ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENŲ ARCHYVAS
(2017-2018 m. m.)

2018-2019 m. m. naujienų archyvas


2017-2018 m. m. naujienų archyvas


2016-2017 m. m. naujienų archyvas


KAVARSKO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE ABITURIENTAMS ĮTEIKTI BRANDOS ATESTATAI

„Gera mintis iškilusi kadais, nejučiomis užliejo protą... Jausmais prisipildė manoji krūtinė...
Akyse bei prote pasirodė šviesioji viltis... Ir tuomet aš ištariau sau garsiai...
Pagaliau... Prašau... Maldauju... Pradėki nuo savęs... Tu tai gali... Aš žinau... Tik patikėki...“

Šiomis Farilos Strong mintimis apie svajones, jausmus, tikėjimą ir viltis iš filosofinių pamąstymų rinkinio „25 valandos“ prasidėjo iškilminga Anykščių J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus LXVI abiturientų laidos Brandos atestatų įteikimo ceremonija. Vakaro tema – „Įprasminkim dabartimi“.

Šventiškai papuoštoje Anykščių r. Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje susirinko 18 abiturientų, abiturientų tėveliai, artimieji, draugai, svečiai.

Brandos atestatų įteikimo proga Šv. Mišias aukojo Kavarsko parapijos klebonas Nerijus Vyšniauskas. Nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus abiturientams išsakė ir jų pasiekimais džiaugėsi Kavarsko mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė, direktorės pavaduotoja Rima Tubienė, Kavarsko seniūnė Šarūnė Kalibataitė, Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas, abiturientų auklėtoja Dovilė Mikučionienė, tėvelių atstovė Kristina Povilavičienė.

Šventės metu įteikti Anykščių r. savivaldybės apdovanojimai abiturientei Armandai Audenytei ir jos mokytojai Lijanai Bilotienei už aukščiausią pasiekimą – 100 balų – anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine. Labai džiugu, kad kasmet mūsų mokyklos mokiniai pasiekia šį patį aukščiausią įvertinimą iš įvairių dalykų.

Už nuostabias šventės akimirkas dėkojame organizatoriams – abiturientų tėveliams, renginio režisierei ir vedėjai Loretai Mikalauskienei bei jos pagalbininkams Arnui Jurui ir Airitai Trofimovaitei.

O abiturientams dar kartą linkime išeinant į naują kelią jaunatviško ryžto, užsispyrimo ir sėkmės siekiant savo svajonių įgyvendinimo.

Mokyklos administracijos informacija
2018-07-14

1 / 3

2 / 3

3 / 3SUSITIKIMAS

2018 m. liepos 11 d. į savo mokyklą atvyko buvusi mokinė Aldona Kirkutė–Sudeikienė (dabar Aldona Shapiro). Ji atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų kartu su savo vyru Philipu.
Ponia Aldona papasakojo apie savo klasę, buvusius mokytojus, apžiūrėjo mokyklos senąjį pastatą. Ji atpažino senas mokyklos grindis, laiptus. Kartu su vyru pristatė knygas apie litvakų kultūrinį palikimą, savo ateities planus.
1966 m. baigusi mokyklą, ji studijavo anglų kalbą. Dabar ji dėsto lietuvių K. Donelaičio vardo mokykloje Vašingtone, vertėjauja.
Laikas besikalbant prabėgo nepastebimai. Džiaugiamės susipažinę su nuostabiais žmonėmis. Lauksime vėl apsilankant mokykloje.

Mokyklos administracijos informacija
2018-07-12

1 / 2

2 / 2
EDUKACINĖ VASAROS STOVYKLA „IŠTIRK ENERGIJĄ ENERGINGAI“

Ar kada susimąstėte, kiek energijos Lietuvoje yra pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius? Kaip veikia hidroelektrinės? Į visus kylančius klausimus atsakinėjome prabėgusią savaitę vykusioje edukacinėje stovykloje „Ištirk energiją energingai 2018“.

Šių metų birželio 18-22 dienomis Kaišiadorių rajone 40 vaikų gilino žinias bei dalijosi patirtimi atsinaujinančios energetikos srityje. Stovykla – remiama UAB „Renergos“, priklausančios Achemos grupei, jau daug metų vykstantis projektas, skirtas skatinti jaunus žmones domėtis atsinaujinančia energetika, dalintis atradimais bei skleisti šią žinią savo bendraamžiams.

Daugiau informacijos čia

2018-06-26


ĮTEIKTI PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMAI

2018-06-19 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro dešimtokams iškilmingai įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Džiaugiamės mokinių pasiekimais, linkime gero skrydžio pasirenkant tolimesnį kelią.

10 klasės auklėtoja Loreta Mikalauskienė
2018-06-20

1 / 3

2 / 3

3 / 3BIRŽELIO MĖNESIO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Birželio mėnesio Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo veiklų planas

2018-06-01


MOKYKLOS GARBĖ 2018

Birželio 1 d. įvyko „Mokyklos garbė 2018“. Šiemet džiaugiamės savo mokinių aktyvia veikla ir iniciatyvomis, puikiais pasiekimais mokykloje ir už jos ribų, pavyzdingu elgesiu ir bendruomeniškumu, pažangos siekiu ir pastangomis moksle.
Labai džiugu, kad šiemet net 43 mokinius apdovanojome „Mokyklos garbė 2018“ medaliais, o jų tėvelius, globėjus padėkomis už rūpestingą ir kantrų vaikų auklėjimą.
Garbės šventės dalyviai plojimais palydėdavo kiekvieną, žengiantį pasiimti apdovanojimo. Gėlėmis, drugeliais išpuoštoje salėje tvyrojo nuoširdumas, pagarba ir pakili nuotaika.
Visi šventės dalyviai turėjo progą pasigėrėti mokinių vaidyba, šokiais, dainomis ir eilėmis.
Dalyvauti šioje šventėje kiekvienam mokiniui - didelė garbė ir paskatinimas ne tik siekti dar geresnių mokymosi rezultatų, siekti dar didesnės pažangos, būti dar aktyvesniu, pavyzdingesniu, bet ir labiau pasitikėti savimi, gerbti save ir kitus.
Nutilo apdovanojimų šurmulys, bet pakili nuotaika mokykloje dar jaučiama ir visi jau pradeda galvoti apie kitų metų „Mokyklos garbės“ šventę. Ar ji bus? Tikėkimės, kad taip.

Dėkojame šventės režisierei O. Buinevičienei, mokytojoms I. Spundzevičienei, D. Gilienei, G. Venslauskaitei, L. Mikalauskienei.

Administracijos informacija
2018-06-05

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4DIENINĖ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA

Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre įgyvendinamas projektas, dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Šimtmečio vaikystė“, finansuojama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Vaikų užimtumo didinimas“.

Stovyklos įgyvendinimo trukmė 5 dienos

Stovyklos pradžia 2018-06-04

Stovyklos pabaiga 2018-06-08

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams turiningai pailsėti, pažinti savo krašto istoriją ugdant meninius gebėjimus ir saviraišką.

Projekto vykdytojos: L. Eitutienė ir J. Baniūnienė

2018-06-01


DĖMESIO!

Mokinius ir jų tėvus informuojame, kad nuo birželio 1 dienos dėl didelių karščių į mokyklą galima eiti be uniformos. Prašome vilktis tvarkingą ir patogią aprangą. Mokiniams laikantiems patikras ir egzaminus uniforma privaloma.

Administracijos informacija
2018-05-31


MAKARONŲ TILTŲ STATYBA

Turbūt dauguma žino, kad makaronus galima ne tik valgyti, bet ir kurti įvairius paveikslėlius, žaisliukus. Tačiau vienas įdomesnių makaronų panaudojimo būdų - tiltų konstravimas. 8 ir 9 klasių mokiniai sukonstravo tiltus kurie atlaikė 300 g, 450 g ir net 3 kg 450 g apkrovą.

Informacija Fizikos mokytojos D .Mikučionienės
2018-05-31

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4VYČIO KELIONĖ Į KAVARSKĄ

Vyčio kelionė į Kavarską buvo ilga. Prasidėjo tuoj po mūsų valstybės šimtmečio sukakties vasario 16-ąją. Tuomet vaikai, lankantys neformalaus švietimo programos „Keramika – asmenybės ugdymas meno kalba“ užsiėmimus, organizuojamus VšĮ Atvertos langinės ir kuriems vadovauja ir veda dailės mokytoja Kristina Striukienė Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkciame centre, važiavo į Vilniaus Nacionalinį muziejų Valdovų rūmus.

Ten iš molio kūrė Vyčio atspaudą. Pavasario saulei sušildžius žemę vėl keliavo į muziejų ir tęsė pradėtų darbelių kūrimą, padengiant juos glazūra. Kai Kavarsko vaikų Vyčiai buvo išdegti, padengti spalvinga glazūra ir dar sykį užgrūdinti kaitrioje ugnyje, jie tapo tikriausiais meno kūriniais. Kiekvienas skirtingas, kiekvienas savaip spalvingas ir nepakartojamas.

Juos bus galima pamatyti parodoje Kavarsko bibliotekoje. Pasidžiaukite vaikų kūrybiškumu, kruopštumu ir išradingumu, o ypač kantrybe, nes jos vaikams labai daug reikėjo, o ypač kol sulaukė ir galėjo patys pamatyti savo visiškai pabaigtus kūrinėlius. Vaikų rankomis sukurti darbeliai džiugins ir stebins jų šeimas, bendramokslius, kavarskiečius. Nustebsite, pamatę, kokie jie visi puikūs ir nepakartojami. Kuriantys mažieji kavarskiečiai verti pagyrimo ir pasididžiavimo.

Informacija VšĮ Atvertos langinės vadovės R. Stanevičienės
2018-05-30

1 / 3

2 / 3

3 / 3ĮDOMIEJI EKSPERIMENTAI

8 klasės mokiniai pakvietė priešmokyklinės grupės vaikus į pamoką apie vandenį ir atmosferą. Mažiesiems pristatė keletą eksperimentų. Parodė, kaip greičiau išpilti vandenį iš butelio, kaip vanduo gali lipti popieriumi. Taip pat žiūrėjo, koks vanduo, karštas ar šaltas, nusidažo greičiau. Parodė, kad apvertus stiklinę su vandeniu - jis neišbėga. Dėkojame mokinėms už pasiruošimą.

Informacija mokytojos D. Mikučionienės
2018-05-31

1 / 3

2 / 3

3 / 3GRUPĖS „PELĖDŽIUKAI“ AUKLĖTINIŲ IŠVYKA

Gražų ketvirtadienio rytą mūsų ikimokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ auklėtiniai išsiruošė į ekskursiją. Kai kuriems ji buvo pirmoji ir labai laukta. Mažieji aplankė Puntuko akmenį, o po to smagiai leido laiką Anykščių labirintų parke.

Informacija mamos D. Mikučionienės
2018-05-30

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKA LAUKE

Gegužės 28 d. 5 klasės mokiniai turėjo Informacinių technologijų pamoką lauke. Su mokiniais diskutavome apie trimačius objektus bei „gyvus" piešinius. Mokiniai gavo atspausdintus lapus, kuriuos turėjo nuspalvinti ir vėliau tie piešiniai atgijo, juos užfiksavus su telefono kamera per „Quiver" programėlę. Pamoką lauke užbaigėme nuotaikingu žaidimu „Robotukai".

Ačiū mokiniams už smagią pamoką.

Informacija mokytojos Irmos Stasiukaitienės
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4SMAGI 1 IR 2 KLASIŲ MOKINIŲ IŠVYKA

Gegužės 25 d. 1-2 klasių mokiniai keliavo po Anykščių kraštą. Mokiniai apsilankė Niūronyse, Arklio Muziejuje, kur jodinėjo su poniu arkliuku. Mokinius nustebino Puntuko akmens dydis, apverstas namelis. Senojo siauruko geležinkelio stotyje pirmą kartą pabandė vairuoti dreziną. Kelionės pabaigoje keliautojai pasistiprino pica.

Informacija mokytojos Marijos Vaškevičienės
2018-05-29


PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS IŠVYKA Į ANYKŠČIUS

Penktadienį, gegužės 25 d., priešmokyklinės grupės vaikučiai aplankė rašytojos Bronės Buivydaitės sodybą-muziejų, susipažino su rašytojos gyvenimu ir kūrybos dvasia, iš popieriaus lankstė drugelius, o sodybos kiemelyje žvejojo.
Vėliau vaikai dalyvavo pažintinėje programoje „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...". Vaikučiai sužinojo apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, drabužius bei papuošalus. Programos metu susipažino su vienos didžiausių Rytų Europoje medinių pilių istorija, apžiūrėjo pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, viduramžių ginklus, buities daiktus. Papilio kiemelyje išbandė pilies kasybos meną: šaudė iš lanko, mėtė ietis, ieškojo lobio, bandė užkurti ugnį skiltuve ir titnagu, virė čiobrelių arbatą. Išvykos metu vaikai įgavo daug įvairiapusiškos patirties ir žinių.

Informacija auklėtojos Ritos Vanagaitės
2018-05-29

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS

Gegužės 23 d. iš pat ryto Kavarsko mokyklos 66 laidos abiturientai kėlė iš miego Kavarsko miesto gyventojus originaliai išpuoštų automobilių signalų garsais.

Šiemet Kavarsko mokyklos abiturientai dovanojo mokyklai puikią dovaną, ypatingai gražų rododendrą, kurį rūpestingai patys ir pasodino.

Šiandien paskutinis mokyklinis skambutis nuskambėjo 18 dvyliktokų. Dvylika įdomių, kupinų ieškojimų ir atradimų vaikystės ir jaunystės metų prabėgo akimirksniu. Abiturientus Paskutinio skambučio proga sveikino mokyklos direktorė L. Daugėlienė, Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas, klasės auklėtoja D. Mikučionienė, pirmoji mokytoja J. Sereičikienė, abiturientės mama A. Simaškienė. Visi linkėjo didelės sėkmės laikant brandos egzaminus, pasitikėjimo savimi, turėti tikslą, siekti savo svajonės. Pradinių klasių mokytoja priminė, kaip dvyliktokai atrodė prieš dvylika metų, jų vaikystės svajones. Jaunesnieji mokiniai parengė pasirodymus, dešimtokai labai gražiai papuošė abiturientų klasę. Visiems labai patiko pirmokų ir ketvirtokų nuoširdūs pasirodymai. Smagią dainą abiturientams sudainavo vienuoliktokai, o abiturientai įteikė vienuoliktokams testamentą. Gražią šventę užbaigė nuostabus ir užburiantis abiturientų valsas.

Sėkmės, mielieji abiturientai, išskleidę sparnus skrydžiui į savarankišką gyvenimą!

Administracijos informacija
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4RAJONINĖ ANGLŲ KALBOS VIKTORINA „SMART KIDS“ PRADINUKAMS

Gegužės 22 dieną mūsų mokykloje vyko rajoninė anglų kalbos viktorina „Smart Kids“. Į popietę sugužėjo 2-4 klasių mokinių komandos iš Anykščių A. Vienuolio progimnazijos, Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazijos ir Traupio pagrindinės mokyklos. Šventę pradėjo I-os klasės mokiniai, kurie sušoko 2 šokius: „Katins juods“ ir „Lėlė pirmokėlė“, vėliau žiūrovus pasveikino mūsų mokyklos trečiokai su skanduote „The News is on TV“.
Kiekviena komanda buvo paruošusi po namų darbą - prisistatymą. Mokiniai viktorinos metu atliko įvairias skaitymo, rašymo, klausymo ir kūrybines užduotis anglų kalba. Komandų kapitonai miklino liežuvius tardami angliškas greitakalbes. Renginys neprailgo, nes po užduočių sekė angliškų vaikiškų dainelių dainavimas. Viktoriną vedė anglų kalbos mokytoja Rasa Šukienė.
Visi renginio dalyviai ir žiūrovai buvo linksmai nusiteikę, lietingą popietę praleidę su anglų kalba.

Informacija mokytojos Rasos Šukienės
2018-05-28

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4NAUJOJO VAIKŲ MAITINIMO APRAŠO IŠAIŠKINIMAS

Informacija apie naujojo vaikų maitinimo aprašo išaiškinimą, pasikeitimus, kas laukia vaikų maitinime nuo rugsėjo 1 d.

2018-05-27


GAMTOS PAŽINIMO KONKURSAS

Gegužės 11 d. Traupio pagrindinėje mokykloje vyko gamtos pažinimo konkursas. Džiaugiamės šio konkurso nugalėtoja, 6 klasės mokine, Fausta Bagočiūnaite užėmusia I-ąją vietą. Taip pat sveikiname 4 klasės mokinį Elvijų Kisielių užėmusį prizinę, II-ąją vietą.
Faustą konkursui parengė mokytoja Rasa Jurelienė, o Elvijų - Janina Sereičikienė.
Dėkojame už puikius rezultatus mokiniams ir mokytojams.

Administracijos informacija
2018-05-23


INFORMACIJA ČIKURAKU SPINTELIŲ NAUDOTOJAMS

Artėjant mokslo metų pabaigai, norime priminti svarbią informaciją spintelių naudotojams. Tiems moksleiviams, kurie toliau nesinaudos ČikuRaku spintele (baigė mokyklą, keičia ar kt.), apie sutarties nutraukimą būtina pateikti duomenis - paslaugos.cikuraku.lt

Kad raktų grąžinimas vyktų sklandžiai ir neapkrautų mokyklos administracijos, visus sugrįžusius raktus (jei pasiektų administraciją ar auklėtojus) prašome įmesti į ČikuRaku pašto dėžutę esančią prie spintelių (turi matytis spintelės numeris).

Primename, kad jei ČikuRaku spintele naudositės ir kitais mokslo metais (2018/2019), sutartis prasitęs automatiškai (nieko papildomai daryti nereikia). Raktas Jums lieka tas pats, o rugsėjo pradžioje sąskaitą už naujus mokslo metus gausite el. paštu ir rasite spintelėje.

SVARBU! Jei nuspręsite šia paslauga nesinaudoti (pvz.: baigiate mokyklą) prašome užpildyti duomenis - pagalba.cikuraku.lt
Nepranešus apie pageidavimą atsisakyti spintelės, mokestis už spintelės nuomą bus skaičiuojamas toliau.

Daugiau informacijos http://www.cikuaku.lt/mokyklai/dazniausiai-uzduodami-klausimai.

ČikuRaku komanda linki gerų artėjančių atostogų!

2018-05-23


2018-05-22


4 KLASĖS MOKINIŲ IŠVYKA PRIE JŪROS

2018 m. gegužės 19 dieną linksmai nusiteikę leidomės į kelionę vakarų kryptimi. Susitikimas su jūra buvo nuostabus. Bėgome prie vandens, krykštavome, tik, deja, buvo žvarbokas vėjas, neleido patirti vandens malonumų.

Aplankėme Jūrų muziejų, delfinariumą. Stebėjome delfinų pasirodymą. Patyrėme daug puikių emocijų. Susipažinome su jūros vartais bei Olando kepure. Stebėjome jūros grožį, vandens bangavimą nuo aukšto skardžiaus. Prisirinkome apvalių akmenukų, radome mažų gintarėlių.

Džiaugiamės puikia pažintine išvyka, dėkojame savo mokytojai Janinai bei Manto ir Elvijaus mamytėms, kurios rūpinosi mūsų saugumu.

4 klasės mokiniai
2018-05-21

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9TURININGA DIENA

Gegužės 18 d. 3 klasės mokiniai išvyko į kelionę. Diena pasitaikė labai gera. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje Jono Biliūno tėviškėje. Mokiniai klausėsi pasakojimo apie rašytojo Jono Biliūno vaikystę, svajones, kūrybą. Antroji išvykos dalis buvo pramoginė. 3 klasės mokiniai pramogavo Labirintų parke. Mokiniams išvyka labai patiko.

3 klasės auklėtoja A. Gribauskienė
2018-05-21

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 92018-05-20


PILIETIŠKUMO MOKYKLA: SĄMONINGUMAS, AKTYVUMAS, DALYVAVIMAS

Mokykloje surengtas renginys „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“), kurį įgyvendina VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“.
Šio projekto koordinatorė Anykščių rajone Daiva Žiogienė vedė 4 val. 7-8 klasių mokiniams. Renginio metu moksleiviams buvo suteikta daugiau žinių apie aktyvų pilietiškumą, ugdomos lyderystės ir iniciatyvumo kompetencijos, stiprinant bendruomeniškumą, savanorystę ir veiksmingą dalyvavimą pilietinėse veiklose. Moksleiviai aktyviai diskutavo aktualiomis vietos bendruomenės temomis, mokėsi naujų būdų kaip spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus. Tikimasi, kad šio užsiėmimo metu moksleiviams buvo suteikta ne tik daugiau žinių, reikalingų priimti savarankiškai sprendimus, bet ir paskatino jaunus žmones aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose ar užsiimti savanoriška veikla, o svarbiausia sustiprino pasitikėjimą savimi ir kvietė tapti neabejingais.

2018-05-17

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4GEROS NAUJIENOS IŠ FUTBOLIUKO TURNYRO ANYKŠČIUOSE!

Iš Anykščių rajono mažojo futboliuko sugrįžo ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių komanda su 3 vietos taure, medaliais ir prizais. Valio!

2018-05-17

1 / 2

2 / 2AŠ ŠIRDYJE LABAI MYLIU SAVO MAMĄ...

Gegužės 4 d. Kavarsko pagrindinėje mokykloje vyko šventė, skirta pagerbti motinas, padėkoti už jų begalinį gerumą ir meilę.
Programoje dalyvavo beveik visi priešmokyklinukai ir 1-10 klasių mokiniai. Jie šoko, dainavo, skyrė gražiausius posmus mamoms, atsidėkodami už meilę, kantrybę, širdies šilumą.
Scenoje klasė keitė klasę, ir kiekvieni atlikėjai vis kitokiu būdu, kitais žodžiais ar daina išreiškė meilę ir pagarbą motinoms. Visus sužavėjo ir mokyklos lėlių teatro „Žiogelis“ atliktas „Skrybėlių maršas“. O viską vainikavo programos pabaigoje nuskambėjusi daina „Aš širdyje labai myliu savo mamą“, kurią dainavo visi atlikėjai.
Visos mamos buvo apdovanotos gėlėmis.
Gražius ir jausmingus žodžius tarė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rima Tubienė, kurios paraginti mokiniai tarė tokius brangius visoms mamoms žodžius: „Mama, aš tave labai myliu“.
Už įdomų, jautrų ir turiningą koncertą padėkos žodžių susilaukė ir renginio organizatorės. Tai pradinukų mokytojos R. Vanagaitė, M. Vaškevičienė, A. Gribauskienė, N. Kvieskienė , muzikos mokytoja I. Spundzevičienė, lėlių teatro vadovė L. Eitutienė, lietuvių kalbos mokytoja O. Buinevičienė. Renginį vedė Martyna ir Augustė.

2018-05-14

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14KALĖDOS DARŽELYJE

Gruodžio 22 d. „Pelėdžiukų“ grupėje vyko pati gražiausia ir laukiamiausia vaikučių šventė - Kalėdos. Ruošdamiesi Kalėdų šventei vaikučiai išmoko eilėraštukų, dainelių, žaidimų, auklėtojos Zinaida ir Rita, ir tėveliai puošė grupės patalpas. Todėl šventė buvo graži. Vaikai pasipuošė įvairiais personažais. Į šventę atvyko Kalėdų senelis, kuriam vaikai deklamavo, dainavo, o paskui pakvietė kartu pažaisti. Šventės metu vaikučiams grojo ir kartu daineles dainavo muzikos mokytoja Ingrida Spundzevičienė. Kalėdų senelis atvyko su dideliu dovanų maišu, todėl vaikai labai džiaugėsi. Išdalinęs dovanas, Kalėdų senelis pažadėjo grįžti ir kitais metais.

2017-12-23

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16PRIEŠKALĖDINĖ SUSIKAUPIMO POPIETĖ „BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖS BELAUKIANT“

Gruodžio 20 d. Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciniame centre įvyko mokyklos ir Kavarsko bendruomenės organizuota susikaupimo popietė „Betliejaus žvaigždės belaukiant“. Angelai, degančios žvakės ir šventiškai papuošta eglė visus nuteikė kalėdiniams apmąstymams apie didžiausias vertybes: Ramybę, Tikėjimą ir Meilę. O šiuos jausmus mums suteikia Viltis, kuri ateina į mūsų širdis su kūdikėlio Jėzaus gimimu. Todėl visi posmai, kuriuos deklamavo Fausta, Augustė, Martyna ir Lina, giesmės, atliktos mokyklos ansamblio, dainos, kurias padainavo bendruomenės vokalinis kvartetas (L. Kuojienė, D. Kastečkienė, A. Sudeikis, A. Varanavičius), kaip tik ir sukūrė šventišką stebuklo laukimo nuotaiką. Viltingus žodžius tarė ir mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė bei bendruomenės pirmininkė Laimutė Kuojienė. Po renginio visi dalyviai pasivaišino arbata, kava, sultimis, ragavo kūčiukų, šventinio pyrago. Renginys pavyko dėl to, kad buvo organizuotas ne vieno, o daugelio žmonių. Renginį režisavo Ona Buinevičienė, dainų mokyklos ansamblį išmokė mokytoja Ingrida Spundzevičienė, kvietimais, salės puošyba, vaišėmis rūpinosi Liudmila Eitutienė ir Jurgita Baniūnienė.
Nuoširdžiai dėkojame Renatai ir Remigijui Šinkūnams už Kalėdų eglę ir vaišes.
Tokios pat šventės sielai tikimės ir kitais metais.

2017-12-23

1 / 19

2 / 19

3 / 19

4 / 19

5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19Žiemos (Kalėdų) atostogos prasideda 2017-12-27, baigiasi 2018-01-03.RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Gruodžio 15 d. Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje vyko rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Konkurse sėkmingai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės. 6 kl. mokinė Luka Jakučionytė 5-6 kl. mokinių grupėje užėmė 1 vietą, 8 kl. mokinė Viltė Klevinskaitė 7-8 kl. mokinių grupėje džiaugėsi užėmusi 3-ią vietą. Konkurse dalyvavo ir sėkmingai pasirodė 9 kl. mokinė Augustė Simanonytė.

Rusų k. mokytoja Irena Bilotienė
2017-12-18

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4INTEGRUOTOS PAMOKOS - 7-8 IR 9-10 KLASIŲ MŪŠIAI

Gruodžio 15 d. mokykloje savaitės paskutines pamokas 7-8 ir 9-10 klasių mokiniai, pasidaliję į komandas dalyvavo mokyklos „auksinių“ protų trijų turų mūšiuose. Tai buvo integruotos pamokos, jungiančios biologijos, chemijos, matematikos, fizikos, IT, istorijos ir geografijos dalykų žinias, o kartu ir ugdančios mokinių bendrąsias ir socialines kompetencijas. Vos per 30 min. komandos turėjo rasti 30 atsakymų į klausimus. Taigi komandai reikėjo per 1 min. rasti vieningus sprendimus kartais į labai gerai žinomus, bet paslaptingai pateiktus klausimus. Mokiniai svarstė, kam skirta Pyragų diena, koks kasdien valgomas augalas kažkada buvo specialiai saugomas sargybos karališkajame darže, kad sukeltų susidomėjimą, kokia temperatūra aukštesnė, žaibo ar Saulės kamuolio, apie LITUANICA, juoko dujas, tikrus ir kompiuterinius virusus bei vitaminus ir dar daug visokių klausimų apie tyrinėjimus ir atradimus, apie kasdienius dalykus, po cheminiais simboliais ar fizikiniais dydžiais paslėptus... Nereikėjo specialios komisijos, nes teisingus atsakymus mokiniai sužinojo iš karto po kiekvieno turo. Sudėjo komandos taškus, išrinko aktyviausius atsakinėtojus, tačiau ne tai buvo svarbiausia. Mokiniai daug naujo sužinojo ir pasimatavo, ką jau žino. Matematikos mokytojos Rima Tubienė ir Loreta Mikalauskienė įteikdamos aktyviausiems atšvaitus, simboliškai palinkėjo būti matomais šviesuoliais ir tamsoje, o dėl neatsakytų klausimų kartėliui numalšinti įteikė visoms komandoms po saldų prizą.

2017-12-18

1 / 13

2 / 13

3 / 13

4 / 13

5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE

Biblioteką aplankė mūsų pirmokai. Tapo naujais skaitytojais, sužinojo bibliotekos teikiamas paslaugas ir taisyklės. Biblioteka įsigijo naujų, įdomių knygų.

Bibliotekos informacija
2017-12-15

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7DAILIOJI PLUNKSNA

Gruodžio 14 d. 12 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko kūrybinio dailyraščio konkursas „Dailioji plunksna". Jame dalyvavo 5-10 klasių mokiniai. Tradiciniu tapusiu renginiu siekiama ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetinio rašymo įgūdžius. I-ąją vietą laimėjo Vanesa Kazlauskaitė (8 klasė), II -ąją Fausta Bagočiūnaitė (6 klasė), III -ąją Raminta Adomonytė (10 klasė). Konkursą organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ledina Baronienė ir meninio skaitymo būrelio vadovė Onutė Buinevičienė.

2017-12-15

1 / 3

2 / 3

3 / 3MES - ŠAUNUOLIAI!

Mes - pailgintos dienos grupės lankytojai. Nors esame maži, bet jau išmokome užsirišti batelius, kruopščiai paruošti namų užduotis, skaityti knygutes, mergaitės išmoko dailiai susipinti kaseles. Štai kokie mes šaunuoliai! Mūsų mokytoja Liudmila Eitutienė

2017-12-15

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7VIKTORINA „GAMTA - VISŲ NAMAI“

Š. m. gruodžio 7 d. 3-4 kl. mokiniai dalyvavo Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje organizuotoje viktorinoje „Gamta-visų namai“. Mokiniai demonstravo pažinimo įgūdžius, draugiškai sprendė užduotis. Nugalėjo draugystė ir žinios, pagarba ir meilė gamtai. Mokinius viktorinai parengė mokytoja Liudmila Eitutienė.

2017-12-15

1 / 15

2 / 15

3 / 15

4 / 15

5 / 15

6 / 15

7 / 15

8 / 15

9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15KALĖDINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS

VŠĮ „Sveikatos oazė“ vyko kalėdinės plaukimo varžybos. Jose dalyvavo sporto centro auklėtiniai bei Anykščių rajono mokyklų mokiniai. Mūsų mokyklai atstovavo 2 kl. mokinių komanda (2 klasės mokytoja Nijolė Kvieskienė). Visi dalyviai apdovanoti medaliais bei saldžiais prizais. Dėkojame organizatoriams už gerą renginį.

2017-12-14

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 42017-12-13


TURININGA DEŠIMTOKŲ VIEŠNAGĖ VILNIUJE

10 klasės mokiniai fizikos pamoką praleido netradicinėje aplinkoje - Technikos ir energetikos muziejuje. Apžiūrėjo muziejaus eksponatus, išklausė gido pasakojimų apie šiluminės elektrinės istoriją, veikimo principą. Turiningai laiką praleido interaktyvioje salėje. Na, ir žinoma, aplankė Vilniaus Kalėdų eglę.

Dėkojame mokytojoms Dovilei Čeberekaitei ir Miglei Stankūnaitei už puikią pažintinę išvyką.

2017-12-08

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO

Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi maršrutiniais autobusais mokinių nemokamo važiavimo tvarka.
Informacinis lapelis

2017-12-07


FUTBOLO VARŽYBOS

Gruodžio 6 d. A. Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko berniukų futbolo varžybos. Mūsų 6 ir 7 klasių mokinių komanda laimėjo III vietą. Komandą sudarė: Arnas Mackonis 6 kl., Lukas Nimčiuk 6 kl., Lukas Kličius 6 kl., Aigaudas Ražinskas 7 kl., Deivydas Čiukšys 7 kl., Nedas Samulaitis 7kl., Vėjas Tarolis 7 kl.

Šaunuoliai!

2017-12-07


PADĖKA

Mokykla gavo padėką už dalyvavimą 2017 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. moksleivių žiemos edukacineje viktorinoje „Ateities mokslininkai“

2017-12-05


PASAULINĖS AIDS DIENOS MINĖJIMAS

Gruodžio 1-ąją dieną, paminint Pasaulinę AIDS dieną, mūsų mokyklos 8-12 klasių komandos dalyvavo viktorinoje - protmūšyje „AIDS: geriau žinoti“. Viktorinos metu mokiniai susipažino su naujausiais statistiniais duomenimis, susijusiais su ŽIV ir AIDS paplitimu Lietuvoje bei pasaulyje.
Prisiminė ŽIV perdavimo kelius bei būdus, kurie užkirstų kelią šio viruso plitimui. Viktoriną organizavo biologijos mokytoja Rasa Jurelienė.

2017-12-01

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8„SVEIKATOS ARUODAS – 2017“

Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko konkursas „Sveikatos aruodas - 2017“.
Į mokyklos aktų salę sugužėjo 5-6 klasių komandos iš Anykščių rajono mokyklų: A. Baranausko pagrindinės mokyklos, A. Vienuolio progimnazijos, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos, taip pat Viešintų, Debeikių pagrindinių mokyklų, Svėdasų J. Tumo – Vaižganto ir Troškūnų K. Inčiūros gimnazijų.
Palydėti Kavarsko pagrindinės mokyklos direktorės Loretos Daugėlienės linkėjimų, visi puolė į pagalbą knygos veikėjui Mikei Pūkuotukui, mat šis, pas triušelį prisivalgęs per daug saldumynų, įstrigo triušelio landoje. Taigi konkurso dalyviams teko užduotys padėti meškiukui suliesėti. O suliesėti galima sveikai maitinantis, sportuojant. Tad visi konkurso dalyviai rodė sporto pratimus, pasakojo apie sveiką maistą, vitaminus, kurie yra naudingi organizmui, parodė savo nuotaikingai sukurtus namų darbus. Taip pat kaip sveikai gyventi galima buvo pasimokyti iš mokyklos jaunųjų choristų, atlikusių nuotaikingas daineles, ir šokių kolektyvo „Intrus“ atlikto šokio.
Viskas pavyko sėkmingai, Mikė Pūkuotukas pagaliau buvo išvaduotas, jis virto 8 klasės mokine Vilte Klevinskaite, triušelis virto 5 kl. mokine Rusne Juraite, o visi dalyviai buvo apdovanoti Anykščių švietimo skyriaus padėkomis ir dovanomis, kurias įteikė komisijos pirmininkė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė.
Kad šventė pavyko – kruopštus ir kūrybingas mokyklos mokytojų Rasos Jurelienės, Dovilės Čeberekaitės, Ingridos Spundzevičienės, Godos Venslauskaitės ir Onos Buinevičienės darbas. Padėkos nusipelnė ir šventės vedėjos – 9 kl. mokinė Augustė Simanonytė, dešimtokė Martyna Maldžiūtė bei už renginio įgarsinimą atsakingas devintokas Ignas Repečka.
Renginio pabaigoje komandoms padėkos raštus ir saldžius prizus įteikė Anykščių rajono švietimo skyriaus vyr. specialistė Zita Vilkončienė.
Dėkojame visoms mokykloms, dalyvavusioms šiame konkurse, džiaugsimės, jeigu tokių mielų svečių sulauksime ir daugiau.
Nuoširdžiai dėkojame Justui Petraičiui, kuris tapo renginio „Sveikatos aruodas 2017“ rėmėju ir mokinius pavaišino skaniomis sultimis.

Mokytoja Ona Buinevičienė
2017-11-30

1 / 19

2 / 19

3 / 19

4 / 19

5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19NETRADICINĖ ANTROS KLASĖS MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA BIBLIOTEKOJE

Lapkričio 13 d. 2 klasės mokiniams vyko neįprasta lietuvių kalbos pamoka, per kurią mokiniai ieškojo klausimų apie knygas ir biblioteką. Bibliotekininkės pateikė atsakymus į mokinių klausimus. Atlikdami užduotis mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias.

Bibliotekininkės Irena Bilotienė ir Miglė Stankūnaitė
2017-11-17

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6KAVARSKAS ĮSITRAUKIA Į PROJEKTĄ „50 MOKYKLŲ“

Lapkričio 10 dieną Kavarsko pagrindinėje mokykloje–daugiafunkciame centre lankėsi ir su 10 -12 klasių moksleiviais bendravo svečiai iš Tarptautinio litvakų fotografijos centro: Mariana Sutkienė ir Ričardas Šofildas (Richard Schofield). Kartu atvyko bei dar negirdėtų istorijų papasakojo kavarskietis Rimantas Varanavičius. Ričardas Šofildas – Londono menų universiteto absolventas, baigęs foto žurnalistikos ir dokumentinės fotografijos studijas, Lietuvoje gyvenantis nuo 2001 metų. 2013 metais Ričardas įkūrė Tarptautinį litvakų fotografijos centrą, politiškai ir religiškai nepriklausomą, ne pelno siekiančią organizacija, kuri pasitelkdama įvairias meninės raiškos formas siekia sudominti jaunąją kartą žydų kultūra ir istorija, priimti ją kaip reikšmingą visos Lietuvos istorijos dalį. Svečiai į Kavarską atvyko, vykdydami projektą „50 mokyklų“. Tarptautinio litvakų fotografijos centro lektoriai 2017-2018 m. organizuoja susitikimus su moksleiviais, aplankydami mokyklas įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Naudodami fotografiją kaip edukacinę priemonę, jie siekia suteikti moksleiviams žinių apie litvakų kultūrinį palikimą ir jų vaidmenį kuriant nepriklausomą Lietuvą, o taip pat skatina moksleivius domėtis savo miesto (miestelio) istorija, litvakų kultūriniu palikimu. Taip pat vienas iš jų tikslų - prisidėti prie elektroninio leidinio „Jauno žmogaus pažintis su dingusia litvakų bendruomene“ sukūrimo. Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis bus pristatytas visuomenei Lietuvos šimtmečio proga, 2018 metais. Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta unikali fotografijų knygą ,,The Last Bright Days“ (liet. „Paskutinios šviesios dienos“). Knygoje esančiose nuotraukose – tarpukario Kavarsko akimirkos, kurias užfiksavo kavarskietė Beile Delechky (1918-2002). Ši fotografė gyveno Kavarske iki pat 1938 metų, kuomet emigravo į JAV, kartu išsiveždama didžiulę nuotraukų kolekciją. 2012 metais B. Delechky dukters vyras išleido šią nuotraukų knygą. Kavarsko mokiniai susidomėję ir ieškodami pažįstamų vietų vartė knygos puslapius, įdėmiai klausėsi pasakojimų ir įsitraukė į diskusijas. Taip pat atsiliepė į kvietimą parengti tekstą apie žydų bendruomenę Kavarske, kuris bus įtrauktas į leidinį „Jauno žmogaus pažintis su dingusia litvakų bendruomene“. Tikimės, kad Tarptautinio litvakų fotografijos centro, Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kavarsko miesto bibliotekos bendradarbiavimas leis plačiau pažvelgti į litvakų kultūros palikimą ne tik jaunimui, bet sudomins ir įtrauks visus mūsų miesto gyventojus.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija
2017-11-16

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8VĖL LAIMĖJIMAS!

Lapkričio 9 d. Anykščių sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio namai“ vyko 5-6 klasių berniukų kvadrato varžybos. Mūsų mokyklos berniukai iškovojo 3 vietą rajone! Sveikiname šaunią, sportišką berniukų komandą.

2017-11-09

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7KVADRATO VARŽYBOS

Lapkričio 7 d. Anykščių sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio namai“ vyko pradinukų ir 5-6 klasių mergaičių kvadrato varžybos. Varžybose dalyvavo 4 mokyklos. Mūsų mokyklos mergaitės iškovojo 3 vietą. Sveikiname mergaites, užėmusias prizinę vietą ir atvežusias į mokyklą apdovanojimo taurę!

2017-11-07

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8SKELBIAMI RINKIMAI Į KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TARYBĄ

  Darbo taryba renkama mokyklos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesus, tarpininkauja tarp mokyklos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu sprendžiant mokyklos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu, mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr.V2 „Dėl darbo tarybos komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija:

  1. Rima Tubienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Vaidutis Zlatkus, kūno kultūros mokytojas;
  3. Nijolė Kvieskienė, pradinio ugdymo mokytoja.
    Rinkimų komisija nustatė, kad mokykloje Darbo tarybos rinkimai vyks bus patikslinta
    Kandidatų registravimas vyks bus patikslinta

  Kandidatais į Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai – sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Darbo tarybos nariais.
  Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Darbo tarybą.

Registracijos prašymo forma


TĖVŲ SUSIRINKIMAS (INDIVIDUALŪS TRIŠALIAI POKALBIAI)

Lapkričio 15 d., trečiadienį, maloniai kviečiame 1-12 klasių mokinių tėvelius į tėvų susirinkimą. Susirinkimas vyks trišalio pokalbio principu, kada dalyvauja mokinys, mokytojas ir tėvai arba mokinys, auklėtojas ir tėvai. Pokalbių laiką tėvai suderina su auklėtoju iš anksto. Kviečiame aktyviai dalyvauti, nes tik kartu dirbdami mes galime pasiekti puikių rezultatų!

Mokyklos administracija 2017-11-06


TĖVŲ SUSIRINKIMAS IKIMOKYKLINĖJE GRUPĖJE (DARŽELYJE)

Lapkričio 8 d., trečiadienį, 15.30 val., miesto bibliotekos konferencijų salėje kviečiame darželio auklėtinių tėvelius į tėvų susirinkimą. Susirinkime dalyvaus specialistai: logopedė, spec. pedagogė, psichologė, soc. pedagogė. Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Mokyklos administracija 2017-11-06


UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

Uniformas galima užsakyti internetu.
Reikia kreiptis:
UAB „Savitas Stilius“
Pardavimų vadybininkė
Gabrielė Gimbutaitė
Tel. nr.: +37068210490
El. p.: stilius.savitas@gmail.com

Užsakymo pateikimo forma:
Mokyklos Pavadinimas
Klase, Vaiko vardas, pavardė
Modelis (žaketas ar džemperis)
Dydis, jeigu nepavyksta nustatyti dydžio, tuomet išmatavimai. „Savitas Stilius“ atsiųs Jums dydžių lenteles, kai į juos kreipsitės.
Kontaktinis nr.

2017-10-30


KAIP NESUKLYSTI PASIRENKANT PROFESIJĄ?

2017-10-27 9–10 klasių mokiniams vyko integruotų technologijų kurso pamoka-paskaita „Kaip nesuklysti pasirenkant profesiją?“. Paskaitą skaitė Anykščių darbo biržos Jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė Vilma Krivickienė. Mokiniai sužinojo apie studijų pasirinkimo galimybes, kas svarbiausia renkantis profesiją, kokie specialistai šiuo metu reikalingiausi Anykščių rajone, Lietuvoje, kokių specialistų yra per daug ir kokios profesijos yra visiškai išnykusios. Mokiniai diskutavo, ar hobis gali tapti darbu, sužinojo apie įsidarbinimo galimybes.
Po paskaitos vyko protų mūšis. Komandos pasitikrino savo žinias apie profesijas, darbo specifiką, sužinojo apie įžymius savo profesijos atstovus. Nugalėtojų komanda buvo apdovanota prizais.
Technologijų mokytojams organizuoti renginį padėjo karjeros ugdymo mokykloje koordinatorė Laura Vitkūnaitė.

2017-10-27

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6ŠEIMOS UGDYMO IR LYTIŠKUMO PASKAITA

9-12 klasių mokiniams Anykščių r. visuomenės sveikatos biuro lektorė Justina Dambrauskienė skaitė Šeimos ugdymo ir lytiškumo paskaitą. Dėkojame lektorei už suteiktas žinias. Visi, kurie nori lektorei užduoti klausimą ar klausimus, jos el. pašto adresą rasite adresu: www.psichologejustina.lt

2017-10-26


MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGOS

1-12 kl. mokiniams rudens atostogos prasideda spalio 30 d., o baigiasi lapkričio 3 d.

2017-10-26


PRADINUKŲ KELIONĖ Į PASAKŲ ŠALĮ

Penktadienio popietę pradinukai linksmai rinkosi į mokyklos aktų salę, nes jų laukė kelionė į pasakų šalį. Tą dieną jų laukė stebuklai ir siurprizai. Pirmiausia pasakų šalis sumirgėjo įvairiaspalviais balionais, su kuriais atkeliavo pasakų veikėjos Dorotė ir Malvina. Jos ir pakvietė pradinukus keliauti į pasakų šalį. O norint ten pakliūti, kaip ir pasakos veikėjams jiems teko atlikti įvairiausias užduotis: pasirinkti teisingą kelionės kryptį, įminti mįsles, išrauti ropę, iškepti pyragą. Su tomis užduotimis sėkmingai susidoroję, perėję jūras, kalnus, visi pakliuvo į mišką. Pradinukai lingavo drebulėmis, šlamėjo beržais, ošė ąžuolais, siūravo eglėmis, kukavo gegutėmis. Atsirado netgi viena lakštingala. Tada išvynioję siūlų kamuoliukus ir juose radę paslėptus žemėlapius, vaikai ieškojo lobių ir juos sėkmingai surado. Na ir galiausiai pamojus stebuklinga burtų lazdele Dorotė virto devintoke Auguste Simanonyte, o Malvina – dešimtoke Martyna Maldžiūte. Ruošiant šią nuotaikingą kelionę talkino miesto bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė, mokytoja Loreta Mikalauskienė ir dešimtokas Lukas Ungurys.

Pradinukai įrodė, kad skaito pasakas, žino veikėjus, yra smalsūs ir išradingi. Tai didelis pradinių klasių mokytojų nuopelnas.

Taigi šiame technologijų pasaulyje tegyvuoja gyvas pasakos žodis.

2017-10-26

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12RUDENĖLIS DARŽELYJE

Praėjusią savaitę ikimokyklinės grupės vaikučiai su tėveliais dalyvavo parodėlėje „Rudens dovanos“. Vaikai vėrė karolius iš gudobelių vaisių, lipdė ežiukus iš kaštonų. Darbeliai išėjo labai puikūs! Kokie darbštūs mūsų darželio vaikučiai!

Auklėtoja Zinaida
2017-10-25

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16„MUZIKA: NUO RENESANSO IKI DŽIAZO“

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo projekto „Atraskime savo gabumų takelį“ finansuojamo pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Gabių vaikų užimtumo didinimas“ edukacinėje programoje „Muzika: nuo Renesanso iki džiazo“ Valdovų rūmuose.

2017-10-23

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSAS MOKINIAMS BEBRAS

Kvietimas dalyvauti konkurse.


IŠVYKA Į VILNIAUS ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJŲ

7 ir 9 klasės mokiniai Vilniaus energetikos ir technikos muziejuje susipažino su ekspozicija: senų automobilių kolekcija, buities prietaisais. Domėjosi, kaip buvo gaminama elektra ir šiluma Vilniuje. Gerų emocijų ir žinių mokiniai gavo interaktyvioje ekspozicijoje: palygino savo svorį Mėnulyje, Marse, Jupiteryje aiškinosi, kodėl matome spalvas, kūrė muzikinius garsus lazerių pagalba. Prisiminė daug fizikinių dėsnių ir jų taikymo būdų. Sužadinti domėjimąsi fizika pavyko!

Dėkojame fizikos mokytojai Dovilei Čeberekaitei už įdomią kelionę.

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12PROGRAMAVIMO PAMOKĖLĖS

KTU Informatikos fakultetas (IF) kviečia moksleivius į 2017-2018 m. m. mokymų ciklą „Programavimo pamokėlės“. Nemokamos ir nuotolinės pamokėlės bus skirtos visiems moksleiviams, norintiems išmokti programuoti C++ programavimo kalba. Moksleiviai, kurie nuoširdžiai ir atsakingai mokysis, gaus sertifikatus!
Pamokėlės vyks lapkričio-gegužės mėnesiais. Pirmoji pamokėlė bus paskelbta š. m. lapkričio 1 d.
Registracija ir lygio nustatymo testas vyks nuo š. m. spalio 23 d. iki spalio 30 d.

REGISTRACIJA
Apie pamokėles skaitykite čia

Daugiau informacijos


DVIRAČIAIS PALEI VARIAUS UPELĮ ANYKŠČIŲ REGIONINIAME PARKE!

Pasigrožėti rudeniu Anykščių regioniniame parke, šį kartą iškeliavome dviračiais! Įvairiaspalviu rudeniu ir Variaus upelio apžavais dalijomės su Kavarsko pagrindinės mokyklos–daugiafunkcinio centro moksleiviais bei mokytoja. Aplankėme du draustinius - Variaus botaninį ir Variaus hidrografinį bei juose saugomus gamtinius, kultūrinius objektus, pravažiavome keturias upes – Šventąją, Anykštą, Elmę ir Varių, kartu mokėmės pažinti gamtos paslaptis. Tai buvo dar viena pažintis su Anykščių regioniniu parku sportuojant ir kartu mokantis gamtos, geografijos, matematikos bei draugiškumo. Turistinis dviračių sezono jau uždarytas ir mes dėkojame Kavarsko moksleivių komandai bei jų mokytojai Miglei Stankūnaitei!

Anykščių regioninio parko direkcijos informacija ir nuotraukos

1 / 17

2 / 17

3 / 17

4 / 17

5 / 17

6 / 17

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17AUGU SVEIKAS IR STIPRUS

Rugsėjo 29 d. mokykloje įvyko sporto šventė „Augu sveikas ir stiprus“. Renginio tikslas – sveikos mokinių gyvensenos skatinimas. Tai tradicinis mokyklos renginys. Šventėje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniai. Šventę organizavo mokytoja Janina Sereičikienė. Mokytoja Skaidrina Ratautienė priešmokyklinukams ir pirmokėliams organizavo judesių įvairovę estafetėse, mokytoja Janina Sereičikienė 2–4 klasių mokiniams judesių įvairovę pateikė estafetėse su sporto įrankiais.

Šventė vaikams labai patiko, suteikė daug džiaugsmo, linksmų akimirkų.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8
KVIEČIAMAS VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Pirmasis naujų mokslo metų mėnuo jau eina į pabaigą, tad mokinių vasarišką atsipalaidavimą, jau keičia darbinga nuotaika. Todėl norėdami pasidalinti artėjančių metų planais, bei atsakyti į mokyklos bendruomenei rūpimus klausimus - kviečiame į visuotinį tėvų susirinkimą, kuris įvyks rugsėjo 27 d., 17.30 mokyklos aktų salėje. Susirinkime dalyvaus mokytojai bei klasių auklėtojai, o aptarę svarbiausius mokyklos reiklaus, tėveliai bus kviečiami į klases, kur galima bus kartu su auklėtojais pasišnekėti apie konkrečios klasės mokinių reikalus. Konkrečios klasės tėvų susirinkimo laikas gali būti keičiamas į klasės tėveliams patogesnį laiką. Klasės auklėtojas informuoja tėvus apie tokius pasikeitimus.

Iki pasimatymo
Mokyklos administracija


GERUMO MEDŽIO PRAŽYDĖJIMO DIRBTUVĖS

Rugsėjo 21 d. Kavarsko mokyklos 5 klasės mokiniai drauge su lietuvių kalbos mokytoja Ledina Baroniene lankėsi rašytojos B. Buivydaitės muziejuje. Muziejaus darbuotoja R. Vasiliauskienė svetingai atvėrusi duris papasakojo rašytojos biografiją, parodė išleistas knygas, aprodė namą, sodelį. Mokiniai dalyvavo projekte „Gerumo medžio pražydėjimo dirbtuvės“, rašė apie nuveiktus gerus darbus, „auksino“ batus, buvo pavaišinti B. Buivydaitės darželyje užaugintų mėtų arbata, sausainiais. Gerai nusiteikę, įspūdžių pilni penktokai grįžo į mokyklą.


NACIONALINĖ MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA KVIEČIA MOKYTIS 5-11 KLASIŲ MOKINIUS

Daugiau informacijos čia


GERUMO PAMOKOS JONO BILIŪNO TĖVIŠKĖJE

Mūsų mokyklos 6 klasės mokiniai, kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ledina Baroniene, išsiruošė į mokomąją išvyką. Mokiniai su mokytoja nuvažiavo į Niūronis – Jono Biliūno gimtinę. Ten dalyvavo Gerumo pamokoje, kurią vedė muziejininkė Alma Ambraškaitė. Pamokoje buvo kalbama apie skriaudą ir atleidimą, širdies kietumą ir gailestį, elgesį su silpnaisiais, laimę, meilę, tėvynės laisvės siekį, pinigų prasmę...

Manome, kad ši išvyka mokiniams paliko neišdildomą įspūdį.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE - „ATRASKIME SAVO GABUMŲ TAKELĮ“

Kavarsko pagrindinėje mokykloje–daugiafunkciame centre įgyvendinamas projektas „Atraskime savo gabumų takelį“, finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Gabių vaikų užimtumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo trukmė 5 mėnesiai.
Projekto pradžia 2017-08-01.
Projekto pabaiga 2017-12-31.

Projekto tikslas - didinti gabių muzikai mokinių užimtumą Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre.

Projekto veiklos:
1. Edukacinė programa „Muzika: nuo Renesanso iki džiazo“.
2. Muzikinė popietė „Muzikos skrynelę atvėrus“.
3. Edukacinė programa „Kaip Natukas pauzės ieškojo“.
4. Muzikinė popietė „Kai dainuoja širdis“.
5. Piešinių paroda „Ant tos dainuojančios ir grojančios kalvos“.
6. Literatūrinė muzikinė kompozicija „Vainikas Lietuvai“.

Projekto vadovė L. Eitutienė


ATVERK DURIS VASARAI

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Atverk duris vasarai“, kurio tikslas buvo prasmingai praleisti atostogas. Projekte mūsų mokykla dalyvauja jau antri metai. Šiemet mokiniai darė paveikslus iš gamtinių medžiagų. Bandė įsiklausyti į gamtą, pasijusti jos dalimi, ja grožėtis, globoti. Buvo ugdomas mokinių ekologinis sąmoningumas. Veikla vyko dvi dienas. Dėkojame Gabrielei Uselytei, Orintai ir Kornelijai Pečiulytėms už aktyvumą projekto metu.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE - „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras taip pat dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Informacija iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro:

2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) įgyvendinimo.

2017–2019 m. beveik visos šalies mokyklos (717 mokyklų), kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų.

Daugiau informacijos čia


NAUJŲJŲ 2017-2018-ŲJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

Pirmoji naujųjų mokslo metų diena buvo pradėta klasėse, kur mokiniai bendravo su klasių auklėtojais, vėliau - mokyklos aikštelėje. Kaip ir kiekvienais mokslo metais abiturientai į mokyklos aikštę atvedė pirmokėlius. Šventės pradžioje sugiedojome Lietuvos himną. Mokyklos mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius pasveikino direktorė Loreta Daugėlienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas ir seniūno pavaduotoja Šarūnė Kalibataitė. Šventės renginio vedėja mokytoja Loreta Mikalauskienė vedė netradicines pamokas. Jų metu mokiniai deklamavo, dainavo, šoko. Abiturientai deklamavo pirmokams E. Mieželaičio „Zuikį Puikį“. Pirmokams buvo įteikti Pirmoko pasai. Vėliau mokyklos svečiai, mokyklos vadovai ir 2, 4 klasių mokiniai su tėveliais iškilmingai atidarė atnaujintą vaikų žaidimo aikštelę, kurioje mokiniai labai linksmai suposi ir žaidė. Po iškilmingo aikštelės atidarymo mokyklos mokiniai nuėjo į miesto centrą, kur abiturientai pakėlė vėliavą. Vėliau susirinkome Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur mišias laikė ir savo kelią rasti linkėjo klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas.
Džiugu, kad per vasaros atostogas buvo atnaujinta vaikų žaidimo aikštelė, išdažyta priešmokyklinės grupės klasė, nupirkta stendų, atliktas smulkus mokyklos remontas.
Šiemet pasiūlysime mokiniams naujų būrelių: robotikos pradinukams, keramikos, kulinarijos, žurnalistų, renginių vedėjų.
Šiemet nuo rugsėjo 4 d. pradės veikti pailgintos mokymosi dienos grupė.
Stengiamės, kad mokykla-centras kasmet taptų jaukesnis ir modernesnis.

Administracija

1 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14ŠEŠTADIENINĖ INFORMATIKOS OLIMPIADININKŲ MOKYKLA

Kviečiame registruotis į Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakultete organizuojamą ŠIOM (Šeštadieninę informatikos olimpiadininkų mokyklą), kurios tikslas - padėti kuo geriau pasirengti informatikos olimpiadoms. Užsiėmimai vyks Vilniuje, Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto kompiuterių klasėse (Šaltinių g. arba Didlaukio g.) kas antrą šeštadienį po 4-5 val.

Daugiau informacijos čia


DĖMESIO!

Gerbiami Rugsėjo 1-osios šventės svečiai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai! Prašome rugsėjo 1-osios ryte nestatyti automobilių aikštelėje prieš mokyklą ir už mokyklos. Norime, kad mokiniai, jų tėveliai, svečiai galėtų gražiai sustoti, kad būtų erdvė, gražus vaizdas nuotraukoms, taip pat dėl mokinių saugumo. Iš anksto pagalvokite, kur pasistatysite savo automobilį, Tikimės Jūsų supratimo. Atsiprašome už nepatogumus. Laukiame Jūsų visų šventėje.

Administracija


DOVANA PIRMOKAMS!

Rugsėjo 1 d. Anykščių turizmo informacijos centras dovanoja rajono pirmokams po vieną nusileidimą vasaros rogutėmis kartu su vienu iš tėvelių. Šių metų Pirmoko pasas bus bilietas šiam nusileidimui. TIC taip pat siūlo atvykti organizuotai visai pirmokų klasei su mokytoja ir tėveliais.
Gerbiami tėveliai,

Mokykloje yra įrengtos ČikuRaku daiktų saugojimo spintelės. Kad neužtruktų raktų bei sutarčių pristatymas, pageidaujant naudotis, kviečiame registruotis jau dabar. Jūsų užsakymą paruošime ir pristatysime rugsėjo pirmosiomis dienomis. Naujiems mokiniams ir visiems pageidaujantiems naudotis spintele registracija vyksta internetu:

www.čikuraku.lt/noriu

Kainas, galiojančias Jūsų mokykloje, galite rasti plakatuose prie spintelių.
Kilus klausimams bet kada galima kreiptis el. paštu pagalba@cikuraku.lt arba telefonu +370 619 188 90 (Dirbame I-V 8-17 val.).
Esamiems naudotojams niekas nesikeičia, spintelės lieka tos pačios.
Sąskaitos bus išsiųstos el. paštu bei pateiktos į spinteles.

ČikuRaku vadovė Gabrielė Grinbergaitė


Priėmimas į 11 klasę visą vasarą

Tel nr. (8 381) 55 144

Priėmimo tvarka:
1. Pateikiamas prašymas
2. Sveikatos pažyma

Mūsų mokyklos privalumai:
1. Mažos klasės (ne daugiau nei 15 mokinių), todėl skiriamas didelis individualus dėmesys kiekvienam mokiniui, jo pažangai.
2. Labai geri rezultatai (PUPP, dalykinių olimpiadų, konkursų, egzaminų).
3. Dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, kvalifikuoti pagalbos mokiniui specialistai.

Prašymo forma


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020