ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


DIREKTORIAUS ATASKAITOS

DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Teikiame bendruomenės svarstymui Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Loretos Daugėlienės 2020 metų veiklos ataskaitą. Pateikimo data: 2021-01-05.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 48, mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų (iki 2021-01-15) nuo ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus mokyklos tarybai dėl jos vertinimo.

Skelbiame direktorės L. Daugėlienės ataskaitą (ATASKAITOS PERŽIŪRA) bei kviečiame siųsti pasiūlymus dėl ataskaitos įvertinimo, komentarus mokyklos tarybos pirmininkei Janinai Sereičikienei el. pašto adresu: janinaser@gmail.com.

Mokyklos administracijos informacija
2021-01-05


2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2018 m. ir užduotys 2019 m.
2018 m. direktoriaus veiklos vertinimo išvada

2017 m. direktoriaus veiklos ataskaita
2016 m. direktoriaus veiklos ataskaita


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020