tėvų atstovas.

Vaiko gerovės komisijos posėdžių sekretorė – Gintarė Vaičiuvienė.


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020