ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


DOKUMENTAI

(2019 m. kovo 28 d. Nr. 1-TS-109) Sprendimas Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. Sprendimo nr. 1-TS-285 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(2008 m. birželio 26 d. Nr. TS-230) Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo

(2018 m. kovo 29 d. Nr. 1-TS-91) Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. Kovo 29 d. sprendimo nr. TS-119 „Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

(2018 m. Kovo 29 d. Nr. 1-TS-92) Sprendimas dėl priėmimo laiko, kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse nustatymo 2018–2019 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose

Informacijas pie nupirktus vadovėlius 2019 metais

5–10 klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Prašymo forma

Posėdžio protokolas (pavyzdys)

Mokinio charakteristikos rašymo (pavyzdys)

Dokumentai dėl mokinių dalyvavimo renginiuose

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Metinės veiklos vertinimo forma


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020