ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius

INFORMACIJA APIE TVARKARAŠČIUS

∾ TVARKARAŠTIS 2020–2021 m. m. (nuo 2020-10-15)

JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

Informacija apie Jaunimo savanorišką tarnybą čia
Taip pat informacija apie JST Anykščių rajone čia

Skyriaus vedėja L. Daugėlienė
2019-12-17


UGDYMO KARJERAI CENTRAS

Mokiniai gali kreiptis individualių konsultacijų pas karjeros specialistę Ireną Tutkuvienę el. paštu: tutire@gmail.com.

Daugiau informacijos.

Skyriaus vedėja L. Daugėlienė
2019-04-05


INFORMACIJA APIE BRANDOS EGZAMINUS

Skelbiame 2020 m. reikalavimus stosiantiesiems į aukštąsias mokyklas! Kitąmet konkursinio balo skaičiavimo principai išlieka tokie pat kaip 2019 m. Daugiau informacijos rasite Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje 1 , 2


Skyriaus vedėjs L. Daugėlienės informacija
2019-12-16

∾ Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašas (2019-09-12 redakcija)

Skyriaus vedėja L. Daugėlienė
2019-09-16

∾ Įsakymas dėl 2018–2019 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo

∾ Brandos egzaminų aktualijos 2019 metais

Skyriaus vedėja L. Daugėlienė
2018-11-02

∾ Švietimo ir mokslo ministerija parengė „Atmintinę abiturientui“ (2018 m.). Joje – visa informacija apie šių metų brandos egzaminus ir priėmimą į profesines bei aukštąsias mokyklas. Čia abiturientai galės rasti tikslią ir naujausią informaciją. Atsisiųsti atmintinę (2018 m.)

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija
2018-02-14

∾ PAAIŠKINIMAS APIE PRIVALOMĄ JUODO TUŠINUKO NAUDOJIMĄ PER VALSTYBINIUS BRANDOS EGZAMINUS
Kandidatai, atlikdami valstybinių brandos egzaminų biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) klausymo, skaitymo, rašymo dalies užduotis turi rašyti juodai rašančiu tušinuku, nes egzamino metu kandidatų užpildyti atsakymų lapai Nacionaliniame egzaminų centre bus nuskenuoti ir atiduoti vertintojams vertinti. Todėl yra labai svarbi naudojamo tušinuko spalva ir kokybė.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalies ir informacinių technologijų VBE kandidatų užpildyti atsakymų lapai nebus vertinami, jie Nacionaliniame egzaminų centre bus panaudoti tik šiuose egzaminuose dalyvavusių kandidatų registracijai atlikti. Todėl tušinuko spalva, kuria kandidatas atsakymų lape žymisi atsakymus, nėra svarbi.


NAUDINGOS NUORODOS:

www.egzaminai.lt
www.smm.lt
www.matematika.lt


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020