ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


IŠORĖS VERTINIMAS

KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Išorinio vertinimo laikas - 2018 m. sausio 22-25 d.

Išvados apie mokyklos veiklos kokybę:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Mokinių socialumo ugdymas (1.1.1.* – 3 lygis).
2. Pasiekimų asmeniškumas (1.2.1*. – 3 lygis).
3. Atskaitomybė apie mokyklos pasiekimus ir pažangą (1.2.2. –3 lygis).
4. Pagalba mokiniui (2.1.3.* – 3 lygis).
5. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2.* – 3 lygis).
6. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (2.3.2.* – 3 lygis).
7. Mokyklos aplinkos estetiškumas (3.1.2.* – 3 lygis).
8. Optimalus išteklių paskirstymas (4.1.1.* – 3 lygis).
9. Mokyklos savivaldos skaidrumas ir atvirumas (4.1.3.* – 3 lygis).
10. Mokyklos tinklaveika (4.2.3.* – 4 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Ugdymo(si) organizavimo įvairovė (2.2.2.* – 2 lygis).
2. Savivaldumas mokantis (2.3.1.* – 2 lygis).
3. Mokymosi socialumas (2.3.1.* – 2 lygis).
4. Mokinių įsivertinimas (2.4.2.* – 2 lygis).
5. Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2.* – 2 lygis).

* – tema arba veiklos rodiklis pagal priedą:


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020