ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


APIE MOKYKLĄ

Mokyklos istorija

Anykščių rajone Kavarsko mokykla įsteigta 1865 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 1865 metų veikė trijų skyrių pradinė mokykla. Joje mokėsi 35 mokiniai, dirbo mokytojas Lebedevas. Mokykla priklausė gubernijai, ją išlaikė valstybė.

1911 metais mokykloje įvesta lietuvių kalba.

Nuo 1914 metų mokykla tampa pradine keturių klasių mokykla.

1925–1930 metais Kavarske veikė atskira žydų mokykla, 1930 metais jos mokiniai prisijungė prie lietuviškosios pradinės mokyklos.

1939 metais pastatyta nauja 6 skyrių mokykla. Plytas mokyklai nupirko Amerikoje gyvenantis Pranas Kalibatas, kuris kilęs iš Žvirblėnų kaimo (Kavarsko sen.). Mokykloje dirbto 6 mokytojai, mokėsi apie 80 mokinių. Mokyklai vadovavo vedėjas Beišys.

1944 metais mokykla reorganizuota į progimnaziją, o nuo 1947 m. į nepilną vidurinę, kurios direktorius buvo Petras Martusevičius.

1951 metais mokykla tapo vidurine, išleista pirmoji abiturientų laida. Mokėsi 512 mokinių, dirbo 34 mokytojai. Direktorius P. Didžiariekis.

Mokinių skaičius augo. 1966 metais pastatytas mokyklos priestatas ir sporto salė, 1984 metais pastatytas dar vienas priestatas, aktų salė, įrengta valgykla.

2014 m. mokykla tampa pagrindine, išsaugojusi ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos padalinio statusą.

2020 m. mokykla buvo pripažinta geriausia tarp Lietuvos pagrindinių mokyklų, kuriose mokosi iki 20 dešimtokų.

2020 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungiamas Traupio skyrius.

Nuo 1990 iki 2016 metų mokyklai, vadovavo direktorė Genė Leitienė, nuo 2016 metų direktorė yra Loreta Daugėlienė.

Mokykloje yra biblioteka, o nuo 2000 metų veikia skaitykla, kompiuterių klasė. Įvestas profilinis mokymas, ankstyvasis anglų kalbos mokymas. Mokyklai priklausė 4 pradinio ugdymo skyriai (Janušavos, Jakšiškio, Budrių, Svirnų) ir ikimokyklinio ugdymo skyrius.

  

Direktoriai:Misija

Mokykla-centras bendradarbiaudamas su mokinio šeima, tikslingai kuria išmanią aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi, vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikia pagrindinį išsilavinimą, ugdo pilietinį sąmoningumą bei aukštą kiekvieno mokinio kultūrą, skatina siekti sėkmės ir kūrybiškai veikti besikeičiančioje visuomenėje, plėtoja Kavarsko bendruomenei skirtas kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio, socialines paslaugas, užtikrindamas jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

Vizija

Mokykla-centras plėtojantis dvasines, intelektines bei fizines asmens galias, ugdantis atsakingą pilietį, turintį gebėjimų ir kompetencijų sėkmingai integracijai į besikeičiančią ir konkurencingą visuomenę.


Visas mokyklos pavadinimas lietuvių kalba – Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.

Mokyklos įsteigimo data, pagrįsta teisės aktais ar istoriniais šaltiniais – 1865 m. rugsėjo 1 d., remiantis liudininkų parodymais ir rašytiniais šaltiniais (ekspertinės komisijos išvadomis ir istorine pažyma).

Mokyklos veiklos pradžios data – 1865-09-01.

Mokyklos priklausomybė – mokykla priklauso Anykščių rajono savivaldybei.

Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo pagrindinė.

Mokyklos direktorė – Loreta Daugėlienė, neatestuota.

Mokyklos buveinė – P. Cvirkos g. 35, 29260 Kavarskas, Anykščių r.

Mokykloje yra ikimokyklinė – priešmokyklinė grupė.

Mokymo kalba – lietuvių kalba.

Steigėjas (pavadinimas, identifikavimo kodas, adresas) – Anykščių rajono savivaldybės Taryba, 8868788, J. Biliūno g. 23, LT-4930 Anykščiai.

Mokymo forma – dieninė.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 80.21.10.

Kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10; pradinis ugdymas, kodas 80.10.30.

Mokykla turi Kavarsko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020