ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro pailgintos dienos grupės auklėtoja: Liudmila Eitutienė

Dokumentai:
1. Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas (rengiamas)
2. Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą dienos grupę (rengiamas)
3. Pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo sutartis (rengiama)
4. Pailgintos dienos grupės veiklos nuostatai (rengiami)

Pailgintos dienos grupę gali lankyti priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą ir atsižvelgus į mokyklos numatytus priėmimo kriterijus.
Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo rugsėjo mėnesio 3 d. iki spalio 1 d. Grupės darbo laikas: nuo 12.00 val. iki 16.00 val. 
Darbą grupėje reglamentuoja pailgintos dienos grupės veiklos programa. 

Grupės funkcijos:

Organizuoja saugią mokinių priežiūrą ir vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą mokyklos patalpose ir lauke.
Saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
Užtikrina savalaikį mokinių nuėjimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
Užtikrina savalaikį mokinių nuėjimą iki transporto, kuriuo jie vyksta namo.
Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.

Pailgintos dienos grupės vaikams nuo spalio 2 d., antradieniais, nuo 12.55 val. iki 13.40 val. vyksta sporto būrelis „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

Tikslas - tenkinti vaikų natūralų poreikį judėti.

Uždaviniai:
1. Palaikyti ir stiprinti vaikų norą aktyviai fiziškai veikti;
2. Ugdyti vaikų norą būti atkakliam, drąsiam, ryžtingam, pasitikėti savo jėgomis.
Sporto būrelio metu išmokstama įvairių mankštos pratimų, estafečių žaidimų taisyklių, įvairių sportinių žaidimų, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

∾ Papildoma informacija

∾ Anykščių r. savivaldybės tarybos sprendimas 2014-10-30 Nr. 1-TS-331


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2019