ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENŲ ARCHYVAS
(2018-2019 m. m.)

2018-2019 m. m. naujienų archyvas


2017-2018 m. m. naujienų archyvas


2016-2017 m. m. naujienų archyvas


Administracijos informacija
2019-07-10


Administracijos informacija
2019-06-25


Administracijos informacija
2019-07-10


Administracijos informacija
2019-06-25


IŠKILMINGA IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ BAŽNYČIOJE

„Tu atėjai į šį pasaulį, kuriame po lygiai galimybių išgyventi didelį džiaugsmą, nuostabią meilę, didelius iššūkius. Tu trokšti patirti gyvenimo nuotykį tokioje nuostabioje ir iššūkių pilnoje vietoje. Tai tu nusprendei, kad nebus jokių didelių kliūčių, sutrukdysiančių tau atrasti Herojų savyje. Tai tu leisiesi į gyvenimišką kelionę, nes tu esi šios istorijos Herojus.“ (Rhonda Byrne, „Secret“ serijos bestselerio „Herojus“ autorė)

Šios rašytojos mintys 2019 m. liepos 12 d. į savarankiško gyvenimo kelią lydėjo Anykščių r. Kavarsko mokyklos LXVII laidos abiturientus, kuriems buvo įteikti brandos atestatai.

Šventiška ir iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija vyko Anykščių r. Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Šv. Mišias ta proga aukojo Kavarsko parapijos klebonas, dr. Nerijus Vyšniauskas. Labai malonu, kad Kavarsko abiturientus brandos atestatų įteikimo proga pagerbė mieli ir gerbiami svečiai: Anykščių r. savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, Anykščių r. tarybos narys Kęstutis Jacunskas, Kavarsko seniūnijos seniūnė Šarūnė Kalibataitė. Nuoširdžiausius linkėjimus abiturientams išsakė Kavarsko mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė, abiturientų auklėtoja Lijana Bilotienė, abiturientų tėvelių vardu kalbėjusi Sigutė Zmejauskienė. O brandos atestatus abiturientams įteikė dvi direktorės – esama Loreta Daugėlienė ir buvusioji Genė Leitienė.
Džiaugiamės nuostabia švente ir dar kartą abiturientams linkime paties sėkmingiausio skrydžio į ateitį bei savarankišką, iššūkių kupiną gyvenimą. Sėkmės Jums, mielieji!

Mokytojos Loretos Mikalauskienės informacijaFotografijų autorius, mokyklos alumnas Deimantas Valeikis
2019-07-12


DEŠIMTOKŲ ŠVENTĖ

Birželio 21 d. mokykloje vyko dešimtokų šventė. Jiems iškilmingai buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Klasės vadovė Irena Bilotienė pasidalino prisiminimais apie auklėtinius ir linkėjo siekti užsibrėžtų tikslų. Direktorė Loreta Daugėlienė linkėjo turiningai praleisti vasaros atostogas ir vėl sugrįžti į mokyklą bei įgyti vidurinį išsilavinimą. Mokytojai linkėjo nepasiduoti gyvenimo siunčiamiems sunkumams ir drąsiai žengti į priekį. Dešimtokai padėkojo mokytojams už suteiktas žinias, bendravimą.

Gera buvo pasidžiaugti mokiniais, rimtai pasiruošusiais tolimesniems gyvenimo iššūkiams.

Gražios vasaros ir prasmingų tolimesnių mokslų!

Mokyklos administracijos informacija
2019-06-25


Administracijos informacija
2019-06-20


PROJEKTŲ DIENA MOKYKLOJE

Birželio 18 dieną 5-7 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Ko liūdi Jono Biliūno kūrinių veikėjai“, skirtame anykštėnui rašytojui Jonui Biliūnui. Projektą organizavo lietuvių kalbos mokytojos Ledina Baronienė ir Ona Buinevičienė.

Mokiniai aiškinosi, kodėl Jono Biliūno humanizmas aktualus ir šiandien, aptarė jo kūrybą. Vėliau 5–7 klasių mokiniai atliko rašytojo kūrinių inscenizacijas. Penktokams gražiai pavyko perteikti apsakymo „Kliudžiau“ graudulį, pabrėžiant, kad nėra nereikalingų, visiems turi užtekti vietos po saule. Šeštokai ir septintokai atskleidė našlaičio Joniuko tragediją, suvaidinę scenas, kurios ryškiausiai atskleidžia nelaimingą vaiko likimą. Mokiniai padarė išvadas, kad negalima nieko skriausti, ypač reikia rūpintis tais, kurie negali apsiginti. Vėliau labiausiai įstrigusias detales, vaizdus mokiniai iliustravo.

Šis projektas – tai tikra žmogiškumo pamoka. Buvo nutarta, kad jį parodysime kitais mokslo metais ir pradinių klasių mokiniams.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2019-06-20


MOKYKLOS GARBĖ 2019

„Po angelo sparnu“ - taip pavadinta tradicinė mokyklos šventė „Mokyklos garbė 2019“. Birželio 8 dienos rytą į mokyklos aktų salę šventiškai pasipuošę ir iškilmingai nusiteikę mokiniai, tėveliai ir mokytojai, kad pasidžiaugtų puikiai rezultatais.

Šiemet „Mokyklos garbė 2019“ medaliais ir padėkomis buvo apdovanoti 38 mokiniai, o padėkomis - jų tėveliai. Mokiniai buvo apdovanoti už puikius mokymosi rezultatus, aktyvią veiklą ir mokyklos garsinimą.

Šventę vedė mokytojos Ona Buinevičienė ir Loreta Mikalauskienė bei mokinės Raminta Adomonytė ir Augustė Simanonytė.

Meninę kompoziciją atliko 1 klasės mokytoja Janina Sereičikienė ir mokiniai. Mokyklos direktorė mokiniams dėkojo už puikius rezultatus, o tėveliams už kantrų ir rūpestingą savo vaikų auklėjimą.

Šventės dalyvius džiugino Kavarsko kultūros namų vokalinio ansamblio „Akimirka“ koncertas (vadovė Leda Kazokienė) ir mokinės Ramintos Adomonytės ir mokytojos Ingridos Spundzevičienės duetas. Šventės pabaigoje skambėjo finalinė daina „Mūsų dienos, kaip šventė...“, kurią atliko visi šventės dalyviai.

Administracijos informacija
2019-06-14


VĖJO MALŪNĖLIAI GEDULO IR VILTIES DIENAI

Šiandien, birželio 14–ąją Kavarsko pagrindinėje mokykloje iš pat ryto vyko pasiruošimas Gedulo ir Vilties dienos minėjimui. Kadangi naktį palijo smarkokas lietus, ruoša persikėlė iš lauko į aktų salę. Mokiniai įkūrė stovyklas, pavadintas tremties vietų vardais. Aidint traukinio ratų bildesiui visi mintimis nusikėlėme į tą tragišką 1941 metų birželio 14–osios naktį, kai lietuviai, subrukti į gyvulinius vagonus, dardėjo į tremtį, į amžino įšalo žemę. Tą atmosferą priminė tremties dainos, posmai, mokinių skaitomi prisiminimai.

Buvo kalbama apie tremtyje augusius vaikus, apie jų alkaną ir skurdžią vaikystę, apie neišsipildžiusias svajones. Ir kaip simbolis tų neišsipildžiusių vaikų svajonių ir vilčių buvo pasirinkti vėjo malūnėliai. 5-10 klasių mokiniai susikaupę ir rimtai nusiteikę darė trijų spalvų vėjo malūnėlius, kuriuos vėliau nunešė į mokyklos veją sukurdami vėliavos spalvų istorinės atminties parką.

Šį jautrų renginį mokiniams padėjo sukurti mokytojos Vanda Baliuckienė, Loreta Mikalauskienė, Ona Buinevičienė, klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai. Renginį vedė Augustė Simanonytė ir Martyna Maldžiūtė.

Kaip pasakė mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė, tragiškų 1941 m. birželio 14-osios įvykių prisiminimas padeda suvokti, kokia brangi yra laisvė. O kartu tai yra įpareigojimas kurti Lietuvą savo gerais darbais, geru mokymusi.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2019-06-14


PAMOKŲ TRUMPINIMAS


Įsakymas dėl pamokų trumpinimo

Administracijos informacija
2019-06-11


PAMOKA ĮMONĖJE

Birželio 3 dieną 9 klasės mokiniams vyko edukacinė pamoka AB „Anykščių kvarcas“ - vienintelėje Lietuvos kvarcinio smėlio perdirbimo įmonėje. Mokiniai susipažino su kvarcinio smėlio sudėtimi, jo išgryninimo bei džiovinimo būdais. Įmonė parduoda aukštos kokybės kvarcinį smėlį, tinkantį naudoti stiklo, porceliano, stiklo pluošto gamybai. Pabuvojome smėlio karjere, susidariusiame neogeno periodu prieš 25 milijonus metų. Vėliau vykome į „Variaus" kvarcinio smėlio atodangą.

Mokytojos Rasos Jurelienės informacija
2019-06-04


IDĖJŲ MUGĖ

Administracijos informacija
2019-06-03


4 KLASĖS KELIONĖ Į KAUNĄ

Gegužės 28 d. 4 klasės mokiniai vyko į Kauną. Jie lankėsi Lietuvos Aviacijos muziejuje.
Ketvirtokai klausėsi pasakojimų apie lėktuvų istorijas, susipažino su daugybe eksponatų. Jie turėjo progą apžiūrėti Lietuvoje naudotus sportinius lėktuvus. Susipažino su muziejuje eksponuojama lėktuvo „Lituanica“ kopija, išmėgino lėktuvo valdymą skrydžio imitatoriuje.
Vėliau mokiniai pramogavo JUMP SPACE batutų parke. Mokiniai įgijo naujų žinių, kurias galės pritaikyti pamokose ir patyrė daug džiugų akimirkų.

Mokytojos Aldonos Gribauskienės informacija
2019-05-31


ABITURIENTAMS NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientams gegužės 24 dieną nuskambėjo „Paskutinis skambutis“.
Paskutinio skambučio šventę abiturientai šventė spalvingai ir triukšmingai. Kavarską, Anykščius ir Svirnus pasiekė balionais ir užrašais puošti ir garsiai signalizuojantys automobiliai.
Vidurdienį, po klasės auklėtojos paskutinės pamokos, abiturientai rinkosi į mokyklos aktų salę, kur vyko „Paskutinio skambučio“ renginys. Jame nuoširdžiais, jautriais ir pamokančiais sveikinimais ir linkėjimais juos palydėjo jaunesni bendramoksliai, tėvai, auklėtoja, mokytojai, mokyklos vadovė, klebonas, Kavarsko seniūnijos seniūnė.
Jau tradicija tampa, kad abiturientai sušoko valsą.
Abiturientai atsisveikino su mokykliniu suolu, dėkojo mokytojams už suteiktas žinias, o tėvams už nuolatinį rūpestį ir palaikymą.


Administracijos informacija
2019-05-27


ŽYGIS DVIRAČIAIS

Gegužės 21-ąją dieną septintos ir aštuntos klasės komanda, tapusi konkurso „Žemės diena-2019“ nugalėtoja, buvo pakviesta į žygį dviračiais „Varius ir Elmė Anykščių regioniniame parke“.
Žygio metu aplankėme Pavarių akmenį, Pavarių liepą, Elmės šešiakamienį ąžuolą, stebėjome Anykšos ir Variaus upelių tėkmę. Mokiniai išmoko išmatuoti medžių aukštį nesinaudojant jokiais prietaisais, sužinojo kokiu būdu nustatomas medžio amžius. Poilsio pertraukėlių metu žaidėme edukacinius žaidimus, bendravome su A. Vienuolio progimnazijos bei A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniais. Grįžome šiek tiek pavargę, bet pilni įspūdžių. Už šią edukacinę pamoką gamtoje esame dėkingi Anykščių regioninio parko ekologei Rasai Gražienei.

Mokytojos Rasos Jurelienės informacija
2019-05-27


PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA KAUNE

Pirmos klasės mokiniai per pasaulio pažinimo pamoką lankėsi edukacinių pramogų centre CURIOCITY. Daugiafunkcio miesto įspūdį kuriančioje erdvėje mokiniai imitavo realaus gyvenimo situacijas, susipažino su pasauliu, gamtos reiškiniais, įvairiomis profesinėmis veiklomis bei mokslo sritimis.
Zoologijos sode kiekvienas mokinys gavo atpažinti pabaisos kūno dalis. Stebėjo gyvūnus ir nustatė, kad kaklas žirafos, kūnas - krokodilo, uodega - povo ir t. t.
Įgytas žinias pasikartojo per lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokas.

Janinos Sereičikienės informacija
2019-05-17


PAGARBOS IR PADĖKOS MOTINAI ŠVENTĖ

Gegužės 3 dieną mokykla pražydo gėlėmis. Mokiniai ruošėsi pagerbti į mokyklos renginį atvykstančias savo mamas, močiutes, įteikdami kiekvienai po gėlės žiedą. Šventės pradžioje pagal Vyt. Bagdono atliekamą dainą „Tik negesink šviesos“ buvo atlikta improvizacija, ištraukusi ašarą ne vienai mamai. Toliau pasirodė visų klasių mokiniai, pradedant priešmokyklinukais ir baigiant dešimtokais. Daina vijo dainą, smagią nuotaiką kūrė jaunieji šokėjai, pianinu ir Yamaha atliekamos melodijos.
Vaikai tarė pačius gražiausius, iš širdies plaukiančius žodžius savo mamytėms ir močiutėms.
Mamoms buvo puiki proga įsitikinti, kaip jas myli ir gerbia vaikai, pamatyti, ką gražaus jie išmoko mokykloje.
Koncertas buvo palydėtas Kavarsko parapijos klebono Nerijaus Vyšniausko ir Kavarsko seniūnės Šarūnės Kalibataitės prasmingų žodžių ir linkėjimų.
Šventę organizuoti padėjo pradinių klasių mokytojos Rita Vanagaitė, Nijolė Kvieskienė, Janina Sereičikienė, Aldona Gribauskienė, Marytė Ivaškevičienė, muzikos mokytoja Ingrida Spundzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja Ona Buinevičienė, šokių mokytoja Goda Venslauskaitė, Anykščių Yamahos mokytoja Aušra Zabielienė, matematikos mokytoja Loreta Mikalauskienė.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2019-05-15


2019-04-27


SPARNUOTU ŽODŽIU APIE KNYGĄ

Kavarsko bibliotekoje įvyko renginys „Sparnuotu žodžiu apie knygą“, skirtas nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Jame dalyvavo 5 klasės mokiniai su mokytoja Ona Buinevičiene.
Mokiniai dalyvaudami viktorinoje parodė savo literatūrines ir kultūrines žinias.
Visi sumaniai atliko įvairias užduotis: atpažino rašytojų paminklus, įvairius istorinius objektus, literatūros kūrinius, kūrinių veikėjus, parodė sumanumą, atlikdami kūrybines užduotis. Bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė penktokams įteikė padėką ir apdovanojo visus prizais.
Šaunuoliai penktokai, įrodę, kad mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Širdingai dėkojame Kavarsko bibliotekininkei Žydrūnei Šiaučiulei ne tik už įdomias užduotis ir prizus, bet ir nuoširdų bendravimą su jaunaisiais skaitytojais.

Onos Buinevičienės informacija
2019-04-24


Mokyklos administracijos informacija
2019-04-19


SAVAS MARGUTIS VISADA GRAŽIAUSIAS

Balandžio 12 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinukai vyko į Niūronių kaime įsikūrusį „Arklio muziejų“. Šiltoje autentiškoje troboje, Legų sodybos pirkioje, papuoštoje jau anksčiau išmargintais margučiais, dešimt priešmokyklinukų su mokytoja Rita Vanagaite dalyvavo „Velykinių margučių raštų“ programoje, kurią vedė edukatorė Rita Vasiliauskienė.

Programos metu, edukatorės padedami, vaikai prisiminė, ką jau žino apie artėjančias šv. Velykas, taip pat įgijo daug naujų žinių apie šventės prasmę, papročius, natūralius gamtos dažus, kuriais galima marginti ir kt. Kiekvienas edukacinės programos dalyvis atsargiai nusimargino kiaušinį karštu vašku, merkė jį į dažus, ir tai buvo pats gražiausias margutis, kuriuo galės didžiuotis ir papuošti savo namus.

Programos pabaigoje edukatorė visus vaišino karšta čiobrelių arbata ir tikro skonio kaimiškomis vaišėmis: bulvėmis, apkeptomis krosnyje (kurias R. Vasiliauskienė viliokliškai pavadino „čipsais“), sūriu su medumi, lašinukais ir kitomis gėrybėmis.

Malonaus artėjančios šventės laukimo!

Linos Dapkienės informacija
2019-04-12


MOKYMASIS GAMTOJE

Pirmokai per pasaulio pažinimo pamoką „Medžiai- didžiausi žemės augalai“ vyko į Anykščių šilelį ir keliavo pėsčiomis Šventosios pažintiniu taku. Išklausę padavimą, sužinojo, kodėl upę vadina Šventosios vardu. Mokiniai mokėsi skirti pušies ir eglės drevę. Ąžuolą irk klevą atpažino pagal nukritusius lapus. Sužinojo, kas gyvena medžių drevėse, uokse. Stebėjo saugomą uoksinę pušį. Mokėsi išmatuoti ir apskaičiuoti pušies skersmenį, dydį. Užgirdę padavimą apie kiškio kopūstus, puolė jų ieškoti, stebėti su padidinamuoju stiklu ir aišku paskanauti. Klausėsi paukščių balsų, kai kuriuos pasisekė atpažinti. Žaidė žaidimą „Surask draugą“, turtino savo žodyną. Kiekvienas mokinys prisimins, ką išgirdo ir pamatė Anykščių šilelyje ir savarankiškai atliks duotą užduotį.
Už pamoką pirmokai dėkoja Anykščių regioninio parko specialistei Rasai Gražienei.

Mokytojos Janinos Sereičikienės informacija
2019-04-12


RUSŲ KALBOS VIKTORINA

Šių metų balandžio 10 dieną važiavome į rusų kalbos viktoriną Antano Vienuolio progimnazijoje. Prieš viktoriną traukėme lapukus su numeriukais, į kurią komandą pateksime. Buvo 4 turai. Atlikome įvairias užduotis. Viktorinos pabaigoje įteikė padėkas ir saldžias dovanėles prizinių vietų nugalėtojams. Mūsų mokyklos 8 klasės mokinio Aigaudo Ražinsko komanda užėmė 3-ąją vietą, o 6 klasės mokinio Kristupo Kasparo komanda užėmė 1-ąją vietą. Visi buvome labai patenkinti, turėdami tokią galimybę dalyvauti viktorinoje ir praplėsti savo žinias. Grįžome į mokyklą geros nuotaikos.

Kornelijos Urbonaitės informacija
2019-04-12


RAJONINĖ ANGLŲ KALBOS VIKTORINA „SMART KIDS“ PRADINUKAMS

Š. m. balandžio 3 d. mokykloje vyko rajoninė anglų kalbos viktorina „Smart Kids“.

Į pavasariniais žiedais papuoštą aktų salę sugužėjo 2-4 klasių mokinių komandos iš viso Anykščių rajono. Popietę pradėjo mūsų mokyklos 2-4 kl. mokiniai, kurie sušoko bendrą šokį pagal dainą „Spring, Spring, Spring“. Į šventę atvyko net septynios pradinukų komandos, kurios paruošė po trumpą anglišką pristatymą: vieni dainavo, kiti vaidino, treti pasakojo. Mokiniai rungėsi tarpusavyje, atlikdami penkias su pavasariu susijusias užduotis: skaitymo, rašymo, klausymo, kūrybinių gebėjimų ir geografinių žinių. Komandų kapitonai miklino liežuvius tardami angliškas greitakalbes ir atsakydami į klausimus apie Angliją.
Mūsų mokyklos komandą „Spring“ sudarė Marijus, Gytis, Rojus, Austėja K., Austėja T. ir Danielius. Jie puikiai padainavo dainelę „Spring“, kruopščiai atliko užduotis ir buvo apdovanoti draugiškiausios komandos padėka.

Renginys neprailgo, visos mokyklos komandos buvo apdovanotos įvairių nominacijų padėkomis ir saldžiomis dovanomis.
Viktoriną vedė anglų kalbos mokytoja Rasa Šukienė.

Administracijos informacija
2019-04-05


APIE BANDOMĄJĮ ELEKTRONINĮ TESTAVIMĄ 8 KLASĖJE

Nacionalinis egzaminų centras (toliau NEC), skatindamas savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą, bei atliepdamas šiandienos iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą vykdo veiksmo tyrimą „Bandomojo elektroninio Nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas 2018-2019 m. m.“. Per kelerius metus numatoma kompiuterizuoti ir modernizuoti NMPP vykdymą. Naująją NMPP versiją, kuri trumpai vadinama e-NMPP, planuojama iki galo įdiegti 2021 m.

Bandomojo e-NMPP paskirtis – pradėti perėjimą prie elektroninio NMPP vykdymo, išbandyti naujus mokinių pasiekimų ir mokyklų veiklos rodiklius ir pereinamuoju laikotarpiu suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimant sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Taip pat vienas iš sisteminių šio bandomojo e-NMPP uždavinių yra pasirengti palaipsniui pereiti prie pilnos apimties (aprėpiant 4, 6 ir 8 klases ir platesnį testavimo sričių spektrą) e-NMPP vykdymo ateityje.

Veiksmo tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygiu, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus), modernizuoti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras pereinant nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo, plėsti ir efektyvinti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Veiksmo tyrimas apims mokinių mokymosi pasiekimų ir ugdymo aplinkos bei kokybės vertinimą panaudojant šiuos nacionaliniu lygiu sukurtus instrumentus: bandomojo e-NMPP testus, skirtus įvertinti mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimus ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimyną, skirtą surinkti kontekstinius duomenis apie ugdymo aplinką bei kokybę.

Bandomojo e-NMPP užduotys bus pateiktos tik lietuvių kalba. Mokyklų rusų ir lenkų mokomąja kalba mokiniams bandomojo e-NMPP užduotys 2019 m. verčiamos nebus. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bandomojo e-NMPP užduočių forma ir vykdymas pritaikomas nebus.

Ugdymo aplinkos ir kokybės rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudotas 8 klasės mokinio klausimynas (tik lietuvių kalba). Remiantis mokinių klausimyno duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis. Šiame veiksmo tyrime naudojamas mokinių klausimynas bus sudarytas nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu (plačiau apie nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus:

https://www.nec.lt/177/ ;
https://www.nec.lt/342/ ;
https://www.nec.lt/436/ ;
- čia yra 4 ir 8 klasių mokiniams ir mokytojams skirtų klausimynų bendrųjų ir dalykinių klausimų pavyzdžiai).

Testavimo mokykloje koordinatorė – Rima Tubienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2019-04-02


MIELI TĖVELIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI,

Jūs galite skirti 1 ir 2 procentus GPM paramą savo vaikų ir mūsų mokinių gerovei!

Jūsų parama padeda mokyklai įgyvendinti pačius svarbiausius projektus. Keletas pavyzdžių: atnaujintas mokyklos bibliotekos fondas ir mokykla įsigijo knygų, kurių labai trūko bibliotekai; nupirktas naujos kartos konstruktorius ir mokiniai gali konstruoti ir programuoti įvairius robotus.

Už šiais metais surinktas 2 proc. GPM lėšas planuojame: padidinti stebėjimo kamerų skaičių bendro naudojimo erdvėse ir užtikrinti mokinių saugumą.
Kitas idėjas ir siūlymus dėl lėšų naudojimo siųskite el. paštu kavarsko.pagrindine@gmail.com arba informuokite mokyklos tarybos pirmininkę Janiną Sereičikienę.
v Kviečiame ir šiemet 1-2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skirti Kavarsko pagrindinei mokyklai-daugiafunciui centrui.
Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2019 m. gegužės 1 d.
Prašymą gali padėti pateikti mokyklos vyr. buhalterė arba galite padaryti patys: daugiau informacijos

Administracijos informacija
2019-03-28


ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNCIO CENTRO ATASKAITA UŽ 2018 M. PANAUDOTAS 2 PROC. GPM LĖŠAS

1. Nupirkta naujų knygų už 434,97 Eur.
Mokyklos bibliotekos fondas pasipildė naujomis knygomis. Mažiausiems skaitytojams nupirkta skiemenuotų knygelių, spalvingų šiuolaikinių pasakų, paaugliams knygų apie bendraamžių problemas, pirmuosius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje, vyriausiems mokiniams knygų, kurios pelnė prestižinius apdovanojimus, išrankiems skaitytojams istorinių, filosofinės tematikos, eseistikos knygų. Taip pat įsigyta šiuolaikinių lietuvių autorių kūrinių, kurių ypač trūko bibliotekai.

2. Nupirktas konstruktorius LEGO MINDSTORM EV3 ir išplėtimo rinkinys už 447,48 Eur.
Iš Lego detalių galima surinkti ne tik mašinėles ir namelius, bet ir labai sudėtingas konstrukcijas, pavyzdžiui robotus, kuriuos galima valdyti tiesiog mobiliuoju telefonu. Būtent tokį savo kūrinį – naujos kartos konstruktorių Mindstorms EV3 ir pristatė kompanija Lego parodoje CES Las Vegase.Naujos kartos Mindstorms EV3 susideda iš šešių pagrindinių ir keturių papildomų modelių. Kiekvieną iš jų galima surinkti per 10-30 min. „Per 10 min. gali surinkti vaikas, per 30 min. – suaugęs“, – juokauja konstruktoriaus kūrėjai. Kuo daugiau detalių vartotojas panaudos rinkdamas robotą, tuo daugiau sudėtingesnių triukų jis galės atlikti. Robotas skirtas 4-6 klasių mokiniams. Jis naudojamas mokinių „Robotikos“ būrelio užsiėmimų metu. Mokiniai gali konstruoti ir programuoti įvairius robotus.

Administracijos informacija
2019-03-26


SĖKMĖ ŽEMĖS DIENOS PROTMŪŠYJE!

Anykščių regioninio parko direkcijoje vyko Žemės dienos paminėjimo renginys. 7-8 klasių komanda dalyvavo Žemės dienos šventėje-2019/Protų mūšyje ir užėmė I-ąją vietą. Dalyviams teko pagaminti šikšnosparniams inkilą ir jį pristatyti bei dalyvauti protų mūšyje, kurio tema buvo „Gyvūnai“. Anykščių regioninio parko direkcija nugalėtojams dovanoja žygį dviračiais po Anykščių kraštą. Pasibaigus renginiui visi dalyviai vaišinosi ant laužo virta Anykščių krašto žolelių arbata bei saldumynais. Sveikiname mūsų 7-8 klasių mokinių komandą su pergale! Dėkojame biologijos mokytojai Rasai Jurelienei už mokinių paruošimą.

Administracijos informacija
2019-03-22


KNYGOS ŠVENTĖ MOKYKLOJE

Kovo 15 dieną mokykloje buvo paminėta Knygnešio diena. Ši šventė mūsų mokykloje turi gilias tradicijas.
Per pirmą pamoką vyko visuotinis skaitymas. Kiekviena klasė skaitė knygas, paruošė kūrinių iliustracijas, pasidalijo įspūdžiais.
11 valandą 5-8 klasių mokiniai dalyvavo Knygnešio dienos šventėje. Vedėjos Martyna, Augustė ir Raminta įdomiai pasakojo apie knygnešių veiklą. Skambėjo posmai apie gimtąją kalbą, mokytojos Ingridos Spundzevičienės išmokyta daina „Skambiausi žodžiai“.
Tada įvyko 7-10 klasių komandų varžytuvės, kas daugiau žino apie knygas, kas yra šmaikštesni, išradingesni, moka improvizuoti. Kiekviena komanda atliko po septynias užduotis. Kol komandos ruošė atsakymus, salėje esantys žiūrovai taip pat atsakinėjo į klausimus apie knygnešius, rašytojus, kūrinius ir buvo apdovanoti saldžiais prizais.
Įdomiausia ir labiausiai patikusi užduotis buvo paruošti improvizaciją pagal nurodytą tekstą.
Komandos laimėjo „Žinių asų“, ‚Išradingiausios komandos“, „Knygų žinovų“ ir „Kūrybiškiausios komandos“ nominacijose. Nugalėtoja tapo 7 klasės komanda. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais.
Šventę organizavo lietuvių kalbos mokytojos Ledina Baronienė, Rūta Lyderienė ir Ona Buinevičienė.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2019-03-22


VAIKO KONSTITUCIJOS PAMOKA

Kovo 12 d. Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 100-e mokyklų organizavo „Vaiko konstitucijos pamoką“ šalies penktokams. Mūsų penktokai taip pat dalyvavo tokioje pamokoje. Pamokos metu mokiniai buvo supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis, diskutuota, kaip mokiniai supranta savo teises ir pareigas, priminta, kur reikia kreiptis, jeigu patiria patyčias, smurtą ar jaučiasi skriaudžiami.

Tik žmogus, kuris žino savo teises, nepažeidžia ir kitų asmenų teisių, gali jaustis saugus ir kurti savo šalies ateitį.

Dėkojame buvusiai mūsų mokyklos psichologei Laurai Vitkūnaitei už tai, kad mūsų mokykla pateko tarp tų 100 mokyklų, kuriose vyko pamoka, o taip pat ir už pravestą „Vaiko konstitucijos pamoką“.

Administracijos informacija
2019-03-15


MŪSŲ MOKYKLOS MOKINYS PATEKO Į RESPUBLIKLINĮ „MATMINTINIO“ FINALĄ!

Mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ organizatoriai išsiuntė kvietimus į respublikinį finalą mokiniams, kurie laimėjo 1-24 vietas. Sveikiname 6 klasės mokinį Kristupą Kasparą, kuris iškovojo 19 vietą ir pateko į respublikinį „Matmintinio“ finalą!

Puikius rezultatus pasiekė ir 6 klasės mokinys Adrijus Juras, užėmęs 30 vietą bei Nojus Karalius, užėmęs 31 vietą. Šie mokiniai pateko į greičiausiai mintinai skaičiuojančių Lietuvos mokinių penkiasdešimtuką! Mokinius konkursui parengė matematikos mokytoja Vilma Kriaučiūnienė.

Administracijos informacija
2019-03-13


ŽYGIS IKI PUNTUKO

Kovo 9 d. vienuolika Kavarsko turistų su vadovu, mokytoju Stasiu Bilotu keliavo nuo Kavarsko iki Puntuko ir patyrė neužmirštamų įspūdžių. Turistai įveikė daugiau nei 30 km pėsčiomis.

Administracijos informacija
2019-03-13


KOVO 11-OSIOS RENGINIAI MOKYKLOJE

Kavarsko mokykla gausiais renginiais minėjo 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.

Kovo 10 dieną, vadovaujami klasių auklėtojų 1-12 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Atverkime duris pavasariui ir laisvei“ , kurios metu tautiškais motyvais puošė savo klasių kabinetų duris.

Kovo 11 dieną, 5-8 klasių mokiniai, dalyvavo pilietinėje akcijoje „Gyvasis tautos žiedas“, sustodami į žiedo formos ratą ir turėdami rankose Lietuvos vėliavas bei nuotaikingai jomis mojuodami.

Po to, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo krepšinio ir baudų metimo varžybose, skirtose paminėti Kovo 11-ąją. Krepšinio estafetėse I vietą laimėjo 8 klasės mokinys Deivydas Čiukšys, II vietą - 5 klasės mokinys Deividas Kazlauskas, III vietą - 7 klasės mokinys Erikas Paulauskas. Baudų metimo varžybose: I vietą - 7 klasės mokinys Kličius Lukas, II vietą - 6 klasės mokinys Karalius Nojus, III vietą - 5 klasės mokinys Kazlauskas Deividas. Sveikiname laimėtojus!

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai dalyvavo integruotoje veikloje „Kas yra gimtinė?“. Jos metu deklamavo eilėraščius, dainavo karaoke daineles, stebėjo nuotraukas su įžymiausiomis Lietuvos, Anykščių r. ir Kavarsko vietomis ir statė pilį.

Tikime, kad tokie renginiai skatina mokinius būti mylinčiais Lietuvą piliečiais, suvokiančiais laisvės ir nepriklausomybės prasmę.

Administracijos informacija
2019-03-08


KAZIUKO MUGĖ

Kovo 4 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro aktų salėje visi šventė Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną: kas prekiavo, kas pirko, kas šoko ir dainavo, kas grojo...

Smagu matyti per visą salę sustatytus stalus su pačiomis įvairiausiomis specialiai mugei paruoštomis ar pagamintomis gėrybėmis. Už prekystaliais virtusių mokyklinių staliukų – daugybė linksmai nusiteikusių prekeivių. Jauniausi iš jų – priešmokyklinukai, bet ir jie turi, ką pasiūlyti: pačių lipdytų keramikos darbelių, surištų skudurinukių, iškeptų keksiukų, vafliukų. Vyresnieji irgi su malonumu prekiauja tuo, ką su meile gamino. Būrys besišypsančių perkančiųjų (tiek darželinukai su auklėtoja, tiek vyresnių klasių mokiniai, administracijos atstovai) patvirtina tai, kad ši šventė – graži, prasminga ir reikalinga.
Dar smagiau, kai Kaziuko mugės šurmulys persipina su akordeonų melodijomis (grojo Leda Kazokienė ir Ingrida Spundzevičienė), kai visų žvilgsniai pakrypsta į tautiniais drabužiais pasipuošusius vaikus, kurie užtraukia smagias liaudies dainas ar šoka rateliuose.
Akivaizdu, kad iš anksto, dar tik artėjant šventei, mokiniai kalbėjosi apie jos savitumą, ruošėsi, vieni su tėvelių pagalba, kiti – padedami mokytojų. Tokiose šventėse apima džiugesys tiek dėl mokyklos bendruomeniškumo, tiek dėl juntamo pavasario...

Ačiū visiems, kas organizavo, dalyvavo ir kas prisidėjo!

Linos Dapkienės informacija
2019-03-04


ŠIMTADIENIS 2018

Kovo 1 d. mokykloje vyko Šimtadienio šventė. Mūsų abiturientai pradėjo skaičiuoti paskutiniąsias simbolines 100 dienų iki egzaminų. Šventės metu skambėjo muzikiniai sveikinimai, linkėjimai. Šimtadienio proga abiturientus sveikino mokyklos direktorė L. Daugėlienė, seniūnė Š. Kalibataitė, klasės auklėtoja L. Bilotienė ir tėvų atstovė S. Zmejauskienė.

Vienuoliktokai padovanojo abiturientams pusatestačius ir laikrodį, kuris padės teisingai suskaičiuoti iki pirmojo egzamino likusias dienas. Šimtadienio akimirkos pasiliks atsiminimuose ir nuotraukose.

Administracijos informacija
2019-03-04


KVIETIMAS Į SEMINARĄ

Registracija vyksta iki vasario 28 d. Vietų skaičius seminare yra ribotas!

Administracijos informacija
2019-02-22


LAIKAS KARTU

Vasario 18-19 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko LIONS QUEST socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos „Laikas kartu“ mokymai. 16 akademinių valandų mokymai buvo skirti tam, kad mokyklos akademinė bendruomenė ir mokinių tėveliai sėkmingai pasiruoštų programos „Laikas kartu“ vykdymui nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse. Šioje programoje svarbiausia: asmenybės ugdymas, patyčių ir žalingų įpročių prevencija, mokymasis tarnaujant ir, žinoma, socialinis ir emocinis ugdymas bei akademiniai pasiekimai.

Programos pagrindas yra tikėjimas, kad mokiniai ir jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje. Mes, mokytojai, tėvai, aktyvūs bendruomenės nariai, turime padrąsinti vaikus būti geriausiais, kokie jie tik gali būti.

Ačiū lektorei Joviltei Beržanskytei už profesionaliai vestus dviejų dienų mokymus su daugybe užduočių, naujų metodų ir su gerosios patirties sklaida. Dėkojame už dalomąją medžiagą ir padrąsinimą toliau kurti tarpusavio santykiais paremtą mokymosi bendruomenę.

Linos Dapkienės informacija
2019-02-22


ARTĖJA 101-ASIS LIETUVOS GIMTADIENIS

Vasario 14-ąją Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre priešmokyklinukai ir pradinukai dalyvavo skaitovų konkurse „Su gimtadieniu, Lietuva!“. Nuo pat ryto mažiausieji mokinukai raudonomis širdelėmis pasiryškino, paminėdami Valentino dieną, o po pamokų šventiškai pasipuošę skubėjo į aktų salę, kur šventė artėjantį Lietuvos 101-ąjį gimtadienį. Apsirengę puošnius Juozo Statkevičiaus pasiūtus tautinius drabužius, vaikai išdidžiai lipo ant scenos ir deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, demonstravo spalvotus, su meile pieštus piešinius, skirtus tėvynei.

Priešmokyklinės ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių skaitovų konkursą „Su gimtadieniu, Lietuva!“ vainikavo mokyklos direktorės Loretos Daugėlienės sveikinimo kalba ir įteiktos padėkos bei diplomai. Dėkojame mokyklos bibliotekininkei Rūtai Lyderienei už suorganizuotą renginį, mokytojoms, tėveliams ir visiems už meilę Lietuvai, nes per visą salę nuaidėjo garsiai sušuktas atsakymas „taip!“, kai renginio vedėja paklausė, „ar jūs mylite Lietuvą“.


Linos Dapkienės informacija
2019-02-22


MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ(GLOBĖJŲ) ŽINIAI!

Nuo 2019 m. vasario 6 d. įsigaliojo 2019 m. sausio 31 d. priimtas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Administracijos informacija
2019-02-11


MATEMATIKOS LABIRINTAI

Matematika visur. Kasdieniame gyvenime, mene, muzikoje... Galite tuo patikėti? Po 2019 m. vasario 1 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre vykusių rajono 6-8 kl. mokinių komandinės viktorinos „Matematikos labirintai“ patikėsite viskuo.
Mokiniai įrodė, kad matematika – tikrai Karalienė. Apie pusvalandį sprendę labai rimtas matematikos užduotis parodė, kad dainuojame matematikos ritmu, menines aplikacijas kuriame pagal matematikos taisykles, mozaikai sudėlioti reikia matematikos žinių, netgi pastebėjus kelio ženklą verta įsiminti skaičius. Puikios ir linksmos varžytuvės parodė, kad rajono mokyklose daug išmintingo, sumanaus, kūrybingo bei išradingo jaunimo.
Komandos rungėsi įvairiose rungtyse: originaliausiai save reklamavo Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos komanda, vieningiausia komanda tapo Traupio pagrindinės mokyklos matematikai , tiksliausiai skaičiavo Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos komanda, šauniausią kapitoną turėjo A. Vienuolio progimnazijos matematikai, meniškiausi – Debeikių pagrindinės mokyklos mokiniai.
Anykščių rajono mokyklų 6 – 8 kl. mokinių komandinių varžytuvių „Matematikos labirintai“ nugalėtojais tapo Anykščių A. Vienuolio progimnazijos mokiniai. Jie ir išsivežė pagrindinį varžytuvių prizą – apsilankymą VšĮ „Sveikatos oazė“ Anykščių baseine „Bangenis“. II-ąją vietą laimėjo Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro komanda. Kavarskiečiai laimėjo ir specialųjį Kavarsko seniūnijos įsteigtą prizą atlikdami seniūnijos užduotį –geriausiai žinojo atstumus tarp Anykščių rajono miestų ir miestelių. III-ąją vietą užėmė Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos matematikai.
Smagios ir nuotaikingos varžytuvės paliko daug gerų įspūdžių. O kad tie įspūdžiai tokie puikūs, esame dėkingi varžytuvių rėmėjams ir organizatoriams: VšĮ „Sveikatos oazė“ Anykščių baseinui „Bangenis“, Kavarsko parduotuvės „Pelėda“ savininkui, verslininkui Remigijui Šinkūnui, UAB „Jara“ ir jos parduotuvės vedėjai Danguolei Žukauskienei, AB „Ažuožerių sodai“, ūkininkams Evaldui Chlibik ir Justui Petraičiui, Kavarsko seniūnei Šarūnei Kalibataitei, Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro matematikos mokytojoms Vilmai Kriaučiūnienei, Rimai Tubienei ir Loretai Mikalauskienei, muzikos mokytojai Ingridai Spundzevičienei, renginio vedėjams Ramintai Adomonytei ir Ignui Repečkai, Kavarsko mokyklos 10 ir 11 klasių mokiniams.


Matematikos mokytojos Vilmos Kriaučiūnienės informacija
2019-02-04


MOKSLEIVIŲ ČEMPIONATAS „MAKARONŲ TILTAI“

Sausio 25 d. Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje vyko moksleivių čempionato „Makaronų tiltai 2019“ atrankos I etapas, kuriame dalyvavo mūsų 10 - tos klasės mokiniai. Varžybų tikslas iš spagečių makaronų ir plastilino gabalėlių sukonstruoti tiltą iš makaronų. Statyba iš makaronų padeda susipažinti su visais realiais inžineriniais tiltų statybos procesais - skaičiavimais, medžiagų pažinimu, darbų planavimu, statyba, eksploatacija - todėl tokio tilto statymas yra puiki pramoga žmonėms, kurie tiesiog domisi inžinerija.

Fizikos mokytojos D. Mikučionienės informacija
2019-01-29


MATEMATIKOS IR LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS

Kviečiame 5 - 10 klasių mokinius dalyvauti respublikiniame matematikos ir lietuvių kalbos konkurse „Uždavinys eilėraštyje“. Konkursas vyks nuo 2019 m. vasario 1 iki 28 dienos.

Konkurso nuostatai ir dalyvio anketa

Administracijos informacija
2019-01-25


PSICHOLOGO INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

Mokykloje teikiamos psichologo individualios konsultacijos teikiamos mokiniams, mokinių tėvams (globėjams), mokytojams, mokyklos darbuotojams.

Psichologės individualių konsultacijų laikasIndividualių konsultacijų laiką derinti su administracija.

Mokyklos administracijos informacija
2019-01-14


SPUSTELĖJUS ŽIEMOS ŠALTUKUI

Spustelėjus žiemos šaltukui, pirmokai išsiruošė į mišką. Nešė dovanėles miško žvėreliams. Stebėjo gamtą. Medžiai nusidažė baltu šerkšnu. Vandens telkiniai nebuvo pasidengę ledu. Prie Šventosios pamatė keletą žvejų, plaukiojo išalkusios antytės. Prie pat upės styrojo snauduliui pasidavę medžiai. Jie buvo pasipuošę baltomis kepurėmis. Pastebėję gamtos grožį, papuošę maisto gėrybėmis eglutę, pakvėpavę gaiviu oru, laimingai grįžo į mokyklą.

Mokytojos Janinos Sereičikienės informacija
2019-01-11


INFORMACIJA DĖL ŠALČIŲ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad esant -20, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai. Skaityti daugiau

Administracijos informacija
2019-01-09


KALĖDOS - GERUMO ŠVENTĖ

Kalėdos- gerumo, bendrystės šventė, kai vieni kitiems sakome gražiausius, nuoširdžiausius linkėjimus. Tuo Kalėdų bendrystės jausmu stengiasi pasidalyti ir Kavarsko mokyklos bendruomenė. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais mokiniai piešė kalėdinius piešinius, rinko nuoširdžiausius linkėjimus, kurie Kavarsko klebono dėka buvo atspausdinti ir paversti atvirukais. Gruodžio 21 d. mokiniai aplankė visus namus ir įteikė tuos kalėdinius sveikinimus kavarskiečiams.
Tačiau miestelyje yra žmonių, kurie nebeturi artimųjų, yra vieniši. Todėl mūsų mokyklos devintokai Ema, Reda, Viltė ir Dovilas su mokytojomis Liudmila Eitutiene ir Jurgita Baniūniene nutarė aplankyti vienišus žmones. Visus maloniai sujaudino ir sugraudino mokinių atliekama giesmė, linkėjimai, įteikti atvirukai, mokinių darbeliai ir spalvingi kalėdiniai meduoliai. Į nuoširdumą buvo atsakyta nuoširdumu. Senyvi žmonės širdingai dėkojo ir patys apdovanojo moksleivius saldumynais. Tegu tas Kalėdų dėmesys, atjauta, supratimas lydi mus visus metus.

Dėkojame mokytojams K. Striukienei, O. Buinevičienei, G. Vaičiūvienei, I.Spundzevičienei J. Baniūnienei, L. Eitutienei už pagalbą organizuojant renginį „Tegul Kalėdų dvasia aplanko vienišus namus“. Dėkojame 9 kl. mokiniams D. Stroliai, R. Meleško, V. Klevinskaitei ir E. Kvieskaitei už dalyvavimą.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2019-01-07


DĖMESIO!

Žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi sausio 2 d., į mokyklą - sausio 3 d., ketvirtadienį.

Administracijos informacija
2018-12-31


STEBUKLINGAS KALĖDINIS RENGINYS

Gruodžio 19 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų darželyje vyko kalėdinis renginys, kuriame dalyvavo tikras Kalėdų senelis, Sniego karalienė, o edukacinė programa aprėpė keletą aspektų, nes į Sniego karalienės krepšelį nykštukai paslapčia buvo laišką įdėję, kuriame - įvairiausi klausimai, mįslės, užduotėlės vaikučiams.
Ikimokyklinukai turėjo įvardyti visas tris artėjančias šventes, prisiminti mandagumo žodelius, taip pat sužinojo, kas gi yra talismanas ir kokį jį visus metus savo krepšelyje turės Sniego karalienė. Tai, pasirodo, žavus mažas stiklinis paršelis, nešantis laimę ir sėkmę. Na, o kai jau buvo įmintos visos mįslės, vaikučiai ir tėveliai dar turėjo pratęsti posmą – tokia buvo paskutinė nykštukų užduotėlė.
„Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena <...>“

Pamenate? Užplūdo malonūs prisiminimai? Ir mums visiems buvo smagu prisiminti Vytės Nemumėlio eiliuotą pasaką apie meškiną Rudnosį, Rudnosienę ir Rudnosiuką.
Žinoma, tradiciškai buvo deklamuojami eilėraštukai, šokami rateliai, vaikučiai dainavo daineles su įvairiais šokio judesiukais. Na, o tada atėjo metas vaikučiams žvilgterėti į pilną maišą dovanų ir gauti savąją, taip lauktą, išsvajotą.
Vaišių stalas taip pat buvo ilgas ir nepaprastai gražus, kai aplink jį susėdo princesytės, snieguolytės, visokiausi gyvuliukai ir nykštukai – mūsų mylimi vaikučiai!

Linos Dapkienės informacija
2018-12-21


SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA LINA ŽUTAUTE

Kas nežino knygos herojės Kakės Makės? Ją labai gerai pažįsta ir Kavarsko pagrindinės mokyklos penktokai bei šeštokai. Todėl visi apsidžiaugė, kai Anykščių Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių viešosios bibliotekos darbuotojos pakvietė į susitikimą su jos kūrėja- rašytoja Lina Žutaute. Šį kartą menininkė supažindino su nauja savo knyga „Kniūkiai“. Vaikai nukeliavo šios knygos puslapiais į paslaptingą Kniūkijos šalį, susipažino su veikėjais, aptarė netgi sapnus ir sužinojo kitų juos dominančių dalykų.
Dėkojame knygos autorei už susitikimą, nuoširdų bendravimą, o bibliotekos darbuotojoms už suteiktą galimybę susipažinti ir su įdomia bei turininga bibliotekos vaikų skyriaus veikla.

Mokytojos O. Buinevičienės informacija
2018-12-19


„PRIE BALTO KŪČIŲ STALO“

Lapkričio 12 d. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinukai ir pirmos klasės mokiniai su mokytojomis Rita Vanagaite bei Janina Sereičikiene vyko į Niūronių k. (Anykščių r.), kur jiems buvo vedama edukacinė programa „Prie balto Kūčių stalo“. Jos metu vaikai buvo supažindinti su šv. Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijomis bei papročiais, susėsta už stalo ir 12 patiekalų ragauta, su Kalėdų seneliu bendrauta ir šokta. Skaityti daugiau

Linos Dapkienės informacija
2018-12-13


RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Gruodžio 12 d. rajono mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas vyko A. Baranausko pagrindinėje mokykloje. Ir šiemet džiaugiamės mūsų mokinių rezultatai, o ypatingai - 7 klasės mokinės Lukos J. Ji užėmė prizinę, III vietą! Mokinę konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Irena Bilotienė.

Administracijos informacija
2018-12-12


MOKYMAI

Mokykloje gruodžio 18 d. 13 val. vyks mokymai „Suaugusiųjų bendruomenės mokymai apie vaikų seksualinės prievartos ir smurto įveikimą mokykloje“. Mokymai skirti mokyklos bendruomenei. Mokymus ves Anykščių švietimo pagalbos psichologė Neringa Grybienė. Mokymų trukmė - 4 ak. val.
Registracija iki gruodžio 14 d. per sistemą www.semiplius.lt. Mokymai nemokami.

Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Nesutinkantys būti filmuojami ar fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį.

Administracijos informacija
2018-12-07


PADĖKOS

Už 2018-2019 m. m. I trimestro rezultatus mokyklos direktorė reiškia padėką šiems mokiniams:

1 kl. mokiniui Skirmantui D. už labai gerą mokymąsi ir lankomumą,
1 kl. mokinei Gustei K. už labai gerą mokymąsi ir lankomumą,
1 kl. mokiniui Kasparui G. už labai gerą lankomumą,
1 kl. mokiniui Ignui K. už labai gerą lankomumą,
1 kl. mokiniui Andriui K. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokinei Austėjai K. už labai gerą mokymąsi,
2 kl. mokinei Austėjai T. už labai gerą mokymąsi ir lankomumą,
2 kl. mokiniui Faustui D. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokinei Inesai G. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokiniui Tomui K. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokinei Lukai K. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokinei Tomai M. už labai gerą lankomumą,
2 kl. mokiniui Nedui Z. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokiniui Tadui K. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokinei Brigitai K. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokiniui Mantui K. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokiniui Augustui K. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokinei Viktorijai K. už labai gerą lankomumą,
3 kl. mokiniui Titui U. už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokiniui Aldui A. už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį bei už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokiniui Nojui D. už gerą mokymąsi,
4 kl. mokiniui Rojui B. už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokinei Mėjai D. už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokiniui Marijui G. už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokiniui Gyčiui K. už labai gerą lankomumą,
4 kl. mokiniui Arnoldui K. už labai gerą lankomumą,
5 kl. mokinei Urtei T. už labai gerą mokymąsi,
5 kl. mokiniui Titui T. už labai gerą mokymąsi ir lankomumą,
5 kl. mokiniui Mantui B. už labai gerą lankomumą,
5 kl. mokiniui Lukui T. už labai gerą lankomumą,
5 kl. mokinei Evelinai V. už labai gerą lankomumą,
6 kl. mokinei Solveigai V. už labai gerą mokymąsi,
6 kl. mokiniui Erikui P. už labai gerą lankomumą,
7 kl. mokinei Lukai J. už labai gerą mokymąsi,
7 kl. mokinei Evai K. už labai gerą mokymąsi,
7 kl. mokiniui Nedui G. už labai gerą lankomumą,
10 kl. mokinei Augustei S. už labai gerą mokymąsi,
IIIk kl. mokinei Linai M. už gerą mokymąsi ir labai gerą lankomumą,
IIIk kl. mokinei Linai-Sofijai D. už gerą mokymąsi ir labai gerą lankomumą.

Administracijos informacija
2018-12-07


DAINUOJU DRAUGAMS IR LIETUVAI

2018-11-29 6 klasės mokinė Solveiga Valujūtė dalyvavo dainų šventėje „Dainuoju draugams ir Lietuvai“, kuri vyko Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje. Solveiga parsivežė ne tik saldžių dovanų, bet ir padėką. Mokinę paruošė muzikos mokytoja Ingrida Spundzevičienė.

Administracijos informacija
2018-12-07


VIKTORINA - PROTMŪŠIS „AIDS: GERIAU ŽINOTI“

Mūsų mokykla jau eilę metų dalyvauja viktorinoje-protmūšyje „AIDS: geriau žinoti“. Prieš renginį kiekvienas dalyvis įsisegė raudoną kaspiną - solidarumo su užsikrėtusiais ŽIV ir sergančiais AIDS simbolį. 9-12 klasių komandos dalyvavo intelektualiame žaidime, stengėsi surasti teisingą atsakymą apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityje. Po renginio dalyviai buvo apdovanoti asmeninėmis padėkomis bei prizais. Smagu buvo matyti buvusią mokinę Eglę Leonovaitę, kuri prisijungė prie komisijos darbo.

Mokytojos R. Jurelienės informacija
2018-12-05


Administracijos informacija
2018-12-05


LĖLIŲ TEATRO „ŽIOGELIS“ PASIRODYMAS

Lapkričio 29 d. lėlių teatras linksmino Anykščių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ auklėtinius.
Teatro aktorės: 9 klasės mokinė Kornelija Pečiulytė, 8 klasės mokinės Gabrielė Uselytė ir Orinta Pečiulytė, 6 klasės mokinė Rusnė Juraitė, vadovės - Liudmila Eitutienė ir Jurgita Baniūnienė.
Renginys praėjo puikiai: vaikai pamatė puikius pasirodymus, žaidė žaidimus, o mūsų mokinės - saldžius prizus.

Administracijos informacija
2018-11-30


PAVEIKSLAI IŠ GABALĖLIŲ

Mūsų mokykloje vyko Molėtų krašto muziejaus filialas, Videniškių vienuolyno muziejaus projektas „Paveikslai iš gabalėlių“. Jame dalyvavo visi pradinių klasių mokiniai. Pasitelkiant multimedijos priemones mokiniai susipažino su mozaikos istorija, jos paskirtimi.
Projekto dalyviai susipažino su tradicinėmis mozaikų kūrimo priemonėmis.
Mokiniai ieškojo idėjų savo mozaikoms, rinko spalvotus stikliukus ir dėliojo juos ant faneros lakštų. Taip kiekvienas sėkmingai susikūrė savo mozaiką. Visiems puikiai pavyko. Dėkojame muziejaus darbuotojai Virginijai už įdomią edukacinę programą. Už programą atsiskaitėme pasinaudodami kultūros pasu.

Administracijos informacija
2018-11-30


DUONELĖ KASDIENINĖ

Kai vertybės įsimenamos visam laikui, nes duonelė savo paties rankomis minkyta...

Lapkričio 22-ąją Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinukai ir trečios klasės mokiniai turėjo neeilinę dieną – nuo pat ryto jie su pedagogais išsiruošė į Niūronių k. (Anykščių r.), kur laukė netradicinė pamoka su edukacine programa „Duonelė kasdieninė“.
Autentiškoje troboje, Legų sodybos pirkioje, mus pasitiko tautiniais drabužiais pasipuošusi edukatorė Rita Vasiliauskienė. Buvome maloniai pakviesti susėsti prie stalų, priešais nuo pat ankstyvo ryto iškūrentą šiltą duonkepį. Čia mes klausėmės netradicinės, bet labai įdomios pamokos apie duonos kelią. Su meile mums kalbėta apie didelę pagarbą duonai ir tą laikmetį, kai duonelė vadinta šventa, kai netyčia nuo stalo nukritęs jos gabalėlis būdavo pabučiuojamas – kad tik duonelė nesupyktų, kad tik iš namų neišeitų. Oi, negerai būtų, jei duona namus paliktų...
Naudodama visus senovinius buities įrankius (žarsteklį (anksčiau jis vadintas „kačerga)“, ilgu mediniu kotu šluotą, surištą iš pušies šakų), edukacinės programos vedėja mikliai paruošė krosnį duonelei kepti – juk reikėjo labai švariai visas žarijas iššluoti, nes duonkubilyje tešla jau pakilusi.
Vaizdingai nupasakojusi visą duonos kelią, edukatorė pabėrė ant lyžos miltų, ajerų šakelių ir dėjo patį pirmąjį didelį duonos kepalą. Papuošusi jį kryžiumi, pašovė į karštą krosnį. Atėjus laikui kiekvienam savo duonelę suformuoti, vaikai su malonumu merkė rankeles į vandenuką geldoje, ėmė rutuliuką duonos ir nulipdė savo kepalėlius, lyg kokius pagrandukus.
Kol kepė duonelė, su visa grupele apsilankėme kitose Arklio muziejaus patalpose: edukacinėse keramikos, audimo demonstravimo erdvėse. Na, o kai grįžome į tą pačią senovinę trobą, kur buvome palikę kepti savo duonelę, čia viskas taip kvepėjo, kad kuo greičiau rūpėjo pamatyti ir paragauti! Ragavome, vaišinomės kaimiškomis, tikro skonio vaišėmis: krosnyje keptomis bulvėmis su sviestu, lašinukais, duona su medumi, pyragu, sūriu, gėrėme saldžią arbatžolių arbatą...
Kiekvienas į savo namus grįžome dar šiltą duonos kepalėlį rankose laikydami. Neabejoju, kad daug pagarbiau vaikai tą kepalėlį ant stalo dės, su didele meile savo kepta duonele pasidalys artimųjų būryje...


Lina Dapkienė
2018-11-30


VEIKLŲ VIDEO

Darželis-lopšelis „Spindulėlis“ sumontavo filmuką apie mūsų veiklas darželyje. Kokie jie šaunuoliai!!!

Administracijos informacija
2018-11-30


Administracijos informacija
2018-11-30


KONKURSO „BEBRAS“ REZULTATAI

Sveikiname 9 klasės mokinį Dovilą Strolią ir 6 klasės mokinį Adrijų Jurą informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ rajone užėmusiems 1 vietą! Tai labai aukštas mokinių pasiekimas, nes šiame konkurse dalyvauja daug rajono mokinių. Dovilą Strolią konkursui paruošė mokytoja Irma Stasiukaitienė, o Adrijų Jurą - mokytoja Vilma Kriaučiūnienė. Dėkojame mokytojoms už puikų darbą.

Į geriausių rajono mokinių dešimtuką pateko:
1. Dovilas S., 1 vieta, 9 klasė
2. Radvilė M., 6 vieta, 9 klasė
3. Dominyka J., 7 vieta, 9 klasė
4. Viltė K., 7 vieta, 9 klasė
5. Adrijus J., 1 vieta, 6 klasė
6. Kristupas K., 7 vieta, 6 klasė
7. Rusnė J., 9 vieta, 6 klasė

IT konkuse „Bebras“ gerų rezultatų pasiekė ir pradinių klasių mokiniai. Į dešimtuką pateko (savo amžiaus grupėse):
1. Kasparas G., 1 klasė, 1 vieta
2. Evaldas Ch., 1 klasė, 2 vieta
3. Kristupas K., 1 klasė, 3 vieta
4. Arminas J., 1 klasė, 4 vieta
5. Aronas M., 1 klasė, 5 vieta
6. Marijus G., 4 klasė, 6 vieta
7. Marijonas M., 4 klasė, 7 vieta
8. Aldas A., 4 klasė, 8 vieta

Sveikiname!

Administracijos informacija
2018-11-29


Administracijos informacija
2018-11-23


TĖVŲ ŽINIAI!

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, į mokyklą atvyksta Anykščių švietimo pagalbos psichologė Neringa Grybienė. Norintys gauti psichologės konsultaciją, turi paskambinti mokyklos telefonu (8 381 55144) ir užsiregistruoti.

Maloniai kviečiame pasinaudoti galimybe.

Administracijos informacija
2018-11-19


SEMINARAS

Lapkričio 20 d., antradienį, Kavarsko mokyklos aktų salėje vyks Socialinės partnerystės centro seminaras - apskrito stalo diskusijos smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei žmogaus teisių klausimais.

Dienotvarkė
13.00–13.10 Įžanginis žodis. Seminaro, apskritojo stalo diskusijos tikslo, uždavinių pristatymas.
13.10 – 13.30 Tyrimo "Smurtas prieš moteris. ES masto apklausa. Apibendrinti rezultatai."
13.30 – 13.50 Teismų praktikos smurto artimoje aplinkoje bylų apžvalga.
13.50 – 14.10 Europos Tarybos video medžiaga smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje.
14.10 – 14.40 Kavos pertrauka.
14.40 – 15.00 Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų.
15.00 – 15.20 Teisės aktų apžvalga ir aktualijos smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje.
15.20 – 16.00 Diskusija. Apibendrinimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Administracijos informacija
2018-11-19


AUK SVEIKAS, VAIKE

Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, kuri vykdo „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą“.

Programai sukurtas internetinis puslapis www.pienasvaisiai.lt , kuriame galima rasti naudingos informacijos, metodinės medžiagos pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais. Taip pat tėvams.

Metodinė medžiaga yra parengta taip, kad ją galima patogiai atsispausdinti ir naudoti.

ŠMM informacija
2018-11-14


MISIJA: NULIS

Lapkričio 12 dieną į mūsų mokyklą atvyko aplinkosaugininkė Austė Juozapaitytė. 8-9 klasių mokiniai buvo supažindinti su projekto „Misija: nulis“ veikla. Šio projekto tikslas - paskatinti rinktis mažiau pavojingus produktus, atpažinti buityje ir profesionalioje veikloje naudojamų pavojingų cheminių elementų etiketes, ženklinimo simbolius, rinktis draugiškesnes aplinkai transporto priemones, dažniau vaikščioti pėsčiomis, taupyti elektros energijos ir vandens išteklius, mažinti buitinių atliekų kiekį. Mokiniai sužinojo pagrindines aplinkos taršos priežastis, išklausė naudingus praktinius patarimus kaip tausoti gamtinius išteklius. Lektorė skatino jaunąją kartą pokyčiams, susijusiems su gamtos išsaugojimu.

Mokytojos Rasos Jurelienės informacija
2018-11-14


EILĖRAŠTIS KITAIP

Lapkričio 6 d. lietuvių rašytojas ir dailininkas Leonardas Gutauskas minėjo savo 80 metų jubiliejų. Ta proga Kavarsko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Ledina Baronienė, Rūta Petrylienė ir Ona Buinevičienė 5 ir 6 klasės mokiniams organizavo literatūrinių skaitymų pamoką „Eilėraštis kitaip“, skirtą L. Gutausko 80 m. jubiliejui. Buvo papasakota apie L. Gutausko kūrybą, rodomos skaidrės, kuriose pavaizduoti eilėraščiuose minimi dalykai. Mokiniai skaitė poeto eilėraščius, kurie pasakoja apie gamtą, jos reiškinius, atskleidžiamas grožis ir prasmė. Vėliau visi iliustravo įsimintiniausius eilėraščius. Labiausiai visiems įsiminė vyšnios, ugnis, saulė. Šie mokinių piešiniai sudėti į aplanką ir patalpinti mokyklos bibliotekoje.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2018-11-14


NEPAPRASTA KELIONĖ Į PRAEITĮ

Lapkričio 7-oji tapo neįprasta diena Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro trečios ir ketvirtos klasės mokiniams. Atėję į XXI amžiaus mokyklą jie staiga atsidūrė visai kitame laike ir erdvėje - juos pasitiko senoviniais baltų drabužiais pasipuošusios moterys, nukėlusios mokinukus į vikingų kaimą. Pasirodo, kad jiems edukacinius užsiėmimus vedė edukatorės Edita, Judita ir Virginija, atvykusios iš Širvintų r. esančio muziejaus „Vikingų kaimas“.

Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai buvo nukelti į senovės laikus, supažindinti su senovės papročiais, amatais. Jie klausėsi pasakos apie Kūčių nakties burtus, kiekvienas turėjo progos pasigaminti po Kalėdų skrynelę, kurią dekoravo baltiškais simboliais. Į skrynelę buvo sudėta svarbiausi šventės akcentai: šieno kuokštelis, žvakė, kurią patys pasigamino iš vaško, arbatos maišelis. Šias skryneles jie atidarys tik per didžiąsias šventes.

Įdomiausia dalis buvo vėlių duonelės kepimas. Jų kvapas pasklido net po visą mokyklą.

Vėliau edukatorės kartu su vaikais ruošė Kūčių patiekalus, dengė stalą balta staltiese, serviravo.

Susėdę prie improvizuoto Kūčių stalo, visi kalbėjosi apie burtus, mokėsi palinkėti vieni kitiems ko nors gero, malonaus. Vaikai įsitikino, kad svarbiausia tos didžios šventės metu ne valgių gausa, bet gera nuotaika, malonus bendravimas, susiklausymas.

Renginyje dalyvavę mokiniai ir jų mokytojos Aldona Gribauskienė bei Nijolė Kvieskienė liko sužavėti tokios nepaprastos kelionės į praeitį.

Mokytojos Onos Buinevičienės informacija
2018-11-08


RUDENS ATOSTOGOS

Mokinių rudens atostogos prasideda 2018-10-29, baigiasi 2018-11-02, į mokyklą reikia ateiti 2018-11-05.

2018-10-23


INFORMACINIO MĄSTYMO KONKURSAS „BEBRAS"

2018-10-23


KONKURSAS „OLYMPIS"

2018-10-23


GERUMO PAMOKOS RAŠYTOJO JONO BILIŪNO TĖVIŠKĖJE

Kas yra gerumas? Kaip jį suprasti ir įvardinti augančiam žmogui?

Atsakymus į šiuos sudėtingus klausimus padėjo rasti muziejininkė Alma Ambraškaitė, pasakodama rašytojo Jono Biliūno biografiją, cituodama kūrinius.
Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasės mokinių Gerumo pamokoje buvo kalbama apie skriaudą ir atleidimą, širdies kietumą ir gailestį, elgesį su silpnesniaisiais. Pamoka baigėsi Jono Biliūno tėviškės kieme, apžiūrinėjant diendaržio akmenis ir stumdant šuns Brisiaus trauktus ratukus.

Mokytojos Ledinos Baronienės informacija
2018-10-23


KONSULTACINĖ DIENA KAVARSKO MOKYKLOJE

Spalio 23 d., antradienį, nuo 9:00 iki 15:00 val. 5-10 klasių mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams bei specialistams organizuojami trišaliai pokalbiai. Trišaliame pokalbyje bus aptarta individuali mokinio pažanga ugdymo(-si) procese, iškylantys sunkumai ir patiriamos sėkmės. Kviečiame mokinių tėvelius, suderinus pokalbių laikus su klasės auklėtoju, atvykti į mokyklą.

Mokyklos administracijos informacija
2018-10-16


GAMTOS PAMOKA

Šeštos klasės mokiniai dalyvavo gamtos pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje. Kiekvienas mokinys pamokos pradžioje gavo lapelį, kuriame buvo parašyta pamokos tema, tikslas ir uždaviniai. Pamoka „Vietovės ABC“ vyko mokyklos kieme. Šeštokai spalvotomis kreidelėmis pagal abėcėlę surašė augalus ir gyvūnus, kuriuos būtų galima rasti ir pažinti, išmoko nustatyti medžio aukštį, nenaudojant jokių matavimo priemonių bei padarė pasirinkto medžio žievės atspaudą. Pamoka prabėgo greit ir įdomiai, liko tik nepamiršti atlikti namų darbus :)

Mokytojos R. Jurelienės informacija
2018-10-15


LASS DIENOS „SUSITIKIMAI“ KAVARSKE

2018 m. spalio 11 d. mokykloje įvyko LASS dienos renginiai: Brailio rašto pamoka su žurnalo „Mūsų žodis“ redaktoriumi Vytautu Gendvilu ir elektroninės aplinkos prieinamumo specialistu Justinu Kilčiausku. Joje dalyvavo 6 ir 7 klasės mokiniai, kurie sužinojo Brailio rašto atsiradimo istoriją, išmoko užrašyti savo vardą, panaudojant specialias Brailio raštą spausdinančias mašinėles.

10-12 klasių mokiniai dalyvavo radijo laidoje „Aklasis pasimatymas“, kurį vedė Kristijonas Bartoševičius. Jis kalbino parolimpinį čempioną Vytautą Grinių, kuris dalyvavo net 6 olimpiadose ir praėjusios olimpiados čempioną Mantą Brazauskį. Čempionai atsakė į laidos vedėjo ir mokinių klausimus, parodė savo iškovotus medalius ir net leido juos apžiūrėti. Jų pasiekimai – puikus pavyzdys, kaip reikia kryptingai siekti tikslo ir daug dirbant galima pasiekti neįtikėtinų aukštumų.

Po šių renginių mokykloje atidaryta keramikos paroda „Po baltu angelo sparnu“. Joje – keramiko Boris Chudinskij darbai bei mūsų mokinių angelai. Menininkas mokiniams papasakojo apie savo sukurtus angelus, atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus. Šiuo metu menininko parodą gali pamatyti visa Kavarsko bendruomenė, nes ji eksponuojama Kavarsko miesto bibliotekoje.

Dėkojame VšĮ LASS respublikinio centro vyr. specialistei Marinai Dyndai ir radijo laidos „Aklasis pasimatymas“ redaktorei Linai Puodžiūnienei už puikius susitikimus, už turiningą dieną.

Mokyklos administracijos informacija
2018-10-12


2018-10-04


PAUKŠČIŲ PALYDOS

Spalio 3 d. 3-4 klasių mokinius Anykščių regioninio parko direkcijos pakvietė į pasaulio pažinimo pamoką, kuri vyko prie Kavarsko užtvankos. Pamokos tema - „Rudeninės paukščių palydos“. Mokiniai stebėjo paukščius, išmoko naudotis paukščių stebėjimui skirta įranga: teleskopu, žiūronais. Tai buvo puiki galimybė visiems pabūti gamtoje ir labiau ją pažinti.

Mokytojų N. Kvieskienės ir A. Gribauskienės informacija
2018-10-04


KAVARSKE - PAUKŠČIŲ PALYDOS

Puikus oras, gera nuotaika ir įdomi veikla! 5 ir 9 klasių mokiniai dalyvavo Anykščių regioninio parko organizuotoje pamokoje. Stebėjo paukščius ir jų elgseną.

Mokytojos D. Mikučionienės informacija
2018-10-04


IŠVYKA Į TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKĄ

Rugsėjo 27 d. Kavarsko mokiniai lankėsi Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame muziejuje. 9 klasės mokiniai, vykdydami projektą „Lietuvos žmonės, kuriais mes didžiuojamės“ rinko informaciją, atskleidžiančią garsių Lietuvos žmonių darbus, kūrybą, visuomeninę veiklą. Edukacijos metu ypatingai įdomiai buvo atskleista vyskupo Vincento Borisevičiaus dvasios stiprybė žiauraus totalitarinio sovietinio režimo akivaizdoje. Projekto metu surinktą informaciją mokiniai pristatys mokyklos bendruomenei.

Mokytojos N. Augustinavičienės informacija
2018-09-24

1 / 2

2 / 2KAVARSKO JAUNŲJŲ SPORTININKIŲ PASIEKIMAI

Baigiantis rugsėjui Alytuje buvo surengtos Lietuvos jaunučių imtynių sporto žaidynių finalinės varžybos. Šiose varžybose gerai pasirodė Kavarsko imtynininkės. Moterų imtynių varžybose iškovoti keturi medaliai. Nugalėtojomis, savo svorio kategorijose tapo Vitautė Tamašauskaitė ir sesės Gabija ir Gabrielė Dilytės (šiuo metu mokosi ir savo meistriškumą tobulina Šiaulių sporto gimnazijoje), Skaistė Jakaitytė žaidynėse iškovojo bronzos medalį, o Julita Ivanauskaitė liko ketvirta. Šaunuolės!!!

Imtynių trenerio informacija
2018-10-01


PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA SENIŪNIJOJE

Rugsėjo 21 d. 3 klasių mokiniams pasaulio pažinimo pamoka vyko Kavarsko seniūnijoje. Mokiniai sužinojo, kokie specialistai dirba seniūnijoje, kokius darbus jie daro. Mokiniai taip pat sužinojo ir kai kuriuos statistinius duomenis apie seniūniją: kiek gyventojų seniūnijoje, kiek kaimų ir kt. Seniūnijoje mokiniai turėjo galimybę išbandyti rankos taiklumą, žaisdami smiginį. Dėkojame seniūnei Šarūnei Kalibataitei už puikią pasaulio pažinimo pamoką.

Mokytojos Nijolės Kvieskienės informacija
2018-09-24

1 / 2

2 / 2ĮDOMI DAILĖS PAMOKA DARŽELYJE

Per dailės pamoką mūsų mokyklos pirmokai vyko į Anykščių vaikų darželį „Žilvitis“, kur susipažino su EBRU menu. Užsiėmimo metu buvo supažindinama su tapyba ant vandens, išskirtinėmis tapybos priemonėmis, mokoma jomis naudotis. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę susikurti savo išskirtinį darbą. Mokiniams labai patiko šis užsiėmimas. Esame dėkingi dailės mokytojai ir darželio vedėjai.

Mokytoja Janina Sereičikienė
2018-09-18

1 / 2

2 / 2PROJEKTO „INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME“ UGDOMOSIOS VEIKLOS

Pirmieji projekto veiklas pradėjo vykdyti mūsų mokyklos pirmokėliai. Jie kartu su mokytoja Janina Sereičikiene per technologijų pamokas išbandė „Bebro“ žaidimo korteles ir mokėsi pastebėti objektų dėsningumus, įžvelgti objektų bendrus požymius ir pagal juos suskirstyti objektus. Mokiniai draugiškai dirbo grupelėse. Visi mokiniai sėkmingai įveikė visas užduotis!

Mokyklos administracijos informacija
2018-09-08

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5PIRMOJI DIENA DARŽELYJE – LINKSMA IR SALDI!

Patys mažiausieji su gėlytėmis rankose šiandien susirinko į Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų darželio grupę. Visi metai iki pat kitos vasaros vėl bus kupini žaidimų, atradimų, linksmybių draugų būryje. Dar smagiau, kai netikėtai kažkas labai maloniai nustebina. Tai spindi tada visų akytės! Tai plačios šypsenos papuošia ir taip dailius veidelius! Šiandien mažuosius nustebino netikėtai į grupę atėjęs linksmasis klounas. Buvo linksma ir saldu!

Mamos Linos Dapkienės informacija
2018-09-04


RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Vis dar vasarišką saulėtą rytą mokiniai, mokytojai ir tėvai rinkosi į mokyklos kiemą. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, norėjosi būti miške, prie upės, jūros ar pas draugus, bet skambutis jau kvietė į mokyklą. Šiemet jis pirmą kartą nuskambėjo 11 pirmokų, nedrąsiai žengusių mokyklos koridoriais.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams, mokytojams dovanojo mokyklos direktorė L. Daugėlienė, rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka, Kavarsko seniūnijos seniūnė Š. Kalibataitė. Visiems linkėta sėkmės ir gražių akimirkų mokykloje.

Šventėje buvo sudainuotas mokyklos himnas, visus sužavėjo pirmokų padeklamuotas eilėraštis, abituriento K. Varno palinkėjimai, mokyklos choro atlikta daina. Kartu su 9 klase ir auklėtoja R. Jureliene buvo atidaryta nauja 3D klasė. Nuo šiol visi mokiniai per biologijos, fizikos, chemijos, geografijos ir matematikos pamokas galės šiuolaikiškiau mokytis.

Tegul visiems nauji mokslo metai būna sėkmingi. Tegu rugsėjo pirmosios varpelis pažadina atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!

Dėkojame renginio režisierei mokytojai O. Buinevičienei, renginio įgarsintojai mokytojai L. Mikalauskienei, muzikos mokytojai I. Spundzevičienei, dailės mokytojoms K. Striukienei ir G. Stakienei, renginio vedėjoms mokinėms A. Simanonytei, M. Maldžiūtei ir R. Adomonytei, ir visiems visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo.

Mokyklos administracija
2018-09-03

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 52018-09-01


DĖMESIO!

Gerbiami Rugsėjo 1-osios šventės svečiai, mokytojai, tėveliai, vyresniųjų klasių mokiniai! Prašome rugsėjo 3-osios ryte nestatyti automobilių aikštelėje. Norime, kad mokiniai, jų tėveliai, svečiai galėtų gražiai sustoti, kad būtų erdvė, gražus vaizdas nuotraukoms, taip pat dėl mokinių saugumo. Iš anksto pagalvokite, kur pasistatysite savo automobilį. Tikimės Jūsų supratimo. Atsiprašome už nepatogumus. Laukiame Jūsų visų šventėje.

Mokyklos administracija
2018-09-01


PAVEŽĖJIMAS

Nuo Rugsėjo 3 d. mokiniai bus pavežami į mokyklą ir atgal įprastu laiku ir maršrutais pagal ankstesnius sąrašus mokykliniais geltonaisiais ir įmonės „Transporto centras“ autobusais iki rugsėjo 5 d. be bilietų, tik su mokinio pažymėjimais.
Nuo Rugsėjo 6 d. visiems važiuosiantiems maršrutiniais (ne mokykliniais) autobusais bus būtina turėti kompensuojamojo važiavimo bilietą ir mokinio pažymėjimą su nurodytu važiavimo maršrutu, arba nusipirkti bilietą įlipus į autobusą.

Informacija mokyklos administracijos
2018-08-31


KVIETIMAS

Rugsėjo 5 dieną mokyklos aktų salėje laukiami visi norintys išbandyti gatvės šokius.

Informacija šokių mokytojos Godos
2018-08-27


Informacija mokyklos administracijos
2018-08-28


KVIETIMAS Į SPEKTAKLĮ

Mokslo ir žinių dieną, rugsėjo 1-ąją, Anykščių kultūros centras pradeda projektą - meninių renginių ciklas vaikams „TEATRADIENIAI“.

Šio projekto misija - pažindinti vaikus įvairiais meno žanrais jau nuo pat mažumės. Padėti atrasti, jog menas yra labai įdomus ir naudingas dalykas asmenybės vystymuisi. Ugdyti kūrybiškumą, skatinti smalsumą, norą mokytis ir taip padėti augti laimingoms asmenybėms.
Skirtingi teatrai bus skirti vaikams nuo 0 iki 14 m. (tačiau tiek suaugę, tiek vyresni vaikai gali atrasti daug ir vaikams skirtuose kūriniuose)

Šiais metais pasirinkome kitokio teatro žanrą, kuris talpina ypač daug kūrybinių sprendimų ir yra skirtingų meno formų sintezė, tad...

Mokslo ir žinių dieną, rugsėjo 1-ąją, norime pakviesti į pirmąjį NEEILINĮ SPEKTAKLĮ tiksliau į TIKRĄ MOKSLINĘ LABORATORIJĄ, į Anykščius atvyksta šiek tiek iš meilės mokslui pamišęs Mokslininkas, kuris yra ir PINK FLOYD fanas!!! (Tėveliai jums papasakos apie Pink Floyd)

Bilieto kaina 3 Eur (bilietai prekyboje nuo rugpjūčio 30 d., jų kiekis ribotas)

Daugiau...

2018-08-27


2018-08-27


GERBIAMI TĖVELIAI,

mokykloje yra įrengtos ČikuRaku daiktų saugojimo spintelės. Pageidaujant naudotis spintele, kviečiame registruotis jau dabar. Jūsų užsakymą paruošime ir pristatysime rugsėjo pirmosiomis dienomis tiesiai į mokyklą.

Naujiems mokiniams ir visiems pageidaujantiems naudotis spintele registracija vyksta internetu:

www.čikuraku.lt/noriu

Kainas, galiojančias Jūsų mokykloje, galite rasti plakatuose prie spintelių.

Kilus klausimams bet kada galima kreiptis el. paštu pagalba@cikuraku.lt arba telefonu +370 619 188 90 (Dirbame I-V 8:30-16:30)

Esamiems naudotojams niekas nesikeičia, spintelės lieka tos pačios. Sąskaitos bus išsiųstos el. paštu rugsėjo pirmosiomis dienomis.

Informacija Gabrielės Grinbergaitės
ČikuRaku.lt
2018-08-20


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020