ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


NAUJIENŲ ARCHYVAS
(2016-2017 m. m.)

2018-2019 m. m. naujienų archyvas


2017-2018 m. m. naujienų archyvas


2016-2017 m. m. naujienų archyvas


Dvylikos metų darbus apvainikavusi šventė

Liepos 14-osios vakarą Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientams buvo iškilmingai įteikti brandos atestatai. Šiemet Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrių baigė 13 abiturientų.

Tai buvo įspūdinga 12 metų darbus apvainikavusi šventė. Pilna žmonių bažnyčia plojimais pasitiko į bažnyčią įeinančius abiturientus.

Bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, skirtos gimnazijos abiturientams išleistuvių proga. Šv. Mišias aukojo klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas. Studentų himną „Gaudeamus igitur“ išeinantiems į savarankišką gyvenimą dovanojo bažnyčios choras.

Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Regina Drūsienė ir skyriaus vedėja Loreta Daugėlienė.

Buvo paminėta, kad net 3 abiturientai iš valstybinių brandos egzaminų gavo aukštesniuosius pasiekimų įvertinimus (86-99): Greta Simaškaitė iš lietuvių kalbos ir literatūros, Eglė Leonovaitė iš chemijos, Mindaugas Balamutas iš anglų kalbos ir matematikos.

Du abiturientai buvo apdovanoti rajono mero Kęstučio Tubio padėkomis už puikius valstybinių brandos egzaminų rezultatus: Mindaugas Balamutas už informacinių technologijų egzamino aukščiausią įvertinimą - 100, Eglė Leonovaitė už chemijos egzamino aukštą balą. Mero padėkas bei dovanas įteikė ir sveikinimo žodį tarė Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė.

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas abiturientams įteikė padėkas ir atminimo dovanėles už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą.

Jautrius atsisveikinimo žodžius kalbėjo auklėtojos Vanda Baliuckienė ir Vilma Kriaučiūnienė. Tėvų vardu gero kelio abiturientams linkėjusi Aurelija Simaškienė, patarė jiems eiti tiesiai link tikslo ir nesiblaškyti.

Brandos atestatus įteikė direktorė Regina Drūsienė. Direktorė padėkos raštais apdovanojo Gretą Simaškaitę už gerą mokymąsi (Gretos metiniai įvertinimai - 10), Eglę Leonovaitę ir Mindaugą Balamutą už puikius konkursų ir olimpiadų rezultatus bei Samantą Baranauskaitę ir Deimantą Valeikį už aktyvią mokyklinę ir popamokinę veiklą.

Šventinį renginį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Buinevičienė. O susirinkusieji gėlėmis ir plojimais išreiškė, kokia svarbi visiems ši šventė.

„Norėtųsi iš širdies palinkėti į platų gyvenimo kelią išeinantiems jaunuoliams, kad jų troškimai ir siekiai pildytųsi, o gerais darbais ir pasiekimais didžiuotųsi ne tik jie patys, bet ir visi mūsų krašto žmonės,“- baigiantis šventei nuskambėjo linkėjimai jauniesiems kavarskiečiams.

Kavarsko pagrindinė mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Loreta Daugėlienė


KVIETIMAS2017 m. pažymėjimų įteikimas dešimtokams

2017 m. birželio mėn. Kavarsko mokykloje, direktorės kabinete buvo įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai 10 klasės mokiniams. Mokinius sveikino mokyklos direktorė ir klasės auklėtoja, kurios pasidžiaugė gerais mokinių pasiekimais, egzaminų rezultatais, jų ryžtu mokytis toliau. Sveikinimo ceremonijoje dalyvavo ir dešimtokų artimieji. Šiemet 10 klasių sėkmingai baigė 8 mokiniai.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4Pažintinė kelionė Aukštaitijos nacionaliniame parke

Graži, saulėta birželio 20-0ji. Mes, trečios klasės mokiniai, būsimieji ketvirtokai vykstame į pažintinę kelionę po Aukštaitijos nacionalinį parką.
Aplankome Stelmužės ąžuolą. Tai seniausias, storiausias Lietuvos medis. Iš mokytojos pasakojimo sužinome, kad ąžuolo drevėje rasti žmogaus griaučiai, prancūziškas šautuvas, kad čia užklysdavo Lietuvos kunigaikščiai, kryžiuočiai, kalavijuočiai.
Iš Zarasų važiuojame link Ignalinos. Čia aplankome vienintelį Lietuvos valstybės saugomą Ginučių vandens malūną, kopiame į Ladakalnio viršūnę. Prisirenkame pilnas saujas akmenukų ir užkopę į piliakalnio viršūnę, pilame prie ąžuolo, kad išsipildytų mūsų norai, atiduodame pagarbą Lados deivei – Didžiajai Motinai, viso pasaulio gimdytojai.
Iš Ignalinos pajudame link Molėtų. Lankomės Medžioklės ir žūklės muziejuje. Didelį įspūdį paliko žvėrių iškamšos ir kalbančios žuvys. Kopiame į Mindūnų apžvalgos bokštą. Grožimės gamtos vaizdais.
Puiku, daug sužinojome, pamatėme. Džiaugiamės turiningomis atostogomis.

Trečiokai

1 / 46

2 / 46

3 / 46

4 / 46

5 / 46

6 / 46

7 / 46

8 / 46

9 / 46

10 / 46

11 / 46

12 / 46

13 / 46

14 / 46

15 / 46

16 / 46

17 / 46

18 / 46

19 / 46

20 / 46

21 / 46

22 / 46

23 / 46

24 / 46

25 / 46

26 / 46

27 / 46

28 / 46

29 / 46

30 / 46

31 / 46

32 / 46

33 / 46

34 / 46

35 / 46

36 / 46

37 / 46

38 / 46

39 / 46

40 / 46

41 / 46

42 / 46

43 / 46

44 / 46

45 / 46

46 / 46Pavasarinis krosas

Gegužės 23 d. 5-10 klasių mokiniai vyko į Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos atviro pavasarinio kroso „Bėk kartu su Anykščių unija“ varžybas. Ačiū visiems dalyviams, laimėtojai šį kartą yra:

5 klasės mokinė Skaiva Jekaitytė laimėjo III vietą!
6 klasės mokinys Simas Bagačius laimėjo II vietą!
8 klasės mokinė Vestina Navikaitė laimėjo II vietą!
8 klasės mokinys Justinas Kamarauskas laimėjo I vietą!
9 klasės mokinys Tomas Kisielius laimėjo I vietą!
10 klasės mokinys Karolis Varnas laimėjo II vietą!

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11Paskutinis skambutis

„Nuostabus dalykas yra kelionė, rašė poetas Alfonsas Nyka Niliūnas, - kuomet visas didelis pasaulis yra tavo ir visi tikslai yra ne kur kitur, bet vien tik tavyje; kuomet kiekvienas rytas nuplauna viską ir kuomet vėl gali viską pradėti iš naujo.“

Į tokią kelionę, paskutinį kartą paskambinę mokykliniu skambučiu, palydėjome 13 abiturientų. Tesipildo toje kelionėje Kavarsko seniūno, Kavarsko klebono, tėvų, mokyklos direktorės, auklėtojų, vienuoliktokų, dešimtokų ir pirmokų palinkėjimai: surasti save, žinoti tikslą, neišsigąsti vėjo gūsių, būti atidiems savo pakeleiviams, o po daugelio metų su malonumu grįžti čia, į mokyklą, kur ir prasidėjo kiekvieno skrydis. Geros kelionės!

Mokyklos administracija
Nuotraukose 65 laidos šventės akimirkos

1 / 28

2 / 28

3 / 28

4 / 28

5 / 28

6 / 28

7 / 28

8 / 28

9 / 28

10 / 28

11 / 28

12 / 28

13 / 28

14 / 28

15 / 28

16 / 28

17 / 28

18 / 28

19 / 28

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

27 / 28

28 / 28Enjoy English!

Gegužės 17 d. mūsų mokyklos 8 klasės 5 mokiniai vyko į Anykščių Antano Vienuolio progimnaziją, kurioje vyko mokyklų komandinis konkursas „Enjoy English“. Komandos kapitonas Ignas Repečka su visais komandos nariai puikiai atstovavo mokyklą. Ypač gerai pasisekė ir vertintojų simpatijas gavo mūsų mokyklos prisistatymas laisva forma - parodija. Džiugu, kad mokyklos komanda užėmė III vietą. Sveikiname! Mokinius konkursui parengė anglų kalbos mokytoja Lijana Bilotienė

1 / 3

2 / 3

3 / 3Naktis mokykloje

Balandžio 28-ąją dieną 7 klasės mokiniai surengė „Naktį mokykloje“. Iš pradžių visi susirinkome, tada aptarėme taisykles, kurių turėjome laikytis. Paruošėme maistą ir ėjome žiūrėti filmo „Kongas“. Šis filmas apie tai, jog žmonės dažnai lenda ne į savo reikalus ir patenka į bėdą. Kai atėjo vidurnaktis, ėjome į sporto salę žaisti įvairiausių žaidimų su kamuoliu, po to žaidėme slėpynes. Slėpynės visiems labiausiai patiko. Po slėpynių vyko diskoteka, karaokė ir šokome pagal „Just dance“ muziką. Po to žiūrėjome geografinį filmą „Samsara“. Po kurio laiko žaidėme stalo žaidimus. Paryčiais žaidėme loginius žaidimus ir dalinomės įspūdžiais. Aptarėme, kas mums labiausiai patiko, kas nepatiko. Mokyklą palikome tvarkingą ir su gera nuotaika išsiskirstėme į namus.
Dėkojame savo auklėtojai Rasai Jurelienei bei mokytojai Miglei Stankūnaitei už puikų renginį.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6Žalioji pamoka

Kovo 27-ąją dieną mūsų mokykloje vyko „Žalioji pamoka“, kurią vedė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai: Onutė Drobelienė bei Laimutis Budrys. Pamokos metu mokiniai pagilino žinias apie saugomas teritorijas, retas augalų bei gyvūnų rūšis, kultūrinio paveldo objektus. Pamokos pabaigoje vyko viktorina ir mokiniai, atsakę į pateiktus klausimus, buvo apdovanoti knygomis apie paukščio, griežlės, gyvenimo ypatumus. Sveikiname 7 klasės mokines Geistautę Imbrasaitę ir Kristiną Varnaitę bei 8 klasės mokinę Korneliją Pečiulytę.

Biologijos mokytoja Rasa Jurelienė

1 / 3

2 / 3

3 / 3Nacionalinė bibliotekų savaitė

Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Kavarsko mokyklos devintokų ir dešimtokų komandos susirungė smagioje viktorinoje „Ką žinai apie knygas“. Moksleiviai sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į klausimus, atlikinėjo kūrybines užduotis. Finalinėje rungtyje komandos sulygino rezultatus ir laimėjo draugystė. Už aktyvų dalyvavimą komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. Viktoriną organizavo Kavarsko miesto vyr. bibliotekininkė Ž. Šiaučiulė ir mokyklos bibliotekininkė M. Stankūnaitė.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Edukacinė išvyka Anykščių vandenyse

Balandžio 25-ąją dieną 8 klasės mokiniai, dalyvavę Žemės dienos renginyje, buvo pakviesti į edukacinę išvyką „Anykščių vandenys“. Mokiniai susipažino su geriamojo vandens nugeležinimo filtrų veikimo principu, vandens nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Nors diena pasitaikė vėjuota ir lietinga, buvome geros nuotaikos ir dar aplankėme netoli esantį Puntuko brolį.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Akcija „Darom 2017“ mokykloje

Ketvirtadienį, balandžio 20 d., 7 klasės mokiniai buvo nusiteikę darbingai – jie norėjo dalyvauti tarptautinėje akcijoje „Darom“ – kartu su Kavarsko miesto gyventojais tvarkyti aplinką. Buvo nuspręsta, kad tą dieną bus švarinama teritorija aplink šaltinį, partizanų kapines, Šventosios paupį ir pievas. Mokiniai kartu su mokytoja Lolita Mikoliūnienė rinko šiukšles, kurių per metus netvarkingi žmonės labai daug primėtė. Septintokai kruopščiai rinko šiukšles ir įvairias atliekas, krovė į maišus ir tempė juos į aikštelę, iš kurios maišai buvo išvežti į sąvartyną. Darbinės nuotaikos užfiksuotos nuotraukose. Smagiai padirbėję mokiniai su mokytoja atsigaivino šaltinio vandeniu.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9Linksma būti naktį mokykloje

Balandžio 7 dieną mes, 6 ir 8 klasės mokiniai, artėjant vakaro sutemoms, rinkomės į jaukiai nušvitusią mokyklą. Rinkomės turėdami vieną tikslą – nuotaikingai, linksmai bendraujant praleisti naktį savojoje mokykloje.
Pačioje renginio pradžioje susitarėme dėl bendros tvarkos, susikūrėme taisykles, kurių visi turėjome laikytis. Linksmai šnekučiuodamiesi, juokaudami sulaukėme 20.30 valandos, o tada prasidėjo kino seansas. Žiūrėjome filmą „Treneris Karteris“. Tai - faktais paremtas pasakojimas apie trenerį, mokantį savo auklėtinius gyventi ne vien dėl krepšinio. Po kino seanso visi suėjome į sporto salę, kur vyko sportiniai žaidimai.
Vidurnaktį atėjo laikas visiškoje tamsoje atlikti orientacines užduotis ir žaisti slėpynes. Kai išmušė 3 valandą nakties, prasidėjo šokiai „Just dance“. Auštant rytui visi susėdę žaidėme didaktinius žaidimus.
Apie 8 valandą ryto mokykla jau buvo sutvarkyta, viskas sudėliota į savo vietas, o mokiniai labai pavargę, bet laimingi, pilni įspūdžių išsivaikščiojo į namus.
Visų mokinių nuomonė buvo vieninga: laikas praleistas šauniai, kitomis akimis pažvelgta į draugus. Ir visi išreiškė norą: tokio renginio norėsime dar kartą. Dėkojame renginio organizatorei, mokytojai Miglei Stankūnaitei.

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10Senelės pasaka Kavarsko darželinukams

Balandžio 14 dieną, Kavarsko darželinukai buvo pakviesti į miesto biblioteką pasiklausyti pasakos. Į biblioteką su edukacine teatralizuota programėle „Seka pasakas senelė“ atvyko Ažuožerių bibliotekos kūrybinė grupė. Mielos, tautiniais drabužiais pasipuošusios pasakų senelės vaikučiams pasekė pasaką kaip paukšteliai ir gyvūnėliai pasaulio krašto ieškojo. Pasakotojai ištarus žodžius: „Seka pasaką senelė kir vir bam, kir vir bam, ne bet kam, o labai geriem vaikam“, prieš žiūrovų akis prasivėrė stebuklingas lopšys, kuriame radosi visi pasakos veikėjai ir dekoracijos. Vienas už kitą gudresni ir guvesni vaikai pasidalino vaidmenis ir pažaidė pasaka kartu pasakotojomis. Senelės vaikus apdovanojo knygelėmis ir palinkėjo skaityti daug gražių pasakų. Viešnios taip pat išvyko ne tuščiomis, mažieji mūsų draugai atsidėkodami įteikė saldžių, Velykų kiškio lauktuvių.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10Po konkurso-viktorinos „Nuo žemės iki dangaus“

Balandžio 7 d. Troškūnų K. Inčiūros gimnazijoje vyko fizikos viktorina - konkursas „Nuo žemės iki dangaus“. Mūsų mokyklą atstovavo Ignas Repečka, Kornelija Pečiulytė, Adrija Džiugaitė, Simona Adomonytė, Augustė Simanonytė, Raminta Vaicekavičiūtė ir Martyna Maldžiūtė. Mokiniai pristatė ir paaiškino įelektrinimo ir įsielektrinimo reiškinį, parodė eksperimentus, dalyvavo protmūšyje ir renginio pabaigoje buvo apdovanoti padėkos raštu ir saldžiu prizu.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VERTINIMO ĮRANKIŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2016-2017 M. M.

Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?Viktorina „Neieškok žodžio kišenėje“

Kovo 30 d., ketvirtadienį, mūsų 7-8 kl. mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos viktorinoje „Neieškok žodžio kišenėje“ Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Viktorina prasidėjo gimnazijos dramos būrelio mokinių spektakliu „Karališkieji kiškiai“, po to dalyviai aktyviai sprendė jiems pateiktas užduotis. Viktorinoje dalyvavę mūsų mokiniai užėmė III vietą. Džiaugiamės tokiu puikiu rezultatu!

Dėkojame mokiniams ir mokytojai Liudmilai Eitutienei

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10Netradicinė pamoka prie Šventosios kranto

Balandžio 3 dieną 8 klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje „Paukščių sugrįžimo ir inkilų kėlimo ypatumų“ pamokoje. Pamoka vyko netoli Šventosios upės kranto. Netradicinę pamoką vedė Anykščių regioninio parko vyr. specialistė R. Gražienė. Mokiniai pasikartojo inkilų kėlimo taisykles, kompaso dėka surado pietinę pusę ir parinktame medyje iškėlė inkilą, skirtą ančiai klykuolei. Inkilą pagamino Ignas Repečka, todėl jam ir teko garbė prisidėti prie inkilo iškėlimo. Aštuntokai įsipareigojo stebėti kada pasirodys naujas gyventojas. Linkime jiems sėkmės!

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5Roplių pasaulis

Kovo 28 d. mūsų mokykloje vyko edukacinė programa „Roplių pasaulis“, kurią pravedė MB „Reptilis“ atstovas. Priešmokyklinės grupės bei 1-7 klasių mokiniai susipažino su tolimųjų kraštų egzotiškais ropliais: gyvatėmis, žalčiais, smaugliais, driežais bei Raguotąja Afrikietiška varle. Mokiniai sužinojo apie jų gyvenimo ypatumus, prisitaikymus bei mitybą. Patys drąsiausi turėjo galimybę paliesti šiuos neįprastus mūsų kraštui gyvūnus.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9Žemės diena - Protų mūšis 2017

Kovo 22 dieną 8 klasės mokinių komanda dalyvavo Anykščių regioninio parko direkcijos bei Anykščių rajono savivaldybės organizuotame renginyje - konkurse „Žemės diena - Protų mūšis 2017“. Tema - Vanduo. Mūsų komanda pasirodė puikiai ir buvo apdovanota padėkos raštu už išradingumą. Balandžio pabaigoje visos komandos vyks į ekskursiją, kurios metu susipažins su Anykščių vandenų valymo įrenginiais ir laboratorijomis. Po renginio visi dalyviai rinkosi kieme ir vaišinosi kvapnia Anykščių krašto žolelių arbata. Aštuntokai dar surado laiko ir aplankė Cosmos „Paukščių taką“.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5Netradicinė Lietuvių kalbos pamoka Kavarske

Knygnešio dienos proga, kovo 17 d., Kavarsko mokykloje vyko susitikimas su Henriku Kulvinsku, programuotoju, mylinčiu gimtąją lietuvių kalbą. Svečias pristatė savo knygą „Lietuvių kalbos metmenys“. Autorius papasakojo, kodėl susidomėjo lietuvių kalbos kilme, paplitimu ir kas paskatino sudaryti šią knygą. Kalbėjo apie lietuvių kalbos privalumus ir neigiamą tarptautinių žodžių poveikį protiniam vystymuisi. Įsitikinome, jog mūsų kalbos rišlumas ir minties sklandumas priklauso nuo žinių ir mąstymo. Tad jeigu vartosime kuo mažiau nors ir teigtinų, bet svetimų kalbų žodžių, jie neskatins mąstyti. Tokia buvo programuotojo ir lietuvių kalbos žinovo Henriko Kulvinsko pamokos - knygos pristatymo esmė.

Susitikime dalyvavo Kavarsko pagrindinės mokyklos–daugiafunkcio centro 6 ir 8 klasių moksleiviai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis. Susitikimą organizavo Kavarsko miesto biblioteka, bendradarbiaudama su Kavarsko mokykla bei Antrųjų Svirnų biblioteka.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5Žemės diena mokykloje

Kovo 20 dieną mūsų mokykloje vyko pamoka, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 11 klasės mokinės, Kornelija Simaškaitė ir Kristina Navickaitė, pamoką pradėjo eilėmis apie mūsų Žemę bei paminėjo Žemės dienos minėjimo istoriją. Pamoką vedė Anykščių regioninio parko vyriausioji specialistė - ekologė Rasa Gražienė. Ji papasakojo apie Anykščių krašto saugomus gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, vykdomą švietėjišką bei mokslinę veiklą. Mokinius supažindino su vedamų pamokų ar lauko seminarų temomis, ekspedicijomis bei organizuojamais kultūriniais renginiais. Pamoka paliko gerus įspūdžius bei praturtino žiniomis apie mūsų kraštą.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 52 % PARAMA

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti mūsų mokyklą – skirti jos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. kalendorinius metus) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (2% GPM). Tiesa, tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. 2 procentų pajamų mokesčio parama mokyklai labai reikalinga mokinių mokymo(si) bazei atnaujinti, mokinių poilsio zonoms įrengti.
Skirti 2 proc. paramą galite keliais būdais:

Paprasčiausias būdas – užpildyti FR0512 formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijunti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos) ir užpildyti formą FR0512. Išsamias instrukcijas rasite VMI svetainėje.
Mokyklos duomenys yra tokie:
Pavadinimas: ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įmonės kodas: 190047787

Antras būdas – užpildyti atspausdintą FR0512 formą ranka ir apsilankyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Mūsų duomenys:
E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 190047787
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Trečias būdas – ateiti į mokyklos buhalteriją, atsinešti elektroninės bankininkystės duomenis.
Formas paramos skyrimui galite pildyti iki einamų metų gegužės mėn. 1 d.
Jei Jūs norėtumėte, kad mes žinotume apie Jūsų paramos skyrimą, parašykite mums į el. paštą: kavarsko.pagrindine@gmail.com

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!


Kavarsko mokinių komanda dalyvavo matematikų varžytuvėse Utenoje

Kovo 3 d. 5 - 8 kl. mokinių komanda (Lukas Nimčiuk, Eva Kaunietytė, Vaiva Galinytė, Aigaudas Ražinskas, Ema Kvieskaitė, Dovilas Strolia, Adrija Džiugaitė) dalyvavo matematikos komandinėse varžytuvėse akademiko V. Statulevičiaus taurei laimėti. Varžytuves organizuoja Utenos Aukštakalnio progimnazija. Šiais metais taip jau sutapo, kad 18-ą kartą vykstančios varžytuvės sulaukė ir 18 dalyvių komandų.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Kovo 8-12 d. mokykloje skelbiama gripo epidemija.

Pamokos nevyks, autobusai pagal patvirtintus mokslo metams maršrutus nevažiuos. Ikimokyklinio ugdymo skyrius dirbs. Kovo 10 d. numatyti šventiniai renginiai nevyks, dėl jų perkėlimo laiko bus atskira informacija.

Perduokite šią informaciją mokiniams, jų tėvams telefonu, jei žinote, kas nesinaudoja interneto paslaugomis.

Mokyklos administracija


Lietuvių kalbos dienų minėjimas

Vasario 16 - kovo 11 dienomis visoje Lietuvoje minimos Lietuvių kalbos dienos. Ta proga Kavarsko mokykla bendradarbiaudama su miesto biblioteka organizavo kalbos viktoriną. Viktorinoje dalyvavo 5-7 klasių mokiniai. Mokiniai atlikinėdami įvairias užduotis rungėsi vieni su kitais. Džiugu, kad Kavarsko mokiniai puikiai išmano savo gimtąją kalbą, pažįsta žymiausius rašytojus ir nestokoja kūrybiškumo. Už aktyvų dalyvavimą mokiniai buvo apdovanoti prizais. Užduotis viktorinai paruošė Kavarsko mokyklos mokytojos O. Buinevičienė, L. Baronienė ir miesto bibliotekos bibliotekininkė Ž. Šiaučiulė.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6Vasario 24 d. Anykščių r. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyko viktorina „Iš tautosakos skrynios“.
Tikslas: tausoti tai, kas gera ir gražu, pačiam tapti to grožio kūrėju ir perdavėju. Viktorinoje dalyvavo 3-4 klasių mokinių komanda. Mokinius ruošė Janina Sereičikienė ir Marija Vaškevičienė.

Padėka

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6Vasario 16-oji paminėta Kavarsko pagrindinėje mokykloje- daugiafunkciame centre

  Lietuvos Prezidentės raginimas Vasario 16-ąją švęsti išradingai ir prasmingai Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre buvo įgyvendintas.
  Vasario 14-osios popietę mokyklos bendruomenė rinkosi į renginį, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Renginio pradžią paskelbė Lietuvos Valstybės himnas, suskambėjęs susirinkusiųjų lūpose. Šventės proga visus pasveikimo mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė. Renginio vedėjai Greta ir Deimantas, prabilę poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais, akcentavo lietuvių tautos troškimą būti laisviems.
  Geltonus, žalius, raudonus marškinėlius vilkintys šventės dalyviai laikė rankose trijų spalvų balionus, simbolizuojančius Valstybės vėliavą. Skaitovai deklamavo eiles apie Lietuvą.
  Laisvė – tai vertybė, kurią reikia saugoti, branginti kas dieną. Taip teigė 5–12 klasių choras, 5 klasės mergaičių ansamblis, vaikinų ansamblis.
  Mokyklos skaitovų deklamuotos J. Marcinkevičiaus, J. Degutytės, S. Gedos, A. Baranausko eilės kvietė susimąstyti apie žmogaus ir Tėvynės ryšį.
  Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Ona Buinevičienė, muzikos mokytoja Ingrida Spundzevičienė, matematikos mokytoja Loreta Mikalauskienė.
  Laikas neprailgo, šypsenomis ir gera nuotaika pasipuošę, bendrystės ir vienybės jausmo vedini renginio dalyviai išsiskirstė, džiaugdamiesi, kad yra Lietuvos piliečiai, gyvenantys gintaro šaly.

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11Konferencija Vilniaus Radvilų gimnazijoje

Kavarsko mokyklos 11 klasės mokiniai vasario 3 d. dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų mokinių integruotoje Tikybos – dailės – geografijos konferencijoje „Pažinkite Biblijos turtus“.
Konferencijoje pranešimus skaitė 11 kl. mokiniai Kornelija Simaškaitė ir Šarūnas Butkys.
Konelijos Simaškaitės pranešimo tema – „Anykščių Šv. Mato bažnyčios Kryžiaus kelio stotys - unikalus skulptoriaus Rimanto Idzelio darbas“.
Šarūno Butkio pranešimo tema – „Angelai Šventajame Rašte ir jų meninės improvizacijos Anykščių Angelų muziejuje“.
Konferencijos metu mokiniai diskutavo, atsakinėjo į klausimus, susitiko su kino režisiere Giedre Beinoriūte.


Dėmesio! Nuo 2017-01-23 pamokos pagal naują tvarkaraštį.

Tvarkarasščiai


Istorinės atminties aidai Kavarsko mokykloje

Uždekime ir mes žvakelę žuvusiems
Kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklą...

Tokiu devizu buvo nuspalvinta Kavarsko pagrindinės mokyklos Sausio 13-osios diena. 8.00 val. visi mokyklos langai nušvito nuo žvakių liepsnelių kaip amžinos atminties ženklas. Vėliau visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo aktų salėje vykusioje Sausio 13-osios įvykių prisiminimo pamokoje. Jos metu skaidrėmis, dainomis, eilėmis buvo išsakyta mintis, kad svarbiausia kiekvienos tautos vertybė yra laisvė ir kad niekas negali nugalėti tautos, turinčios tokį siekį. Mokytoja Vanda Baliuckienė savo pasakojimu nukėlė į tuos rūsčius 1991 m. sausio įvykius, kai beginklė Lietuva sugebėjo pasipriešinti okupantų tankams ir automatams. Abiturientai, Samanta Baranauskaitė ir Vaidas Molis, viso jaunimo vardu išsakė ryžtą ginti savo šalies idealus. Renginys, kurį parengė mokytojos, Ona Buinevičienė ir Loreta Mikalauskienė, palietė kiekvieno jame dalyvavusio širdį. Apie tai turime kalbėti, nes istorinė atmintis neturi senaties.

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti

Daugiau informacijos čia


Kalėdinio renginio „Skrido angelo daina, puošta svajonėm...“, vykusio gruodžio 23 dieną, akimirkos. Renginyje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai.

1 / 21

2 / 21

3 / 21

4 / 21

5 / 21

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre buvo vykdomas projektas „Skverbiamės į gabiųjų pasaulį“ finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano priemonę 6.1.2.06. (Gabių vaikų užimtumo didinimas).
Mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Kompiuterinė grafika“ ir „Kompiuterinių žaidimų kūrimas“, kūrė filmuką „Mūsų bibliotekos“. Pasibaigus projektui visi mokiniai gavo padėkas ir atminimo dovanėles, o labiausiai pasižymėję buvo apdovanoti specialiais prizais.
Dėkojame mokymų vadovei, Loretai Mikalauskienei, už suteiktas mokiniams žinias!Gruodžio 8-9 d. mūsų mokyklos mokiniai: Kornelija Simaškaitė, Kristina Navickaitė, Vaidas Molis, Deimantas Valeikis ir Mindaugas Balamutas, dalyvavo kasmetiniame UAB „Renerga“ organizuojamame projekte „Žalioji energetika“. Viktorinoje dalyvavo 7 mokyklų komandos.
Žiemos viktorinos metu mokiniai turėjo pristatyti savo projektą. Mokiniai pagamino savo sukurtą stalo žaidimą, kurį žaisdami visos mokyklos moksleiviai sužinos kas yra atsinaujinanti energija, kokia jos nauda aplinkai, žmonėms. Vėliau mokinių laukė diskoteka ir kitos linksmybės iki paryčių. Kitą rytą visi dalyviai vyko aplankyti Kauno eglės.
Mūsų mokyklos mokiniai tapo nugalėtojais. Mokinius paruošė psichologė Laura Vitkūnaitė.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 46-10 klasių mokiniai aplankė Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą. Mokiniai išklausė edukacinę programą „Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas". Užsiėmimas buvo idomus ne tik savo turiniu, bet ir virtualiais sprendimais, kurie leido pasijusti tarsi gamtos apsuptyje...

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9Edukacinių konkursų 1-12 klasių mokiniams „Olympis - rudens sesija“ rezultatai čia.


Gruodžio 6 d. 2 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Aldonos Gribauskienės, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Pėdsekys gamtoje“. Mokiniai stebėjo voverės, ežio veiklas, klausėsi pasakojimų apie elnią, bebrą, šerną ir kitus gyvūnus. Atliko įvairias užduotis. Vėliau lankėsi Tado Ivanausko muziejuje.

1 / 17

2 / 17

3 / 17

4 / 17

5 / 17

6 / 17

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Minint šią dieną, mūsų mokyklos mokiniai stebėjo viešą prof. dr. Sauliaus Čaplinsko paskaitą:
„AIDS: geriau žinoti!“.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Lapkričio 30 dieną vyko linksma meduolio šventė Kavarsko mokykloje
Į meduoliais kvepiančią valgyklą rinkosi šventiškai nusiteikę Kavarsko pagrindinės mokyklos pradinukai ir darželio vaikai. Meduolio šventę, kaip ir kiekvienais metais, jiems dovanojo Kavarsko centrinės bendruomenės taryba, vadovaujama pirmininkės Laimutės Kuojienės. Šventė prasidėjo linksmu žaidimu, kurį pasiūlė renginio vedėja Ona Buinevičienė. Vieni vyko į meduolių šalį traukiniu, kiti plaukė laivu, treti skrido lėktuvu, netgi atšuoliavo žirgais. Visus mokinukus pasveikino Kavarsko klebonas Nerijus Vyšniauskas, linkėdamas gerumo, gražių ir prasmingų šventų Kalėdų, palaimino ant stalų esančias vaišes. Mokiniai ne tik vaišinosi meduoliais ir arbata, bet ir atliko mokytojų išmokytas daineles. Pabaigoje visi susikibę už rankų padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“. Šventės organizatoriams ir visiems dalyviams gražiai padėkojo mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė, laimingų, prasmingų šventų Kalėdų palinkėjo bendruomenės pirmininkė L. Kuojienė. Visi draugiškai susitarė susitikti ir per kitą meduolio šventę.
Ona Buinevičienė

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 57 klasės komanda dalyvavo konkurse „Kas gražiau pasipuoš atšvaitais?“. Konkursas vyko Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje. Mokiniai grįžo su gera nuotaika, prizais bei žinių bagažu apie saugumą kelyje.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4Lapkričio 23–oji – Lietuvos karių diena. Šią dieną Kavarsko mokiniams pamoką vedė 505 pėstininkų kuopos savanoriai Arūnas Apčinikovas, Vaidas Molis, Rūta Banytė. Pamokos metu susipažinome su kario darbotvarke, kario žygio daviniu, maskuote bei sužinojome daug kitų įdomių dalykų.

1 / 3

2 / 3

3 / 3Penktos klasės mokiniai dalyvavo rajoninėje viktorinoje „Atverk sveikatos skrynią", kuri vyko Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Penktokai sėkmingai įveikė septynias stoteles, susijusias su sveika gyvensena ir buvo apdovanoti diplomu bei prizais.

1 / 6
2 / 6
3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6Sveikiname mūsų pradinių klasių mokinių komandą Anykščių rajono mokyklų pradinių klasių mokinių kvadrato varžybose iškovojus III vietą.

Diplomas


Vykdomas projektas „Skverbiamės į gabiųjų pasaulį“

Daugiau...

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


Rugpjūčio 31 dieną S. Daukanto aikštėje mūsų mokyklai buvo įteikti naujo mokyklinio autobuso dokumentai.

1 / 3
2 / 3
3 / 3


Rugsėjo 1-ąją Anykščių miesto parke vyko neformaliojo vaikų švietimo mugė, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.

1 / 3
2 / 3
3 / 3


Rugsėjo 1-osios šventės akimirkos

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


Visus mokinius ir jų tėvelius kviečiame į Rugsėjo 1-osios šventę

Programa


Rugsėjo 1 d. 12 val. Anykščių miesto parke vyks neformaliojo vaikų švietimo mugė. Kviečiame dalyvauti!

Programa


Pradedamas vykdyti projektas „Skverbiamės į gabiųjų pasaulį“

Aprašas


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020